Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1911

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 4735 a Perspektywy na Nowy Rok [1911]
Tak
|
2 R 4740 a Modlitwa wysłuchana przez Boga
Tak
|
3 R 4741 a Zniechęcenie Proroka Eliasza
Tak
|
4 R 4741 b Król zaprzedał samego siebie
Tak
|
5 R 4742 a Interesujące Listy
Tak
|
6 R 4743 a Żydowskie nadzieje i perspektywy
Tak
|
7 R 4745 a Wielki Lud jako Lewici
Tak
|
8 R 4746 b Nieco o bojaźni
Nie
|
9 R 4746 a Strofowanie przez światło
Tak
|
10 R 4747 a Okup a Kościół
Tak
|
11 R 4749 a Interesujące pytania – pozycja kobiety w kościele i w domu
Tak
|
12 R 4751 a Interesujące listy
Tak
|
13 R 4752 a Urodzajność Palestyny
Tak
|
14 R 4756 a Pamiątka obchodzenia wieczerzy Pańskiej.
Nie
|
15 R 4757 a Podniesiony w wichrze
Tak
|
16 R 4757 b Elizeusz następca Eliasza
Tak
|
17 R 4758 a Klęska z powodu pijaństwa
Tak
|
18 R 4759 a Melchizedek i Aaron jako figury.
Nie
|
19 R 4759 b Strzeżenie serca.
Nie
|
20 R 4760 a Interesujące pytania -Chrystus Orędownikiem Wielkiego Ludu
Tak
|
21 R 4761 a Plan Zagranicznej Podróży Brata Russella
Tak
|
22 R 4764 b Co Chrystus, nasz Orędownik, nam przypisuje
Tak
|
23 R 4764 a Syjonizm w proroctwie
Tak
|
24 R 4765 a „Nie miłujcie świata”
Nie
|
25 R 4766 a Pożądana miłość.
Nie
|
26 R 4767 b Święty naród w figurze.
Nie
|
27 R 4767 a Boska opieka nad Nowym Stworzeniem
Tak
|
28 R 4768 a Trąd Hetmana Naamana uleczony
Tak
|
29 R 4769 a Otoczony zastępami niebios
Tak
|
30 R 4770 a Co znaczy "mowa plugawa"
Tak
|
31 R 4771 b „Pokój też zachowajcie między sobą”
Tak
|
32 R 4773 a Nieśmiertelność duszy
Tak
|
33 R 4776 a Morderstwa na własnych wnukach
Tak
|
34 R 4777 a Za wiele pieniędzy – dalsze ofiary nie przyjęte
Tak
|
35 R 4778 a Wieczerza Pańska
Nie
|
36 R 4780 a Rozumny wybór
Nie
|
37 R 4780 b Jedna ofiara wystarcza
Tak
|
38 R 4781 a Sidło - ułowienie - potknięcie się.
Nie
|
39 R 4783 a Jam jest miłego mego, a miły mój jest mój.
Nie
|
40 R 4784 a Inne owce, nie z tej owczarni
Tak
|
41 R 4785 a Boska litość dla pogan
Tak
|
42 R 4786 a Przed zginieniem przychodzi pycha
Nie
|
43 R 4787 a Powołanie Do Służby Bożej
Nie
|
44 R 4788 a Drzewo figowe odmładza się
Tak
|
45 R 4788 b Podróż brata Russella na zachód
Tak
|
46 R 4789 a Właściwa a niewłaściwa zazdrość.
Nie
|
47 R 4789 b Miasto bez muru.
Nie
|
48 R 4790 a Biblia w kamieniu
Nie
|
49 R 4791 a Czy wierzysz w zmartwychwstanie?
Nie
|
50 R 4794 b Pieśń winnicy
Tak
|
51 R 4795 a Królestwo pokoju.
Nie
|
52 R 4796 a Boskie dzieło sprawujemy
Tak
|
53 R 4797 a Bądźmy szczerymi i nienaganionymi.
Nie
|
54 R 4797 b Olbrzymowie ziemscy
Nie
|
55 R 4800 a Dobra Nowina za granicą
Tak
|
56 R 4802 a Uważajcie na Pana
Nie
|
57 R 4804 b Nie grzesz językiem swoim.
Nie
|
58 R 4804 a Czego bał się nasz Pan i od czego został wybawiony
Tak
|
59 R 4808 a Duchowy wzrost
Tak
|
