Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1907

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 3913 a Kierowanie swych uczuć ku niebu.
Tak
|
2 R 3914 a Dla nas orędownik, dla świata pośrednik.
Tak
|
3 R 3919 a Sprawozdanie z naszych zagranicznych filii
Tak
|
4 R 3921 a Człowiek stworzony na wyobrażenie Boże
Tak
|
5 R 3925 a Nieposłuszeństwo, kara, nadzieja
Tak
|
6 R 3927 a We drzwiach grzech leży
Tak
|
7 R 3932 a „Braterstwo miłujący”
Nie
|
8 R 3933 a Lekcja z potopu
Tak
|
9 R 3935 a Dary i wezwania Boże
Tak
|
10 R 3938 a Niebezpieczeństwo łakomstwa
Tak
|
11 R 3942 a Praca żniwa wśród Murzynów
Tak
|
12 R 3943 a Pilnujcie samych siebie.
Nie
|
13 R 3944 a Przymierze potwierdzone przysięgą
Tak
|
14 R 3946 a Modlitwa Abrahama za Sodomą
Tak
|
15 R 3951 a Według porządku Melchizedekowego
Tak
|
16 R 3952 a Spokojna kariera Izaaka
Tak
|
17 R 3954 a Sprzedawanie pierworodztwa
Nie
|
18 R 3959 a Wielkanocna krew pokropienia.
Nie
|
19 R 3962 a Wino fałszywej doktryny
Nie
|
20 R 3964 a Zna Pan którzy są Jego
Tak
|
21 R 3964 b Opowiedzenie się za Boskimi obietnicami
Tak
|
22 R 3969 a Nowe imię — dane od Boga
Nie
|
23 R 3971 a „Znienawidzony przez swych braci”
Tak
|
24 R 3978 a Tych, którzy mnie czczą, czcić będę
Nie
|
25 R 3980 a „Błogosławieni miłosierni”
Tak
|
26 R 3982 a Pod ćwiczącą opatrznością
Tak
|
27 R 3985 a Zmazy ciała i ducha.
Nie
|
28 R 3987 a Lekcja o Boskiej opatrzności
Nie
|
29 R 3989 a Zapewne Bóg był z nim
Nie
|
30 R 3993 a Niektórzy trapieni - inni pominięci
Nie
|
31 R 3996 a Pańskie wybawienie
Nie
|
32 R 4003 a Doświadczanie wiernych
Tak
|
33 R 4005 a Wszystko wolno, ale nie wszystko pożyteczne
Nie
|
34 R 4008 a Napomnienia dla poświęconych
Nie
|
35 R 4010 a Prowadzeni drogą której nie znali
Nie
|
36 R 4012 a Tego żąda Bóg
Nie
|
37 R 4015 a Kozioł Azazela.
Tak
|
38 R 4018 a Symbolika Saula, Dawida I Salomona
Nie
|
39 R 4019 a Nasze zobowiązania wobec drugich
Nie
|
40 R 4022 a „Strzeżcie się bałwanów”
Tak
|
41 R 4028 a Prawda w Japonii
Tak
|
42 R 4028 b Namiot zgromadzenia
Tak
|
43 R 4030 a Ofiarnicy obcego ognia
Nie
|
44 R 4033 a Walczący z Bogiem
Tak
|
45 R 4034 b Lepsze ofiary aniżeli tamte
Nie
|
46 R 4037 a Prowadzeni w dalekiej podróży
Nie
|
47 R 4042 a Zagraniczne Misje Strażnicy
Tak
|
48 R 4042 b Wszystko wykonawszy stójcie
Tak
|
49 R 4045 a Raport z dwóch punktów zapatrywania
Nie
|
50 R 4047 a Miedziany wąż i jego pozafigura
Nie
|
51 R 4050 a Bieg, nagroda, meta
Nie
|
52 R 4050 b Przedśmiertne przesłanie wielkiego człowieka
Tak
|
53 R 4053 a Śmierć Sługi Pańskiego
Nie
|
54 R 4057 a Głosy trzech znaków
Tak
|
55 R 4060 a Wzmacniajże się i mężnie sobie poczynaj
Nie
|
56 R 4063 a Wchodząc Do Ziemi Obiecanej
Tak
|
57 R 4067 a Wiedza i wiara względem chronologii
Nie
|
58 R 4068 a Sąd dnia wielkiego.
Nie
|
59 R 4070 a Upadek Jerycha
Tak
|
60 R 4071 a Kaleba nagroda
Tak
|
61 R 4076 a Prowokowanie (pobudzanie) jedni drugich
Tak
|
62 R 4078 a Żebyście zupełną zapłatę otrzymali
Nie
|
63 R 4079 a Miasta ucieczki
Tak
|
64 R 4080 a Wznowienie przymierza z Izraelem
Tak
|
65 R 4082 a Zwycięstwo Giedeona
Nie
|
66 R 4083 a „A przeto każdy z nas sam za się odda rachunek Bogu”
Nie
|
67 R 4087 a Nauka o życiu Samsona
Nie
|
68 R 4089 a Wybór Ruty
Tak
|
69 R 4090 a Mów, Panie, bo sługa Twój słucha
Nie
|
70 R 4097 a Szpecenie głowy
Nie
|
71 R 4098 a Narodzenie człowieka Chrystusa Jezusa
Nie
|
72 R 4100 a „Koronujesz rok dobrocią”
Nie
|
73 R 4106 a Słowo ciałem się stało
Nie
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016