Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1895

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 1750 a Czasopismo to i jego posłannictwo
Nie
|
2 R 1753 a To jest droga
Tak
|
3 R 1754 b Nakarmienie pięciu tysięcy
Nie
|
4 R 1754 a Ścięcie Jana Chrzciciela
Tak
|
5 R 1755 a Chrystus chlebem żywota
Tak
|
6 R 1756 a Wybór dla kółek rodzinnych
Tak
|
7 R 1759 a Duszpasterstwo zła
Nie
|
8 R 1760 a Dobre wyznanie
Tak
|
9 R 1761 a Przeobrażenie
Tak
|
10 R 1766 a Tylko pokorni odziedziczą królestwo
Tak
|
11 R 1767 a Dobry samarytanin
Tak
|
12 R 1771 a Królewski Gościniec
Tak
|
13 R 1773 a Chrystus i niewidomy od urodzenia
Tak
|
14 R 1774 b “Czegóż mi jeszcze nie dostaje?”
Tak
|
15 R 1774 a Wskrzeszenie Łazarza.
Tak
|
16 R 1776 a Chrześcijański zdrowy rozsądek
Tak
|
17 R 1783 a Zacheusz celnikiem
Tak
|
18 R 1786 a Pamiątkowa wieczerza Pańska
Tak
|
19 R 1787 a Przyjdź ludu mój
Tak
|
20 R 1793 a Pamiątkowa wieczerza
Tak
|
21 R 1794 a Figuralny triumf Naszego Pana
Tak
|
22 R 1795 a Źli winiarze
Tak
|
23 R 1796 a Czujność
Tak
|
24 R 1798 a Sprawiedliwy z wiary żyć będzie
Tak
|
25 R 1799 a Bóg nie jest autorem zła
Tak
|
26 R 1800 a Wieczerza Pańska
Tak
|
27 R 1801 a Agonia w Getsemane
Tak
|
28 R 1806 a Doskonały przez cierpienie
Tak
|
29 R 1808 a Intrygi kleru wobec wolności
Tak
|
30 R 1809 b Jezus przed Piłatem
Tak
|
31 R 1809 a Jezus przed najwyższym kapłanem
Tak
|
32 R 1815 a Chrystus umarł za niezbożnych
Tak
|
33 R 1816 a Zmartwychwstanie Naszego Pana
Tak
|
34 R 1820 a Skarby niebieskie
Tak
|
35 R 1821 a Intrygi kleru wobec wolności
Tak
|
36 R 1822 a Doświadczenie wiary naszej
Tak
|
37 R 1823 b Piotr i zmartwychwstały Pan
Nie
|
38 R 1823 a Podróż do Emaus.
Tak
|
39 R 1827 a Gorące pragnienie Św. Pawła
Tak
|
40 R 1828 a Wniebowstąpienie Naszego Pana
Tak
|
41 R 1832 a Pokój Boży.
Tak
|
42 R 1835 a Złoty cielec
Tak
|
43 R 1836 a Ofiarowanie obcego ognia.
Nie
|
44 R 1839 a Pociecha
Tak
|
45 R 1840 a Postępujcie według tej reguły
Tak
|
46 R 1841 a Podróżując do Chanaan
Tak
|
47 R 1842 a Sprawozdanie szpiegów
Tak
|
48 R 1846 a Czas nawiedzenia
Tak
|
49 R 1849 a Wąż miedziany
Tak
|
50 R 1849 b Nowy dom w Chanaan
Tak
|
51 R 1861 a „Wszystkie rzeczy mieli wspólne”
Tak
|
52 R 1864 a Przywilej i moc modlitwy
Tak
|
53 R 1866 a O korzystnych spotkaniach
Tak
|
54 R 1869 a Wznowienie przymierza z Izraelem
Tak
|
55 R 1874 a Nasze bezpieczeństwo w nadchodzącym ucisku
Tak
|
56 R 1877 a Nadzieja nieśmiertelności
Tak
|
57 R 1884 b Bieżenie do kresu
Tak
|
58 R 1889 a Przystojność i porządek
Tak
|
59 R 1898 a Kielich i stół Pański
Tak
|
60 R 1900 a Koła Brzasku w celu badania Biblii
Tak
|
61 R 1902 a Dawid i Goliat
Tak
|
62 R 1905 a Twoja tarcza i twoja nagroda
Tak
|
63 R 1906 a Prawo wzrostu
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016