60 R 4809 a Trzymanie ciała pod kontrolą ducha
Tak
|
61 R 4811 a Bóg miłościwy i wielkiego miłosierdzia
Tak
|
62 R 4812 a Wielka reforma Ezechiasza
Tak
|
63 R 4813 a Znienawidzeni od świata.
Nie
|
64 R 4815 a Konwencyjna podróż na zachód
Tak
|
65 R 4816 a Dom modlitwy i toga
Tak
|
66 R 4817 a Moc i pokój.
Nie
|
67 R 4818 a Okup i jego zastosowanie za ludzkość.
Nie
|
68 R 4819 a Upadek Samarii
Nie
|
69 R 4820 a Wasza rozumna służba.
Nie
|
70 R 4821 a Poszerzenie zgromadzeń Badaczy Pisma Świętego
Tak
|
71 R 4822 a Rozwiązanie czterech wiatrów niebieskich
Tak
|
72 R 4823 a Kościół Pierworodnych
Tak
|
73 R 4823 b „Pozwólcie dzieciom przychodzić”
Tak
|
74 R 4824 a Wszystko dla wszystkich – pozyskując niektórych
Tak
|
75 R 4824 b Osoby obchodzące Pamiątkę
Tak
|
76 R 4826 a Prawidłowy sposób myślenia.
Nie
|
77 R 4828 a Jaki siew, taki zbiór.
Tak
|
78 R 4830 a Grzech na śmierć.
Nie
|
79 R 4831 a Cierpiący sługa Jehowy
Nie
|
80 R 4832 a Sennacheryb nawrócony
Tak
|
81 R 4832 b Okup—Cena Okupu—Ofiara Pojednania
Tak
|
82 R 4834 a Przyjemnymi Bogu.
Nie
|
83 R 4835 a Ofiarowanie i jego nagroda.
Nie
|
84 R 4836 a Działanie łaski w sercu
Tak
|
85 R 4837 a Pobożny młody król
Nie
|
86 R 4838 a Staraj się być doświadczonym robotnikiem
Tak
|
87 R 4839 a Boska sprawiedliwość i litość
Tak
|
88 R 4840 a Wybawienie od przekleństwa
Tak
|
89 R 4841 b „Chrystus w was nadzieja ona chwały
Nie
|
90 R 4841 a Miłość precz wyrzuca bojaźń
Tak
|
91 R 4842 a Szata Chrystusowej sprawiedliwości
Tak
|
92 R 4844 a Darowizna niezwykłej pszenicy (Fragment z okładki)
Tak
|
93 R 4846 a Teoria ewolucji Darwina upada
Tak
|
94 R 4849 a Jaka miłość jest wymagana od Nowego Stworzenia?
Nie
|
95 R 4850 a Odnalezienie zagubionej Biblii
Tak
|
96 R 4851 a Pan jest pasterzem moim
Tak
|
97 R 4852 a Nasze nowe Biblie (fragment)
Tak
|
98 R 4852 b Nasza podróż konwencyjna – część I
Tak
|
99 R 4854 a Udział Kościoła w ofierze za grzech.
Nie
|
100 R 4854 b Staranie się o swoich domowych.
Nie
|
101 R 4856 a Karząca dyscyplina w Tysiącleciu
Tak
|
102 R 4856 b Prorokuj gładkie słowa
Tak
|
103 R 4857 a Niszczenie Słowa Bożego
Tak
|
104 R 4858 a Właściwość postu.
Nie
|
105 R 4858 b Strzeżeni okiem Bożym.
Nie
|
106 R 4859 a Niezwykła pszenica do zamówienia
Tak
|
107 R 4861 a Konwencje od Denver do Portland i w stronę domu
Tak
|
108 R 4864 a Kościół nie stanowi części okupu
Nie
|
109 R 4865 a Błogosławieni są prześladowani
Tak
|
110 R 4866 a Wypełnienie się niejasnych proroctw
Tak
|
111 R 4867 a „Wniwecz obrócony, aż przyjdzie ten...”
Tak
|
112 R 4868 a W jaki sposób Nowe Stworzenie wypełnia Zakon
Tak
|
113 R 4870 a Zachowajmy naszą białą szatę w czystości
Nie
|
114 R 4871 a Jak rozpoznać samych siebie
Nie
|
115 R 4871 b Postawa chrześcijanina w obowiązkach życia
Tak
|
116 R 4873 b Piec ognisty
Tak
|
117 R 4873 a Mądrość z góry
Tak
|
