Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

     NIEWIELU LUDZI NAPISAŁO WIĘCEJ NIŻ ON. Sama jego korespondencja byłaby wystarczająca, by wypełnić całe życie pracowitego i utalentowanego człowieka. Gdy weźmiemy pod uwagę, że rocznie otrzymywał ponad 300 tysięcy listów i pocztówek, oraz że nadzorował udzielanie odpowiedzi na ten ogrom przesyłek pocztowych, a na sporą część nadchodzącej korespondencji osobiście udzielał odpowiedzi, możemy w jakimś stopniu zdać sobie sprawę z ilości tej korespondencji oraz czasu i wysiłku, jaki trzeba było jej poświęcić. Jako autor brat Russell napisał sześć niezrównanych książek na temat Biblii, których łączny nakład osiągnął za jego życia 10 milionów egzemplarzy. Opublikował też pewną liczbę broszur o wielkiej wartości, a jedna z nich, na temat piekła, została rozpowszechniona bardziej niż jakakolwiek inna broszura kiedykolwiek napisana. Napisał ponad 200 traktatów, a niektóre z nich osiągnęły nakład ponad 50 milionów egzemplarzy. Jego kazania, pojawiające się regularnie każdego tygodnia przez trzynaście lat, były przez część tego okresu publikowane jednocześnie w ponad 2 tysiącach gazet, osiągając łączny nakład ponad 15 milionów egzemplarzy. Wydawał też czasopismo religijne ukazujące się jako dwutygodnik o nakładzie około 45 tysięcy egzemplarzy. Jego Fotodrama Stworzenia była rozpowszechniana na olbrzymią skalę, tak samo jak nagrania wykładów ukazujące się pod tytułem "Angelofon". Napisane przez niego artykuły na temat lekcji Międzynarodowych Szkół Niedzielnych docierały do wielu nauczycieli Szkół Niedzielnych w specjalnej publikacji, jak również w jego dwutygodniowym czasopiśmie i w setkach gazet. Systematycznie współpracował z licznymi czasopismami, a oprócz regularnych cotygodniowych kazań, często pisywał specjalne artykuły do różnych gazet, z których niektóre donosiły również o jego częstych wykładach. ... więcej >>

    Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury wydawanej przez towarzystwo biblijne Zion's Watch Tower w latach 1879-1916, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule oraz w wydane w formie broszur lub książek. Użytkownicy poniższych zasobów mogą korzystać także z angielskich tekstów źródłowych.

    Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2426 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

Inne wydania książkowe:

A
B
C
D
E
F
P
T
Q
BS
CR
H1
H2
H3
OM
SM
NN

Zbiór artykułów z różnych źródeł - 2673 szt.

Objaśnienia do tabel: ... więcej >>

Przyjęty został standard kodowania polskich znaków - Środkowoeuropejski (ISO-8859-2)


Zobacz >> Ostatnio odwiedzane:  |  Ostatnio dodane:

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 5805 a Nieustraszony prorok Amos
Tak
|
2 R 5805 a Nieustraszony prorok Amos
Tak
|
3 R 5804 a Przed zginieniem przychodzi pycha
Tak
|
4 R 5789 a Za dużo pieniędzy – odrzucenie dalszych ofiar
Tak
|
5 R 5787 c Bez narodowych uprzedzeń
Tak
|
6 R 5787 a Morderczyni swych wnuków
Tak
|
7 R 5754 a Chrześcijański obowiązek a wojna
Tak
|
8 R 4664 a Czy nasz Pan umarł za upadłych aniołów?
Tak
|
9 R 4592 a Tajemne występki i zuchwałe grzechy
Tak
|
10 R 4160 a Czyż nie musiał ?
Tak
|
11 R 3406 a „Jeśli Pan jest Bogiem, idźcież za Nim”
Tak
|
12 R 3346 a „Kto was słucha, mnie słucha”
Tak
|
13 R 3345 a Wizja nadchodzącej chwały
Tak
|
14 R 3190 a „Przystąpił do niego Pan”
Tak
|
15 R 3044 a Obowiązki względem bliźnich – według Dekalogu
Tak
|
16 R 2492 a Daniel w Babilonie
Tak
|
17 R 2345 a Elizeusz dokonujący dzieła restytucji
Tak
|
18 R 1900 a Koła Brzasku w celu badania Biblii
Tak
|
19 R 1793 a Pamiątkowa wieczerza
Tak
|
20 R 1123 b Dlaczego Bóg dopuszcza na kataklizmy?
Tak
|
21 R 741 b Dwa zbawienia
Tak
|
22 R 719 b Ciało i krew
Tak
|
23 R 693 a Kościół Episkopalny
Tak
|
24 R 688 a Wiara i uczynki
Tak
|
25 R 559 a Widok z wieży
Tak
|
26 R 384 a Uwagi do powyższego
Tak
|
27 R 377 a PYTANIA I ODPOWIEDZI
Tak
|
28 R 5761 a Posłuszeństwo i królestwo
Tak
|
29 R 702 a Ewangelia
Tak
|
30 R 1821 a Intrygi kleru wobec wolności
Tak
|
31 R 1808 a Intrygi kleru wobec wolności
Tak
|
32 R 1866 a O korzystnych spotkaniach
Tak
|
33 R 5733 a Reformatorskie dzieło króla Azy
Tak
|
34 R 5732 a Politycy i fałszywa religia
Tak
|
35 R 5722 a Królowa Saby odwiedza Salomona
Tak
|
36 R 5768 a Apostolskie zalecenie nigdy nie było tak ważne jak dzisiaj
Tak
|
37 R 5764 a Widok z wieży
Tak
|
38 R 5669 Powrót do spraw zawodowych
Tak
|
39 R 5682 Współpracując z naszym Bogiem
Tak
|
40 R 5474 Mają dobre intencje, a szkodzą
Tak
|
41 R 5668 b Białe szaty Królestwa
Tak
|
42 R 5426 Zainteresowanie niebios grzesznikami
Tak
|
43 R 5628 Powrót Kościoła z pustyni
Tak
|
44 R 5701 a Salomon, król Izraela
Tak
|
45 R 5700 Niewdzięczny, zbuntowany Absalom
Tak
|
46 R 5681 Ty jesteś tym człowiekiem
Tak
|
47 R 5673 a Ostatnia bitwa króla Saula
Tak
|
48 R 5662 b Wiara prześladowanego
Tak
|
49 R 5656 a Dawid pomazany na króla
Tak
|
50 R 5674 a Interesujące zagadnienia
Tak
|
51 R 5601 a Cóż mamy czynić?
Tak
|
52 R 5656 b Interesujący list
Tak
|
53 R 5645 a Miłosierdzia Boże dla nieposłusznego Izraela
Tak
|
54 R 5647 b Czy umiesz?
Tak
|
55 R 5647 a Saul odrzucony
Tak
|
56 R 5638 a Lekcje płynące z błędów Saula
Tak
|
57 R 5607 a 1915 – Nasz werset roku – 1915
Tak
|
58 R 5643 a Miłość ofiarnicza a miłość obowiązkowa
Tak
|
59 R 5635 a Psychologiczny moment
Tak
|
60 R 5636 a Monarchia preferowana nad republikę
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016