Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1905

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 3481 a „Znaleźliśmy Mesjasza” (Jana 1:41)
Tak
|
2 R 3485 a Rzeczy nieodzowne do udziału w królestwie
Nie
|
3 R 3494 a Cel cudów
Tak
|
4 R 3498 a Chronologia biblijna, a archeologowie
Tak
|
5 R 3500 a Dom miłosierdzia
Tak
|
6 R 3517 a Nowa propozycja badań beriańskich
Tak
|
7 R 3525 a Nasz baranek wielkanocny
Nie
|
8 R 3534 a Bardzo kosztowne perfumy
Nie
|
9 R 3537 b Hosanna na wysokościach!
Tak
|
10 R 3542 a Umywając jedni drugim stopy
Tak
|
11 R 3544 a Prawdziwy krzew winny i jego owoc
Tak
|
12 R 3551 a Ja za nimi proszę
Tak
|
13 R 3553 a Jako zwodziciel, a wszakże prawdziwy
Nie
|
14 R 3560 a Najważniejsze wydarzenie w historii
Nie
|
15 R 3563 a „Otom jest żywy na wieki wieków
Tak
|
16 R 3568 b Poselstwo Zmartwychwstałego Chrystusa
Tak
|
17 R 3570 a Niebiańskie Jeruzalem
Nie
|
18 R 3579 a Chrystus, Syn Boży
Tak
|
19 R 3585 a Staraj się zwyciężyć w Boskich wyborach
Nie
|
20 R 3588 a Modlitwa męża Bożego wysłuchana.
Nie
|
21 R 3589 a Odkupiciel przedstawiony obrazowo
Tak
|
22 R 3593 a Bo dni złe są
Tak
|
23 R 3603 b “Pełna miłosierdzia i owoców dobrych”
Nie
|
24 R 3605 a Wielki Lud na dziedzińcu
Tak
|
25 R 3613 a Nie trzymając się Głowy
Tak
|
26 R 3621 a Lud szczególny
Nie
|
27 R 3624 b Potok dający życie.
Nie
|
28 R 3627 a Podział syjonizmu na tle wiary
Nie
|
29 R 3629 a Wola i jej zadanie
Nie
|
30 R 3630 a Dobry zamiar serca
Tak
|
31 R 3638 b Większym jest ten, który po naszej stronie.
Nie
|
32 R 3646 a Jedni drugich brzemiona noście
Tak
|
33 R 3647 a “Śluby twoje oddaj Najwyższemu" – Ps. 50:1-23
Tak
|
34 R 3652 a Ażby przyszedł! (fragment)
Tak
|
35 R 3655 a Z chwały w chwałę.
Nie
|
36 R 3665 a Abstynencja dla dobra drugich
Tak
|
37 R 3673 b Lecz do tego któż jest sposobny?
Nie
|
38 R 3673 a Chrześcijańska społeczność
Tak
|
39 R 3685 a Emanuel i jego panowanie
Nie
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016