Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1914

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 5373 a Widoki ze strażniczej wieży
Tak
|
2 R 5374 a „Przybliżyły się te dni”
Tak
|
3 R 5375 a Wielki przywilej prawdziwej służby
Tak
|
4 R 5377 a Książę ciemności przeciwko Księciu światłości
Tak
|
5 R 5377 b Imiona zapisane w Barankowej księdze żywota
Tak
|
6 R 5378 a Kto może się modlić i o co
Tak
|
7 R 5379 a Dziękczynienie z modlitwą i wstawiennictwem
Tak
|
8 R 5382 a Interesujące listy (Fragment)
Tak
|
9 R 5383 a Proroctwo bliskie wypełnienia.
Tak
|
10 R 5384 a Pasterska rada względem modlitwy i świadectwa
Tak
|
11 R 5385 a Wierność w szafarstwie
Nie
|
12 R 5387 a Odpoczynek dla Ludu Bożego
Tak
|
13 R 5388 a Napomnienie Św. Pawła do starszych
Tak
|
14 R 5389 a Biada wam, faryzeusze!
Tak
|
15 R 5390 a Dobre i złe wyznanie
Tak
|
16 R 5391 a Przyczynek do Cieni Przybytku.
Nie
|
17 R 5391 b Pomazaniec – Mesjasz – Chrystus
Tak
|
18 R 5394 a Pobożność pociąga za sobą prześladowanie
Nie
|
19 R 5396 a “Gdzie jest skarb wasz”
Tak
|
20 R 5400 a Interesujące listy (Fragment)
Tak
|
21 R 5401 a Doświadczenia Hioba przedstawiają historię ludzkości
Tak
|
22 R 5403 a Znoszenie trudności jako dobrzy żołnierze
Tak
|
23 R 5404 a Lekkomyślne życie jest formą bezbożności
Tak
|
24 R 5405 a Czy godzi się dobrze czynić w sabat?
Tak
|
25 R 5406 a Przypowieści o Królestwie
Tak
|
26 R 5407 a Czego wymaga Jehowa?
Tak
|
27 R 5409 a Prawa osobiste i zborowe (Fragment)
Tak
|
28 R 5410 a Poświęcenie zastosowane do dzisiejszych warunków
Tak
|
29 R 5412 a Duch uczynności
Tak
|
30 R 5413 a Przy końcu wieku nastaną trudne czasy.
Tak
|
31 R 5413 b Odważne postępowanie – w przeszłości, w teraźniejszości i w przyszłości
Tak
|
32 R 5414 a Budujące rozmowy przy stole
Tak
|
33 R 5415 a “Jezus przybliżywszy się szedł z nimi”
Tak
|
34 R 5417 a Nie mam już dla siebie nic
Tak
|
35 R 5417 b Znaczenie osiągnięcia umysłowej równowagi
Tak
|
36 R 5418 a Służ Bogu tym, co jest w ręce twej
Nie
|
37 R 5418 b Spłodzenie z Ducha w Świątnicy Świętej
Tak
|
38 R 5420 a Wieczerza Pańska
Tak
|
39 R 5421 a Czy możecie?
Tak
|
40 R 5422 a Nasza rozumna służba
Tak
|
41 R 5424 a Trwajmy w „zupełności wiary”
Tak
|
42 R 5425 a Cena uczniostwa
Tak
|
43 R 5426 Zainteresowanie niebios grzesznikami
Tak
|
44 R 5428 a Ciekawe pytania: przebaczenie a pokuta
Tak
|
45 R 5428 b Umykające sposobności służby (Fragment)
Tak
|
46 R 5429 a Charakter Boży okazany w Jego Planie
Tak
|
47 R 5430 a Sprawiedliwość – prawość – fundament chrześcijańskiego charakteru
Tak
|
48 R 5431 a Pokój z Bogiem, a Pokój Boży
Tak
|
49 R 5433 a Wiara podstawą prawdziwego pokoju
Tak
|
50 R 5434 a Syn marnotrawny
Tak
|
51 R 5434 b Konieczność rozgraniczenia koloru skóry
Tak
|
52 R 5436 a Niesprawiedliwy szafarz
Tak
|
53 R 5437 a Pod jego skrzydłami
Nie
|
54 R 5437 b Góra Oliwna, Królestwo Błogosławieństw
Tak
|
55 R 5438 a Kto może popełnić grzech na śmierć?- część 1
Tak
|
56 R 5440 a Jak wielkie jest miłosierdzie Boże!
Tak
|
57 R 5442 a Wielki dzień sądu, jego natura i cel
Nie
|
58 R 5444 a Bogaty do piekła – biedny do nieba
Tak
|
59 R 5445 a Słudzy nieużyteczni jesteśmy
Tak
|
60 R 5446 a Podobieństwo Chrystusowe dowodem synostwa
Tak
|
