Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1910

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 4539 a Widok z wieży – Król Pieniądz /fragment/
Tak
|
2 R 4541 a Pozdrowienia dla pielgrzymów oraz kolporterów – 1910
Tak
|
3 R 4542 a „Dam Cię za Przymierze”
Tak
|
4 R 4543 b Wtóre przyjście naszego Pana.
Nie
|
5 R 4543 a Ostatni z proroków.
Tak
|
6 R 4545 a “Bo to uczynił raz”.
Nie
|
7 R 4547 a Picie kielicha Pańskiego.
Nie
|
8 R 4547 b Weselna szata.
Tak
|
9 R 4553 b Wielki kapłan będzie pośredniczył
Nie
|
10 R 4556 a Drugi Adam I Ewa
Nie
|
11 R 4557 a Nauczyciel i nauka.
Nie
|
12 R 4558 a Bądźcie doskonałymi jako ojciec.
Nie
|
13 R 4559 a Obłuda wrogiem pobożności.
Nie
|
14 R 4560 b Pośrednik świata nasz orędownik
Tak
|
15 R 4566 b Ambicja - dobra i zła
Nie
|
16 R 4567 a Złota reguła
Nie
|
17 R 4568 a Określenie prawdziwego uczniowstwa
Nie
|
18 R 4571 b Obchodzenie Pamiątki
Tak
|
19 R 4572 a Syjoniści na temat Kanaanu
Tak
|
20 R 4574 a Usprawiedliwienie przez wiarę i aktualne
Tak
|
21 R 4576 a Boska łaska i Boska nagroda
Nie
|
22 R 4576 b Uzdrawiający różnego rodzaju choroby
Nie
|
23 R 4577 a Moc nad przeciwnikiem (Mat. 8:23-34)
Nie
|
24 R 4578 a Filozofia okupu
Nie
|
25 R 4583 a Oszukanie nieprawości.
Nie
|
26 R 4586 a On nie jest Żydem - na zewnątrz
Nie
|
27 R 4586 b Brat Russell w Europie i Afryce
Tak
|
28 R 4587 b Wielkanoc
Nie
|
29 R 4590 b Pamiątka Wielkanocnej Wieczerzy
Nie
|
30 R 4592 a Tajemne występki i zuchwałe grzechy
Tak
|
31 R 4593 b Królestwo niebieskie zbliża się
Tak
|
32 R 4593 a Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego
Tak
|
33 R 4594 b Najmniejszy w Królestwie
Tak
|
34 R 4595 a Litera a duch
Tak
|
35 R 4597 a Do jakiego stopnia mamy wyznawać upadki?
Tak
|
36 R 4598 a Czy Starożytno Godni byli na próbie do życia?
Tak
|
37 R 4599 b „Miłosierdzia chcę, a nie ofiary”
Tak
|
38 R 4599 a Lżej będzie Sodomie
Tak
|
39 R 4600 a Bądźcie powściągliwi we wszystkim
Tak
|
40 R 4601 b Okup i jego zastosowanie
Nie
|
41 R 4603 Przywilej i moc modlitwy
Tak
|
42 R 4605 a Poczytanie krwi Chrystusowej za pospolitą
Nie
|
43 R 4606 a Nasienie wiary i nasienie zakonu
Nie
|
44 R 4607 a Wyjście za obóz
Tak
|
45 R 4608 a Jaki zakon był słaby
Nie
|
46 R 4608 b „Nienawidzili mnie bez przyczyny”
Tak
|
47 R 4609 a Wpływ niewiasty.
Nie
|
48 R 4609 b Wiązanie mocarza.
Nie
|
49 R 4611 a Starożytni Święci - Jak Udoskonaleni
Tak
|
50 R 4612 a „Odejmę grzechy ich” (Rzym. 11:27)
Tak
|
51 R 4614 a Spłodzony z Boga – nie grzeszy
Tak
|
52 R 4616 a W czym uczestniczy Kościół z Chrystusem.
Tak
|
53 R 4617 a Jam jest on chleb żywota.
Tak
|
54 R 4618 a Św. Piotr wołał: „Panie, ratuj mię!”
Tak
|
55 R 4621 a Zagraniczna podróż brata Russella
Tak
|
56 R 4623 a Dary i wezwania dla Izraela
Tak
|
57 R 4625 a O modleniu się za drugich
Nie
|
58 R 4627 b Ogień Dnia Pańskiego
Tak
|
59 R 4627 a Okruchy ze stołu dziecięcego
Tak
|
60 R 4628 a Nowy zmysł a zmysł ciała.
Nie
|
61 R 4629 a Gdy narody będą szukać Boga.
