Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

     NIEWIELU LUDZI NAPISAŁO WIĘCEJ NIŻ ON. Sama jego korespondencja byłaby wystarczająca, by wypełnić całe życie pracowitego i utalentowanego człowieka. Gdy weźmiemy pod uwagę, że rocznie otrzymywał ponad 300 tysięcy listów i pocztówek, oraz że nadzorował udzielanie odpowiedzi na ten ogrom przesyłek pocztowych, a na sporą część nadchodzącej korespondencji osobiście udzielał odpowiedzi, możemy w jakimś stopniu zdać sobie sprawę z ilości tej korespondencji oraz czasu i wysiłku, jaki trzeba było jej poświęcić. Jako autor brat Russell napisał sześć niezrównanych książek na temat Biblii, których łączny nakład osiągnął za jego życia 10 milionów egzemplarzy. Opublikował też pewną liczbę broszur o wielkiej wartości, a jedna z nich, na temat piekła, została rozpowszechniona bardziej niż jakakolwiek inna broszura kiedykolwiek napisana. Napisał ponad 200 traktatów, a niektóre z nich osiągnęły nakład ponad 50 milionów egzemplarzy. Jego kazania, pojawiające się regularnie każdego tygodnia przez trzynaście lat, były przez część tego okresu publikowane jednocześnie w ponad 2 tysiącach gazet, osiągając łączny nakład ponad 15 milionów egzemplarzy. Wydawał też czasopismo religijne ukazujące się jako dwutygodnik o nakładzie około 45 tysięcy egzemplarzy. Jego Fotodrama Stworzenia była rozpowszechniana na olbrzymią skalę, tak samo jak nagrania wykładów ukazujące się pod tytułem "Angelofon". Napisane przez niego artykuły na temat lekcji Międzynarodowych Szkół Niedzielnych docierały do wielu nauczycieli Szkół Niedzielnych w specjalnej publikacji, jak również w jego dwutygodniowym czasopiśmie i w setkach gazet. Systematycznie współpracował z licznymi czasopismami, a oprócz regularnych cotygodniowych kazań, często pisywał specjalne artykuły do różnych gazet, z których niektóre donosiły również o jego częstych wykładach. ... więcej >>

    Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury wydawanej przez towarzystwo biblijne Zion's Watch Tower w latach 1879-1916, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule oraz w wydane w formie broszur lub książek. Użytkownicy poniższych zasobów mogą korzystać także z angielskich tekstów źródłowych.

    Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

Inne wydania książkowe:

A
B
C
D
E
F
P
T
Q
BS
CR
H1
H2
H3
OM
SM
NN

Zbiór artykułów z różnych źródeł - 2762 szt.

Objaśnienia do tabel: ... więcej >>

Przyjęty został standard kodowania polskich znaków - Środkowoeuropejski (ISO-8859-2)


Zobacz >> Ostatnio odwiedzane:  |  Ostatnio dodane:

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 368 Proroczy aspekt prześladowania Żydów
Tak
|
2 R 680 b Skuszony na podobieństwo nas
Tak
|
3 R 721 d Przyszła zapłata
Tak
|
4 R 918 b Widok z wieży
Tak
|
5 R 918 c Wyjątki z interesujących listów
Tak
|
6 R 919 Spojrzenie teleskopowe i mikroskopowe
Tak
|
7 R 921 Czy to twój Bóg?
Tak
|
8 R 921 b Nie wstydzę się ewangelii
Tak
|
9 R 924 „Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje”
Tak
|
10 R 926 b Wieczne męki
Tak
|
11 R 926 c Zaginione i zbawione
Tak
|
12 R 1005 Kto jest synem Bożym?
Tak
|
13 R 1075 Część 1: Jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne
Tak
|
14 R 1083 Część 2: Czy istnieje możliwość konfliktu w obowiązkach chrześcijanek?
Tak
|
15 R 1096 b Część 3: Chrześcijanki jako matki
Tak
|
16 R 1104 Część 4: Chrześcijanki jako żniwiarze podczas żniwa Wieku Ewangelii
Tak
|
17 R 1288 Książe świata tego
Tak
|
18 R 1351 Król i Królestwo
Tak
|
19 R 1352 Pieśń triumfu
Tak
|
20 R 1357 Odurzeni winem
Tak
|
21 R 1358 a Modlitwa i wybawienie Ezechiasza
Tak
|
22 R 1358 Któż uwierzył kazaniu naszemu
Tak
|
23 R 1363 Łaskawe zaproszenie
Tak
|
24 R 1364 Nowe Przymierze
Tak
|
25 R 1371 c Niegodziwość Joakima
Tak
|
26 R 1372 a Jeremiasz prześladowany
Tak
|
27 R 1372 Upadek Judy
Tak
|
28 R 1373 Obietnica nowego serca
Tak
|
29 R 1377 Podsumowanie kwartalne
Tak
|
30 R 1378 Pocieszajcie mój lud
Tak
|
31 R 1410 Ale my mamy jednego Boga
Tak
|
32 R 1414 Królowanie Mesjasza
Tak
|
33 R 1415 Wylanie ducha przysposobienia synowskiego
Tak
|
34 R 1437 Wszyscy w Adamie i wszyscy w Chrystusie
Tak
|
35 R 1440 Oni będą moją własnością
Tak
|
36 R 1442 Uniwersalne zbawienie (część II)
Tak
|
37 R 1449 Mojżesz i Eliasz
Tak
|
38 R 1453 b Uniwersalne zbawienie (część III)
Tak
|
39 R 1457 Charakter i metody Bożych wyborów
Tak
|
40 R 1505 b Księga Ijoba
Tak
|
41 R 1508 Zmartwychwstanie umarłych
Tak
|
42 R 2153 Enoch, Eliasz i wyrok
Tak
|
43 R 2607 Kara wieczna
Tak
|
44 R 3462 Tych, którzy mnie czczą, i ja uczczę
Tak
|
45 R 4603 Przywilej i moc modlitwy
Tak
|
46 R 4680 Prawda na czasie - na temat orędownika i pośrednika
Tak
|
47 R 5942 c Św. Paweł uwięziony w twierdzy
Tak
|
48 R 5953 Św. Paweł przed Feliksem
Tak
|
49 R 428 b Na czym ty budujesz?
Tak
|
50 R 740 b Widok z wieży (wieczerza Pańska)
Tak
|
51 R 740 b Widok z wieży (wieczerza Pańska)
Tak
|
52 R 881 Słowo przestrogi
Tak
|
53 R 1034 Chrzest i jego znaczenie
Tak
|
54 R 1064 WARTOŚĆ PRZESĄDU
Tak
|
55 R 2727 b "Smutny, albowiem wiele miał majętności"
Tak
|
56 R 3054 Nadab i Abiu odcięci
Tak
|
57 R 4163 JEZUS NAMASZCZONY W BETANII
Tak
|
58 R 5543 Fragment listu C.T. Russella opublikowany w „The Port-of-Spain Gazette” (Trynidad)
Tak
|
59 R 5782 Prześledzenie precedensów z Pisma Świętego
Tak
|
60 R 5797 Boża litość dla pogan
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016