118 R 4874 a Daniel w lwiej jamie
Tak
|
119 R 4875 a Kto był przedstawiony przez Lewitów?
Tak
|
120 R 4876 a Łakome obcowanie
Tak
|
121 R 4878 a Jesteście katolikami?
Tak
|
122 R 4879 a Sąd aniołów.
Nie
|
123 R 4881 a Lojalność wielkim sprawdzianem
Tak
|
124 R 4881 b Ustanowiony jako stróż
Tak
|
125 R 4882 b Rzeka wody żywota
Tak
|
126 R 4882 a Słowo i droga
Tak
|
127 R 4883 b Bez przestanku się módlcie
Tak
|
128 R 4884 a Wiarą, nie widzeniem
Tak
|
129 R 4885 a Niezależne badanie Biblii
Tak
|
130 R 4886 a Dziesięciodniowe spotkanie Badaczy Pisma Świętego w górach (Fragment)
Tak
|
131 R 4892 a Król Cyrus – Boży pasterz
Tak
|
132 R 4892 b „Śpiewanie w nocy” [Ijoba 35:10]
Tak
|
133 R 4894 b Do wzrostu w łasce potrzebna jest znajomość
Nie
|
134 R 4894 a Fundament drugiej świątyni
Tak
|
135 R 4896 a Karmienie się Słowem Bożym
Nie
|
136 R 4898 b Wyniosłe serce obrzydliwością Panu.
Nie
|
137 R 4898 a Pokój Boży
Nie
|
138 R 4899 a Duch niezadowolenia.
Tak
|
139 R 4900 b Boska opatrzność w odniesieniu do dwóch królowych
Nie
|
140 R 4900 a Co Kościół ofiarowuje
Nie
|
141 R 4901 b Usprawiedliwienie z wiary
Nie
|
142 R 4901 a Mene, Tekel, Uparsin
Tak
|
143 R 4902 a Nowe przymierze
Nie
|
144 R 4904 a Źródła życia
Tak
|
145 R 4905 a Interesujące pytania
Tak
|
146 R 4906 a Czy Judasz był hipokrytą?
Nie
|
147 R 4909 a Cierpliwości wam potrzeba
Nie
|
148 R 4911 a Wielki Reformator
Nie
|
149 R 4912 a Wartość Modlitwy
Nie
|
150 R 4912 b Współpracownicy z Bogiem
Nie
|
151 R 4913 a Korona (diadem) Królestwa.
Nie
|
152 R 4914 a Interesujące pytania
Tak
|
153 R 4915 a Jak zasługa okupowa jest zastosowana
Tak
|
154 R 4917 a Badanie siebie pod względem miłości.
Nie
|
155 R 4919 a Nie czyń niczego, czym brat się gorszy.
Nie
|
156 R 4920 a Kozioł Pański i kozioł wypuszczalny
Tak
|
157 R 4921 a Szlachetność zwycięża nad podłością
Tak
|
158 R 4922 a Klasa biblijna Ezdrasza
Tak
|
159 R 4922 b Interesujące pytania
Tak
|
160 R 4925 a Obietnice dla ostatnich członków nóg - ciała Chrystusowego
Nie
|
161 R 4927 a Nasze wzajemne zobowiązania
Nie
|
162 R 4928 a Cnota pokory.
Nie
|
163 R 4929 a Duchem pałający - Panu służący.
Tak
|
164 R 4930 b Czekając na Mesjasza
Tak
|
165 R 4930 a „Abyś się doświadczonym stawił”
Tak
|
166 R 4931 a Wiernyć jest Bóg i sprawiedliwy.
Nie
|
167 R 4932 a Interesujące pytania
Tak
|
168 R 4932 b Plan okołoziemskiej podróży brata Russella
Tak
|
169 R 4933 a „Die Stimme” wywołuje poruszenie wśród Żydów w Rosji
Tak
|
170 R 4937 a 1912 – Widoki z Wieży – 1912
Tak
|
171 R 4939 a Przygotowując się do królestwa
Nie
|
172 R 4939 b Specjalny styczniowy numer [Fragment]
Tak
|
173 R 4940 a Największy prorok
Tak
|
174 R 4941 a Zbawiciel - Życiodawca
Nie
|
175 R 4941 b Czego mamy się spodziewać
Tak
|
176 R 4942 a Poświęcenie w świątyni
Nie
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016