Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1884

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 573 d On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł
Tak
|
2 R 576 a Prorocze obrazy (dalszy ciąg)
Tak
|
3 R 578 b Sposób Drugiego Przyjścia
Tak
|
4 R 581 a Pytania i odpowiedzi
Tak
|
5 R 584 a Nasza nazwa
Tak
|
6 R 586 b Przekleństwo zniesione
Tak
|
7 R 588 a Jakie jest wasze przekonanie?
Tak
|
8 R 588 b Prorocze obrazy. (dalszy ciąg)
Tak
|
9 R 592 a Dzień Pański
Tak
|
10 R 598 b Kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus?
Tak
|
11 R 605 a Pytania i odpowiedzi
Tak
|
12 R 611 a Ciało i krew
Tak
|
13 R 612 a „Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem?”
Tak
|
14 R 614 a Litera zabija ale duch ożywia
Nie
|
15 R 615 c Wolność synów Bożych
Tak
|
16 R 622 a Proroctwo Abakuka
Tak
|
17 R 626 a Przemienieni
Tak
|
18 R 629 a Obecność naszego Pana
Tak
|
19 R 631 a Pytania i odpowiedzi
Tak
|
20 R 636 a Duchowy zakon
Tak
|
21 R 639 a Sześć tamtych pytań
Tak
|
22 R 643 a Boża łaska
Tak
|
23 R 646 b Napomnienie Pawła
Tak
|
24 R 648 a Czy druga śmierć jest błogosławieństwem?
Tak
|
25 R 649 a Nietknięci przez wtórą śmierć
Tak
|
26 R 651 a Fałszywa skromność
Tak
|
27 R 652 b Nie bądźcie szybko poruszeni
Tak
|
28 R 654 a Przypowieść o owcach i kozłach
Tak
|
29 R 656 a Rozmaitości-
Tak
|
30 R 656 b Rozmaitości-
Tak
|
31 R 657 b Pytania i odpowiedzi
Tak
|
32 R 658 a Do nowych czytelników
Tak
|
33 R 659 a Usprawiedliwienie – definicje
Tak
|
34 R 664 d Poświęcenie.
Tak
|
35 R 670 a Inspiracja
Tak
|
36 R 670 f Rejestracja prawna
Tak
|
37 R 670 e Widok z wieży
Tak
|
38 R 671 c Poszukiwany, w dobrej cenie
Tak
|
39 R 672 d Jak to zrozumiał
Tak
|
40 R 672 a Myśli
Tak
|
41 R 673 b Śmiertelny i nieśmiertelny
Tak
|
42 R 673 c Niewierność przeciwko ortodoksji
Tak
|
43 R 674 a Prawda przeciwko ortodoksji i niewierności
Tak
|
44 R 677 a Czy wiara jest darem Bożym?
Tak
|
45 R 678 b Dzień Pojednania
Tak
|
46 R 680 a Rozmaitości
Tak
|
47 R 680 b Skuszony na podobieństwo nas
Tak
|
48 R 682 a Źle zrozumiana praca żniwa
Tak
|
49 R 682 b Dodane z powodu przestępstw
Tak
|
50 R 683 a Widok z wieży
Tak
|
51 R 685 a Komu zapłacono?
Tak
|
52 R 686 a Rzeka, która rozwesela
Tak
|
53 R 687 a To namawianie
Tak
|
54 R 688 b Ucieczka przed potępieniem
Tak
|
55 R 688 a Wiara i uczynki
Tak
|
56 R 689 a Oczyszczenie zachowane
Tak
|
57 R 693 a Kościół Episkopalny
Tak
|
58 R 694 a Wspólnota
Nie
|
59 R 694 b Rozmaitości-Czynienie dobrze
Tak
|
60 R 696 a Duchy w więzieniu
Tak
|
61 R 700 a Owce i kozły
Tak
|
62 R 701 a Przyobleczeni i zewleczeni
Tak
|
63 R 702 a Ewangelia
Tak
|
64 R 703 a Żydowsko – chrześcijański ruch w Rosji.
Tak
|
65 R 704 b Nasz sąd – według Bożego i ludzkiego punktu widzenia
Tak
|
66 R 704 c Druga szansa
Tak
|
67 R 705 a Towarzystwo wydawnicze Zion's Watch Tower
Tak
|
68 R 705 b Jak ty czytasz?
Tak
|
69 R 705 c „To jest moja droga”
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016