Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1880

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 69 b Pożegnanie
Tak
|
2 R 69 c Fragmenty pewnego listu
Tak
|
3 R 70 a Czy kościół będzie matką?
Nie
|
4 R 70 b Nasz Żywy Zbawiciel
Tak
|
5 R 71 a Brat Geo. Storrs.
Nie
|
6 R 71 b Dział lekcji biblijnej – Pismo Święte
Tak
|
7 R 72 a Cienie Zakonu
Nie
|
8 R 73 b Prosty sposób stwierdzenia tego
Tak
|
9 R 76 a Różności
Tak
|
10 R 76 c Pieśń Mojżesza i Baranka
Tak
|
11 R 78 a Wielkie Zbawienie
Nie
|
12 R 78 b Wielki Dzień Pojednania - Trzecia księga Mojżeszowa rozdział 16
Nie
|
13 R 83 a Przywrócenie Żydów do pierwotnego stanu
Nie
|
14 R 84 a Ofiara z pokarmów
Nie
|
15 R 85 b Trzy Wielkie Przymierza
Nie
|
16 R 86 b Śmierć pochłonięta
Nie
|
17 R 86 a Kapłaństwo Melchizedeka – dyskusja
Tak
|
18 R 87 a Z wesela i na wesele
Nie
|
19 R 89 a Dwa podobieństwa
Tak
|
20 R 92 a Pytania i odpowiedzi.
Tak
|
21 R 93 c Przebaczenie grzechów
Nie
|
22 R 93 a Ożywiajcie wasze śmiertelne ciała.
Tak
|
23 R 93 b Nasze źródło
Tak
|
24 R 94 a Chrystus naszą paschą
Nie
|
25 R 95 b Ofiara za grzech
Nie
|
26 R 95 a Każdemu z nasion jego właściwe ciało
Nie
|
27 R 97 a Napisz bezzwłocznie
Tak
|
28 R 101 a "Polityka zbierania manatków"
Tak
|
29 R 103 a Deszcz wczesny i późny
Tak
|
30 R 104 a “Ecce homo” – oto człowiek
Nie
|
31 R 105 a Zachowanie prawa zakonu
Nie
|
32 R 110 c Do Naszych Czytelników
Tak
|
33 R 110 b Pytania i odpowiedzi
Tak
|
34 R 111 b Dział lekcji biblijnej
Tak
|
35 R 112 a Redaktorska podróż po wschodzie
Nie
|
36 R 112 b Zbliża się odkupienie wasze
Nie
|
37 R 113 a Jak błyskawica
Nie
|
38 R 118 a Ubranie się w Chrystusa
Tak
|
39 R 120 b Czy duch święty będzie odjęty?
Nie
|
40 R 120 c Wyprawa Wydawcy Na Wschód.
Tak
|
41 R 125 b Postępuje spiesznie
Tak
|
42 R 126 a A nie zapominajcie pomocy wzajemnej
Nie
|
43 R 127 b Umarli w Chrystusie.
Tak
|
44 R 130 a Trzymając harfy Boże
Nie
|
45 R 131 a Restytucja - dla kogo?
Nie
|
46 R 132 b Ważność chrztu
Nie
|
47 R 132 a Pytania Korespondentów
Tak
|
48 R 134 a Chrystus on Boży
Nie
|
49 R 139 a Albowiem napisano
Nie
|
50 R 140 a Odpowiedzi na pytania korespondentów
Nie
|
51 R 141 a Prawda jest zgodna
Nie
|
52 R 141 c Kiedy indziej lub jak inaczej?
Tak
|
53 R 141 d Wróciliśmy do domu
Tak
|
54 R 142 a Wąska droga do żywota
Nie
|
55 R 143 a Antychryst
Nie
|
56 R 146 a Dwie natury
Nie
|
57 R 147 a A po śmierci sąd
Nie
|
58 R 150 a Pytania Od Korespondentów
Tak
|
59 R 150 b Kozioł ofiarny
Tak
|
60 R 152 c Porwani w obłokach
Nie
|
61 R 152 a Wyślij kartkę pocztową
Tak
|
62 R 153 a Poza zasłoną
Nie
|
63 R 156 b Przymierze przy ofierze
Tak
|
64 R 161 a Izaak i Rebeka
Nie
|
65 R 162 b Pytania i odpowiedzi
Tak
|
66 R 162 c Dziwna myśl
Tak
|
67 R 163 a Nasza podróż na północ
Tak
|
68 R 166 a Podróż na Północ.
Tak
|
69 R 172 a Figura na budowę kościoła
Nie
|
70 R 173 b Plan zasiedlenia Palestyny według pana Oliphanta
Tak
|
71 R 173 c Wszystkie wieczorne cienie wskazują na Wschód
Tak
|
72 R 173 d Nowe broszurki
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016