Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1881

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 175 a Kamień obrazy
Nie
|
2 R 182 a Chrzest ducha świętego
Nie
|
3 R 183 a Bóle porodowe Syjonu
Nie
|
4 R 184 a Rachela figurą Syjonu
Nie
|
5 R 185 a Gromadził sobie skarby.
Tak
|
6 R 193 a Pytania i odpowiedzi.
Tak
|
7 R 195 a Owce i kozły
Tak
|
8 R 196 c Patrząc na Jezusa
Tak
|
9 R 199 a Usprawiedliwienie, uświęcenie, odkupienie.
Tak
|
10 R 201 a Pytania korespondentów
Tak
|
11 R 202 a Gałązka gałęziom
Tak
|
12 R 205 a Zmartwychwstanie
Tak
|
13 R 208 b W Ciele
Nie
|
14 R 208 a Wieczerza Pańska
Nie
|
15 R 212 a Cudzoziemcy w Syjonie
Tak
|
16 R 213 a Wnet się gorszy
Tak
|
17 R 215 a Modlitwa o świato
Nie
|
18 R 215 b Rozstrzygający argument
Tak
|
19 R 216 a Myślącym pod Rozwagę - Wzajemna znajomość pomiędzy braćmi
Nie
|
20 R 216 b Wiara i uczynki
Tak
|
21 R 216 c Jak nauczać.
Tak
|
22 R 217 b Dobra nowina dla Abrahama.
Tak
|
23 R 218 a „Coś lepszego dla nas”
Tak
|
24 R 223 a Rok 1881
Tak
|
25 R 225 a Nasza Pascha
Nie
|
26 R 226 a Uzdrowienia w różowym domku
Tak
|
27 R 227 a Pytania i odpowiedzi
Nie
|
28 R 228 d Ten na dachu
Nie
|
29 R 229 a Jeden będzie zabrany a drugi pozostawiony
Nie
|
30 R 229 b Uciekajcie przed zimą
Nie
|
31 R 231 a Świadectwo przyjaźni
Nie
|
32 R 233 a Ślady Pana Jezusa
Nie
|
33 R 234 b "Czy to ty jesteś, sprawco nieszczęść w Izraelu?”
Nie
|
34 R 236 a Wtóra obecność Chrystusa i żniwo
Tak
|
35 R 238 a Do Wszystkich Czytelników Straży
Tak
|
36 R 239 a Nasz Nowy Rok.
Tak
|
37 R 240 a Pomazani do głoszenia.
Tak
|
38 R 242 a Wypatrujcie Go! Wypatrujcie Go!
Tak
|
39 R 244 a Czy kochasz Boga?
Tak
|
40 R 245 a Myśli o namiocie zgromadzenia
Tak
|
41 R 246 a To wszystko jest w dokumencie
Tak
|
42 R 247 a Czego się spodziewamy ?
Tak
|
43 R 249 c Pytania korespondentów
Tak
|
44 R 249 b Odnośnie broszur
Tak
|
45 R 250 a Pokarm dla myślących chrześcijan -część I
Tak
|
46 R 255 a Pokarm dla myślących chrześcijan -CZĘŚĆ II
Tak
|
47 R 261 a Pokarm dla myślących chrześcijan - CZĘŚĆ III
Tak
|
48 R 267 a „Pokarm dla myślących chrześcijan”- Część IV
Tak
|
49 R 270 a „Pokarm dla myślących chrześcijan”- Część V
Tak
|
50 R 271 a „Pokarm dla myślących chrześcijan”- Część VI
Tak
|
51 R 276 a „Pokarm dla myślących chrześcijan”- Część VII
Tak
|
52 R 278 a „Pokarm dla myślących chrześcijan”- Część VIII
Tak
|
53 R 281 a Rozmaitości
Tak
|
54 R 282 a „Pokarm dla myślących chrześcijan”- Część IX
Tak
|
55 R 283 a „Pokarm dla myślących chrześcijan”- Część X
Tak
|
56 R 284 a „Pokarm dla myślących chrześcijan”- Część XI
Tak
|
57 R 285 b Rozmaitości-co zadawala przez chwilę
Tak
|
58 R 286 b Stopy Boga Jahwe
Tak
|
59 R 287 a Nogi Chrystusa
Tak
|
60 R 288 b "I zamknięto drzwi”
Tak
|
61 R 292 a Figura na budowę świątyni
Tak
|
62 R 293 b "Kto może tego słuchać?”
Tak
|
63 R 294 b Plan Wieków.
Tak
|
64 R 295 a Ekklesia.
Tak
|
65 R 296 a Ojciec wieczności
Tak
|
66 R 298 b Praktyczne głoszenie kazań
Tak
|
67 R 301 b Wyście bogami
Tak
|
68 R 303 a Błogosławione umieranie
Tak
|
69 R 308 c Odbudowa Świątyni Salomona
Tak
|
70 R 308 d Pytania i odpowiedzi.
Tak
|
71 R 310 b Wiedza to wolność.
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016