Nie
|
62 R 4629 b Royal Albert Hall /fragment/
Tak
|
63 R 4632 a Czy Jezus jest obecnie właścicielem ludzkości?
Tak
|
64 R 4634 a Dobre ziarno na dobrą ziemię
Tak
|
65 R 4635 a Pszenica i kąkol
Tak
|
66 R 4636 a Przypowieści o królestwie
Tak
|
67 R 4637 a Jezus nie utracił ziemskiego życia
Tak
|
68 R 4638 b Czego dokonała śmierć Jezusa
Tak
|
69 R 4644 a Bez podobieństwa nie mówił
Tak
|
70 R 4644 b Wyznawanie Syna Bożego
Tak
|
71 R 4645 a Pierworodni są pozaobrazowymi Lewitami
Tak
|
72 R 4649 b Alegoryczna wizja Góry Tabor
Tak
|
73 R 4650 a Przebaczać i doznawać przebaczenia
Nie
|
74 R 4651 a Pamiątka – ilość uczestników
Tak
|
75 R 4652 a Od rodziny Edgarów
Tak
|
76 R 4653 b Członkowie Chrystusowego domu wiary
Tak
|
77 R 4653 a Uczestniczenie w nabożeństwach kościołów nominalnych
Tak
|
78 R 4655 a Lepsze ofiary
Nie
|
79 R 4656 a Usprawiedliwienie, stopniowe a zupełne
Nie
|
80 R 4657 a Czy śmierć jest zniszczeniem istoty?
Tak
|
81 R 4658 a Wielbłąd i ucho igielne
Tak
|
82 R 4659 b Przypowieść o talentach
Nie
|
83 R 4659 a Zgładzenie grzechów
Tak
|
84 R 4660 a Zachowanie samego siebie w miłości Bożej
Nie
|
85 R 4662 a “Aby utwierdzone były serca wasze”
Nie
|
86 R 4664 a Czy nasz Pan umarł za upadłych aniołów?
Tak
|
87 R 4665 a Czy jesteśmy spłodzeni do Boskiej natury?
Tak
|
88 R 4666 a Idżcie i wy do winnicy.
Tak
|
89 R 4668 a Największy – sługą
Tak
|
90 R 4671 a Widoki w wieży /fragmenty/
Tak
|
91 R 4679 a Wielu powołanych, lecz mało wybranych
Tak
|
92 R 4680 Prawda na czasie - na temat orędownika i pośrednika
Tak
|
93 R 4682 a Boski Plan Wieków w streszczeniu
Tak
|
94 R 4683 a Kiedy sposobności do służby skończą się?
Tak
|
95 R 4684 a Czy czytanie podręczników do Pisma Świętego jest badaniem Biblii?
Tak
|
96 R 4686 a Czy postąpienie Jakuba z Ezawem było niegodne?
Nie
|
97 R 4688 b Obraz bestii
Tak
|
98 R 4688 a Niezwykła pszenica i niezwykłe żyto
Tak
|
99 R 4695 a To wydaje się rozumne
Tak
|
100 R 4700 a Pastor Russell przemawia do Hebrajczyków
Tak
|
101 R 4703 a „To czyńcie na pamiątkę moją”
Tak
|
102 R 4705 b Obecność Syna Człowieczego
Tak
|
103 R 4705 a Błogosławienie Boga i przeklinanie ludzi
Tak
|
104 R 4707 b Wolność, którą Chrystus nas uwalnia
Nie
|
105 R 4707 a Ciemna godzina w ogrójcu
Tak
|
106 R 4708 a Oczyszczenie synów Lewiego
Tak
|
107 R 4710 a Oskarżony jako bluźnierca
Tak
|
108 R 4711 a Zaufanie w samym sobie jest słabością
Tak
|
109 R 4712 a Książe żywota ukrzyżowany
Tak
|
110 R 4713 a „Teraz Chrystus z martwych wzbudzony jest”
Tak
|
111 R 4716 a List Brata R. G. Jollyego
Tak
|
112 R 4722 a Jakub i Ezaw w nowym świetle
Tak
|
113 R 4724 a Narodowa reforma w starożytności
Tak
|
114 R 4728 b Rożne formy zła
Tak
|
115 R 4729 a Powodzenie niezbornego rządu
Tak
|
116 R 4730 a Jeden błąd Jozafata
Tak
|
117 R 4730 b Trzy i pół roku bez deszczu
Tak
|
118 R 4731 a Dary i owoce ducha świętego
Tak
|
119 R 4732 a Prawdziwy pasterz i jego stada.
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016