Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1899

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 2411 a Noworoczne pozdrowienie i napomienie
Tak
|
2 R 2413 a Misja Kościoła od Boga ustanowiona.
Tak
|
3 R 2425 a Kto sądzi Kościół?
Nie
|
4 R 2430 a Sąd - Krino, Krisis, Krima.
Nie
|
5 R 2436 a Pamiątkowa wieczerza Pańska
Nie
|
6 R 2442 a Błogosławienie Boga i przeklinanie ludzi
Tak
|
7 R 2447 a Słoik kosztownego szpikanardu
Tak
|
8 R 2449 a Dałem wam przykład
Tak
|
9 R 2453 a Ja jestem ta droga, i prawda, i żywot
Tak
|
10 R 2467 a Nasz Pan zdradzony
Tak
|
11 R 2469 a Wielki arcykapłan stawiony przed sąd
Tak
|
12 R 2476 a Teraz Chrystus wzbudzony jest
Nie
|
13 R 2479 a Nowość żywota w Chrystusie
Tak
|
14 R 2482 a Pierwszy list A. Lundborga do redakcji WT
Tak
|
15 R 2485 a Izali człowiek może złupić Boga? A jednak wy mnie łupicie.
Nie
|
16 R 2488 a Obowiązki
Tak
|
17 R 2492 a Daniel w Babilonie
Tak
|
18 R 2505 a Wizja suchych kości
Nie
|
19 R 2507 a Rzeka zbawienia
Tak
|
20 R 2510 a Kim mogą być współpracownicy
Tak
|
21 R 2516 b „Wszystko czyste czystym”
Nie
|
22 R 2540 a Ochotnego Dawcę Bóg Miłuje
Nie
|
23 R 2550 a „Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka”
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016