Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1894

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 1611 b Przyszłość – społeczna i religijna. Dostrzegana przez pastora kongregacjonalnego.
Tak
|
2 R 1614 a Morderca Abla
Tak
|
3 R 1625 a Doroczne obchodzenie wieczerzy Pańskiej
Tak
|
4 R 1628 a Osobista wolność – jej odpowiedzialność
Tak
|
5 R 1631 a Zmartwychwstanie Chrystusa
Tak
|
6 R 1636 a Znaczenie i ważność emblematów chleba i wina
Tak
|
7 R 1641 a Nieśmiertelność
Tak
|
8 R 1648 a „Któż słyszał co takowego?”
Nie
|
9 R 1651 a Mojżesz, wódz Izraela
Tak
|
10 R 1652 a Nie odrzucajcie ufności waszej
Nie
|
11 R 1653 a Karzący charakter Boskiego Prawa
Tak
|
12 R 1656 a Próba wytrzymałości.
Nie
|
13 R 1656 b Kupowanie i sprzedawanie
Tak
|
14 R 1657 a „Prawda was wyswobodzi”
Nie
|
15 R 1668 a Wystawiona przed nami nagroda
Nie
|
16 R 1670 b Rozerwanie i obrzezanie
Nie
|
17 R 1670 a Jedni drugich miłujcie uprzejmie.
Tak
|
18 R 1671 a W dni młodości twojej
Nie
|
19 R 1673 a Narodzenie Jezusa.
Nie
|
20 R 1673 b „Cóż oddam Panu?”
Tak
|
21 R 1674 a Stawianie przed Panem.
Nie
|
22 R 1674 b Nawiedzenie Jezusa przez mędrców
Nie
|
23 R 1680 a Boskie Zrozumiałe Prawo
Tak
|
24 R 1681 a Ucieczka do Egiptu.
Nie
|
25 R 1682 a Młodość Jezusa
Nie
|
26 R 1683 a Czy śmierć jest karą czy następstwem?
Tak
|
27 R 1686 a Książę świata tego
Tak
|
28 R 1687 a Chrzest Jezusa
Tak
|
29 R 1688 a Kuszenie Jezusa
Nie
|
30 R 1693 a Przebaczenie a złośliwość
Tak
|
31 R 1694 a Pierwsi uczniowie Jezusa
Nie
|
32 R 1695 a Jezus oczyszcza świątynię.
Nie
|
33 R 1695 b Pierwszy cud Naszego Pana.
Nie
|
34 R 1696 b Jezus a wąż miedziany.
Nie
|
35 R 1696 a Jeśliście Chrystusowi
Tak
|
36 R 1697 a Raz w łasce, zawsze w łasce.
Nie
|
37 R 1701 a „Na to pokolenie”
Nie
|
38 R 1703 a „O tym przemyślajcie”
Nie
|
39 R 1710 a Ty masz słowa żywota wiecznego
Nie
|
40 R 1711 a Gdybyś znała dar Boży.
Tak
|
41 R 1712 a Sąd - jego używanie i nadużywanie
Tak
|
42 R 1713 a „Zgódź się z przeciwnikiem twoim rychło”
Nie
|
43 R 1714 b Pobyt naszego Pana w Nazarecie
Nie
|
44 R 1715 a Połów ryb
Nie
|
45 R 1719 a Potęga wiary
Nie
|
46 R 1721 a A cierpliwość niech ma doskonały uczynek
Nie
|
47 R 1723 a Prawo Boże - powszechne i wieczne.
Tak
|
48 R 1731 a Odpowiedź na sprzeciwy Adwentystów Dnia Siódmego.
Tak
|
49 R 1737 a Wolność niewolników Chrystusowych
Nie
|
50 R 1739 a Wykonując poświęcenie
Nie
|
51 R 1744 b Niech was to nie dziwi
Nie
|
52 R 1744 c Bodziec ciała
Tak
|
53 R 1746 a Książę Pokoju
Nie
|
54 R 1748 a Na próbie życia
Nie
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016