Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1902

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 2930 a Wczesny Kościół
Nie
|
2 R 2933 a Lecz to, co mam, toć daję
Nie
|
3 R 2935 a Picie ze strumienia
Nie
|
4 R 2939 a Pierwsze prześladowanie
Nie
|
5 R 2943 a Oszukiwanie Boga
Nie
|
6 R 2944 a Czy możemy bronić nasze ziemskie dobra?
Nie
|
7 R 2950 a Decyzja w budowie charakteru
Nie
|
8 R 2953 a Między wieczorami
Nie
|
9 R 2953 b Nadzieje Kościoła względem rychłego powrotu Pana
Tak
|
10 R 2957 b Obrona I Śmierć Św. Szczepana
Tak
|
11 R 2959 a Prześladowanie i jego dobre owoce
Nie
|
12 R 2964 a Współdziałanie Boskiej opatrzności
Tak
|
13 R 2966 a "Obudź się, który śpisz i powstań"
Nie
|
14 R 2968 a Uświęceni przez poznanie prawdy
Nie
|
15 R 2972 a Parousia Naszego Pana Jezusa Chrystusa i jego następująca epifania i apokalupsis
Tak
|
16 R 2988 a „Bóg nie ma względu na osoby”
Tak
|
17 R 2992 a Wielkie głosy na niebie
Tak
|
18 R 2995 a Zauważenie zmian dyspensacyjnych
Nie
|
19 R 2997 a W Antiochii uczniowie zostali nazwani chrześcijanami
Nie
|
20 R 3000 a Roczne obliczania – duchowe obrachunki
Tak
|
21 R 3002 a Nierówne doświadczanie świętych
Nie
|
22 R 3017 a Dochodzenie do chrześcijańskiej wolności
Nie
|
23 R 3020 a Trwanie w miłości Bożej
Tak
|
24 R 3029 a Obleczmy się w zbroję światłości
Nie
|
25 R 3033 a Miłość rozróżnia
Nie
|
26 R 3035 a Danie manny
Nie
|
27 R 3037 a Bóg pierwszy - w dziesięciu przykazaniach
Tak
|
28 R 3044 a Obowiązki względem bliźnich – według Dekalogu
Tak
|
29 R 3050 a Któż Jest Ten Co Potępia?
Nie
|
30 R 3052 a Pożądanie wszystkich narodów przyjdzie.
Tak
|
31 R 3054 Nadab i Abiu odcięci
Tak
|
32 R 3058 a Życie słowem pochodzącym z ust Bożych
Nie
|
33 R 3067 a Dotknięty poczuciem naszych niedoskonałości
Tak
|
34 R 3069 a Przystojne zabieganie
Tak
|
35 R 3084 a Przekraczając Jordan do Kanaan
Nie
|
36 R 3086 a Wiara zdobywców Jerycha
Tak
|
37 R 3092 a Uciekanie dla schronienia
Nie
|
38 R 3096 a Poświęcone naczynie ku uczciwości
Nie
|
39 R 3103 a Kto jest godzien?
Tak
|
40 R 3107 a Nie złamię przymierza mego
Tak
|
41 R 3110 b „Lud Twój Będzie Ludem Moim”
Nie
|
42 R 3113 a Góra Domu Pańskiego
Tak
|
43 R 3114 a Nadzieja i radość z okazji gwiazdki
Nie
|
44 R 3116 b Pan jest pasterzem moim
Nie
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016