Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1908

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 4112 a Przygotowywanie drogi Pańskiej.
Tak
|
2 R 4115 b Poszukiwanie pańskich klejnotów.
Tak
|
3 R 4122 a Oczyszczenie świątyni
Tak
|
4 R 4124 a Odrodzenie a królestwo.
Nie
|
5 R 4127 a Wielkanoc w pierwszym miesiącu
Tak
|
6 R 4130 a „Daj mi pić”
Tak
|
7 R 4132 a Nagroda wiary
Tak
|
8 R 4134 a Interesujący list
Tak
|
9 R 4137 b Chodził czyniąc dobrze
Tak
|
10 R 4138 a Dajcie im jeść
Tak
|
11 R 4146 a “Jamci jest on chleb żywota”
Tak
|
12 R 4148 a Jezus uzdrawia oczy ślepego
Tak
|
13 R 4152 a „Cudowna pszenica”
Tak
|
14 R 4153 a Wieczerza Pańska
Nie
|
15 R 4153 b Trzymanie się mocno u mety
Nie
|
16 R 4154 a „W nim był żywot”
Nie
|
17 R 4157 a Pasterz, drzwi, trzoda
Nie
|
18 R 4160 b “Idę abym go obudził”
Tak
|
19 R 4160 a Czyż nie musiał ?
Tak
|
20 R 4163 JEZUS NAMASZCZONY W BETANII
Tak
|
21 R 4164 b Duch święty obiecany
Tak
|
22 R 4167 a Nasz Pan zdradzony i zaprzany
Nie
|
23 R 4171 a Czemu Nasz Pan został ukrzyżowany
Tak
|
24 R 4174 a „Byłem umarły, a otom jest żywy”
Nie
|
25 R 4181 a Pan mój i Bóg mój.
Nie
|
26 R 4183 b Miłujesz mię więcej niżeli ci?
Nie
|
27 R 4187 b Ewangelia, którą wam opowiadam.
Tak
|
28 R 4188 a „Chodźcie jako dziatki światłości"
Tak
|
29 R 4190 a Śluby swoje oddaj Panu
Tak
|
30 R 4192 a Niewłaściwe postępowanie Izraela
Nie
|
31 R 4194 a Interesujące listy – Pierwszy „Tomobil”
Tak
|
32 R 4197 a Wybór króla
Nie
|
33 R 4199 a Grzech niewdzięczności
Tak
|
34 R 4202 a Listy zalecające ślub
Tak
|
35 R 4206 a Posłuszeństwo lepsze niż ofiara
Nie
|
36 R 4206 b Cudowna pszenica
Tak
|
37 R 4209 a Boski wybór
Nie
|
38 R 4211 a Co oznacza Ślub
Tak
|
39 R 4212 b “Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam?”
Tak
|
40 R 4215 a Zwycięstwo nie dla mocnych
Nie
|
41 R 4218 a Duch zazdrości i zabójstwa
Tak
|
42 R 4222 a Odmienione niebiosa i ziemia
Nie
|
43 R 4223 a Przyjaciel w potrzebie, jest prawdziwym przyjacielem
Nie
|
44 R 4225 a “Czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą”
Tak
|
45 R 4226 a Ci, którzy złożyli Ślub, są błogosławieni
Tak
|
46 R 4233 a Haniebny koniec króla Saula
Nie
|
47 R 4234 a Dawid otrzymał królestwo
Tak
|
48 R 4236 a Podkreślenie naszego Ślubu poświęcenia
Tak
|
49 R 4238 b Śluby swoje oddaj Panu
Tak
|
50 R 4250 a Kościoły nurzają się w hipnotyzmie
Tak
|
51 R 4250 b Więcej cudownej pszenicy
Tak
|
52 R 4251 b Co stanowi Kościół
Nie
|
53 R 4252 a On złośnik nie dotyka się go
Nie
|
54 R 4255 a Przegląd kariery Saula I Dawida
Tak
|
55 R 4256 a Piekło rozszerzyło się
Tak
|
56 R 4258 b Przeniesienie arki do Jeruzalemu
Tak
|
57 R 4258 a Żydowskie perspektywy
Tak
|
58 R 4260 a Nie chybiło żadne słowo
Tak
|
59 R 4262 a Jako przez nieposłuszeństwo jednego
Nie
|
60 R 4263 a Co znaczy słowo ślub
Tak
|
61 R 4267 a Żydowskie perspektywy
Tak
|
62 R 4268 a Miłosierdzie i dobrotliwość
Nie
|
63 R 4270 a Mąż według serca Bożego
Nie
|
64 R 4273 a Jakie grzechy poniósł kozioł wypuszczalny
Tak
|
65 R 4274 b Konwencja w Nowej Szkocji
Tak
|
66 R 4275 a Pycha, niewdzięczność, obłuda, bunt
Tak
|
67 R 4277 a Miłością za zdradę
Nie
|
68 R 4278 a „Pan Jest Pasterzem moim”
Tak
|
69 R 4281 a Obmowa - Wścibstwo - Sekretność
Nie
|
70 R 4285 a Widok z wieży – wybory prezydenckie w USA
Tak
|
71 R 4286 a Król pokoju wprowadzony na tron
Tak
|
72 R 4290 a Pragnąć i wybrać, potem dążyć i osiągnąć
Tak
|
73 R 4292 a Sąd upadłych aniołów – odpowiedź na pytanie
Tak
|
74 R 4293 a Lista prenumeratorów THE WATCH TOWER
Tak
|
75 R 4296 a Kościół Boży jest święty
Tak
|
76 R 4297 a Większe niż Salomonowe
Nie
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016