Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

     NIEWIELU LUDZI NAPISAŁO WIĘCEJ NIŻ ON. Sama jego korespondencja byłaby wystarczająca, by wypełnić całe życie pracowitego i utalentowanego człowieka. Gdy weźmiemy pod uwagę, że rocznie otrzymywał ponad 300 tysięcy listów i pocztówek, oraz że nadzorował udzielanie odpowiedzi na ten ogrom przesyłek pocztowych, a na sporą część nadchodzącej korespondencji osobiście udzielał odpowiedzi, możemy w jakimś stopniu zdać sobie sprawę z ilości tej korespondencji oraz czasu i wysiłku, jaki trzeba było jej poświęcić. Jako autor brat Russell napisał sześć niezrównanych książek na temat Biblii, których łączny nakład osiągnął za jego życia 10 milionów egzemplarzy. Opublikował też pewną liczbę broszur o wielkiej wartości, a jedna z nich, na temat piekła, została rozpowszechniona bardziej niż jakakolwiek inna broszura kiedykolwiek napisana. Napisał ponad 200 traktatów, a niektóre z nich osiągnęły nakład ponad 50 milionów egzemplarzy. Jego kazania, pojawiające się regularnie każdego tygodnia przez trzynaście lat, były przez część tego okresu publikowane jednocześnie w ponad 2 tysiącach gazet, osiągając łączny nakład ponad 15 milionów egzemplarzy. Wydawał też czasopismo religijne ukazujące się jako dwutygodnik o nakładzie około 45 tysięcy egzemplarzy. Jego Fotodrama Stworzenia była rozpowszechniana na olbrzymią skalę, tak samo jak nagrania wykładów ukazujące się pod tytułem "Angelofon". Napisane przez niego artykuły na temat lekcji Międzynarodowych Szkół Niedzielnych docierały do wielu nauczycieli Szkół Niedzielnych w specjalnej publikacji, jak również w jego dwutygodniowym czasopiśmie i w setkach gazet. Systematycznie współpracował z licznymi czasopismami, a oprócz regularnych cotygodniowych kazań, często pisywał specjalne artykuły do różnych gazet, z których niektóre donosiły również o jego częstych wykładach. ... więcej >>

    Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury wydawanej przez towarzystwo biblijne Zion's Watch Tower w latach 1879-1916, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule oraz w wydane w formie broszur lub książek. Użytkownicy poniższych zasobów mogą korzystać także z angielskich tekstów źródłowych.

    Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2457 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

Inne wydania książkowe:

A
B
C
D
E
F
P
T
Q
BS
CR
H1
H2
H3
OM
SM
NN

Zbiór artykułów z różnych źródeł - 2706 szt.

Objaśnienia do tabel: ... więcej >>

Przyjęty został standard kodowania polskich znaków - Środkowoeuropejski (ISO-8859-2)


Zobacz >> Ostatnio odwiedzane:  |  Ostatnio dodane:

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 4163 JEZUS NAMASZCZONY W BETANII
Tak
|
2 R 5543 Fragment listu C.T. Russella opublikowany w „The Port-of-Spain Gazette” (Trynidad)
Tak
|
3 R 5782 Prześledzenie precedensów z Pisma Świętego
Tak
|
4 R 5797 Boża litość dla pogan
Tak
|
5 R 5839 Posłuszni Bogu raczej niż ludziom
Tak
|
6 R 5840 Wartość skromności
Tak
|
7 R 5850 Dobre rezultaty prześladowania
Tak
|
8 R 5852 Widoki ze strażniczej wieży
Tak
|
9 R 5859 b „Albowiemeście drogo kupieni”
Tak
|
10 R 5864 Filip i Etiopczyk
Tak
|
11 R 5872 Okup a ofiara za grzech
Tak
|
12 R 5874 "Czemu mnie prześladujesz?"
Tak
|
13 R 5875 Eneasz i Dorka
Tak
|
14 R 5882 b Interesujące zagadnienia
Tak
|
15 R 5882 a Interesujące listy (fragm.)
Tak
|
16 R 5887 Święty Piotr uratowany z więzienia
Tak
|
17 R 5888 Misjonarze z Antiochii
Tak
|
18 R 5888 b Interesujące listy (fragm.)
Tak
|
19 R 5889 "Przeto zwracamy się do pogan”
Tak
|
20 R 5891 Chromy w Listrze
Tak
|
21 R 5892 Sobór w Jerozolimie
Tak
|
22 R 5893 b Wasi bracia, którzy was nienawidzą
Tak
|
23 R 5918 Święty Paweł w Atenach
Tak
|
24 R 5919 Święty Paweł w Koryncie
Tak
|
25 R 5926 Powołani
Tak
|
26 R 5928 b Sumienie a wojna
Tak
|
27 R 5931 a "Szczerymi będąc w miłości” [Efezj. 4:15]
Tak
|
28 R 5934 Myśl o Bogu
Tak
|
29 R 5935 a Zamieszki w Efezie
Tak
|
30 CR 491 "Nie należycie do samych siebie” [1 Kor. 6:19 BT]
Tak
|
31 CR 487 Miłosierdzie naszego wielkiego Boga
Tak
|
32 R 5988 a Śmierć Charlesa T. Russella
Tak
|
33 R 5935 b Podróżując do Jerozolimy
Tak
|
34 R 5805 a Nieustraszony prorok Amos
Tak
|
35 R 5805 a Nieustraszony prorok Amos
Tak
|
36 R 5804 a Przed zginieniem przychodzi pycha
Tak
|
37 R 5789 a Za dużo pieniędzy – odrzucenie dalszych ofiar
Tak
|
38 R 5787 c Bez narodowych uprzedzeń
Tak
|
39 R 5787 a Morderczyni swych wnuków
Tak
|
40 R 5754 a Chrześcijański obowiązek a wojna
Tak
|
41 R 4664 a Czy nasz Pan umarł za upadłych aniołów?
Tak
|
42 R 4592 a Tajemne występki i zuchwałe grzechy
Tak
|
43 R 4160 a Czyż nie musiał ?
Tak
|
44 R 3406 a „Jeśli Pan jest Bogiem, idźcież za Nim”
Tak
|
45 R 3346 a „Kto was słucha, mnie słucha”
Tak
|
46 R 3345 a Wizja nadchodzącej chwały
Tak
|
47 R 3190 a „Przystąpił do niego Pan”
Tak
|
48 R 3044 a Obowiązki względem bliźnich – według Dekalogu
Tak
|
49 R 2492 a Daniel w Babilonie
Tak
|
50 R 2345 a Elizeusz dokonujący dzieła restytucji
Tak
|
51 R 1900 a Koła Brzasku w celu badania Biblii
Tak
|
52 R 1793 a Pamiątkowa wieczerza
Tak
|
53 R 1123 b Dlaczego Bóg dopuszcza na kataklizmy?
Tak
|
54 R 741 b Dwa zbawienia
Tak
|
55 R 719 b Ciało i krew
Tak
|
56 R 693 a Kościół Episkopalny
Tak
|
57 R 688 a Wiara i uczynki
Tak
|
58 R 559 a Widok z wieży
Tak
|
59 R 384 a Uwagi do powyższego
Tak
|
60 R 377 a PYTANIA I ODPOWIEDZI
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016