61 R 5447 a Interesujący list – Cudowna „Fotodrama” (Fragment)
Tak
|
62 R 5448 a Widoki ze strażniczej wieży (Fragment) - „W podłym nastroju”
Tak
|
63 R 5450 a Teraz bliższe nas jest zbawienie
Tak
|
64 R 5451 a Kto może popełnić grzech na śmierć?- część 2
Tak
|
65 R 5451 b Foto-dramat stworzenia
Tak
|
66 R 5453 a Dziewięciu niewdzięcznych
Tak
|
67 R 5455 a Królestwo Mesjasza miało być niewidzialne
Tak
|
68 R 5456 a Stworzenie ukazywane w „Foto-dramacie”
Tak
|
69 R 5457 b Olbrzymy naszych czasów
Tak
|
70 R 5459 a Do wyrobienia charakteru potrzebne są próby
Nie
|
71 R 5460 a Izrael Boży
Nie
|
72 R 5462 a Zmazanie grzechów- Adamowego i częściowo dobrowolnych
Tak
|
73 R 5464 a Przyjaciel grzeszników
Tak
|
74 R 5465 a Trudności bogatych
Tak
|
75 R 5469 a Rozpuszczenie czterech wiatrów
Nie
|
76 R 5470 a Usprawiedliwiony lub osądzony z mowy.
Tak
|
77 R 5472 a „Powołany przez Boga, jak Aaron”
Tak
|
78 R 5473 a Robotnicy winnicy Pańskiej.
Tak
|
79 R 5474 Mają dobre intencje, a szkodzą
Tak
|
80 R 5475 a Wolna wola
Tak
|
81 R 5475 b Boskie paradoksy
Tak
|
82 R 5476 b Szczęśliwy człowiek (fragment)
Nie
|
83 R 5478 a Głos z nieba
Tak
|
84 R 5480 a Modląc się i czuwając
Tak
|
85 R 5481 a „Jako synowie posłuszni”
Tak
|
86 R 5483 a Wielkość nagrodą za służbę
Nie
|
87 R 5484 a Co zobaczył ślepy Bartymeusz
Nie
|
88 R 5487 a Konieczność samokontroli
Tak
|
89 R 5489 a Nasza odpowiedzialność względem teraźniejszej Prawdy
Tak
|
90 R 5490 a Wielki Pasterz i Jego owce
Tak
|
91 R 5491 a Wszelki, który się z Boga narodził nie grzeszy
Tak
|
92 R 5492 a Wierność możliwościom
Tak
|
93 R 5493 a Ważność dobrego przykładu.
Tak
|
94 R 5494 a Triumfalny wjazd Chrystusa
Tak
|
95 R 5496 a Interesujące listy – pytania kolportera
Tak
|
96 R 5497 a Nadzieja kotwicą duszy
Tak
|
97 R 5498 a Jak i gdzie mamy służyć
Nie
|
98 R 5498 b Pomazani - Utwierdzeni - Zapieczętowani
Tak
|
99 R 5499 a Cel naszych doświadczeń
Tak
|
100 R 5500 a Pan, Bóg twój, jest Bogiem wiernym
Tak
|
101 R 5501 a Wolność chrześcijańska opiera się na zasadzie.
Tak
|
102 R 5502 a „Fotodrama” w Europie
Tak
|
103 R 5502 b Trzy wspaniałe konwencje
Tak
|
104 R 5503 a Nieurodzajne figowe drzewo - splugawiona świątynia.
Tak
|
105 R 5504 a Niegodziwi winiarze
Tak
|
106 R 5506 a Droga, prawda, żywot
Tak
|
107 R 5508 a Nasz wielki pomocnik
Tak
|
108 R 5509 a Nieprzyjaciele duchowego Izraela
Tak
|
109 R 5510 a Uczta weselna
Tak
|
110 R 5511 a Instrukcje dla robotników Bożych
Tak
|
111 R 5512 a Dzień pytań
Tak
|
112 R 5516 a Widok z wieży
Tak
|
113 R 5517 a Kontrola języka jest koniecznością
Tak
|
114 R 5519 a Ważność codziennego badania samego siebie
Tak
|
115 R 5520 b Mówiąc: „Dajcie nam z oleju waszego”
Tak
|
116 R 5520 a Posłuszeństwo dowodem wierności
Tak
|
117 R 5521 a Wielkie przykazania
Tak
|
118 R 5522 a Dziesięć panien
Nie
|
119 R 5526 a Obecny kryzys
Tak
|
120 R 5526 a Obecny kryzys
Tak
|
121 R 5527 b Doświadczony i wypróbowany lud.
Tak
|
122 R 5528 a Co to jest obmowa?
Tak
|
123 R 5530 a Sąd narodów
Tak
|
124 R 5532 a Aby nikt nie wziął korony twojej
Nie
|
125 R 5533 a Boska mądrość i miłosierdzie
Tak
|
126 R 5534 a Sądy Twoje jako przepaść wielka!
Tak
|
127 R 5536 a Tylko pomazani są upoważnieni do głoszenia Ewangelii
Tak
|
128 R 5538 a Błogosławieństwa „Kielicha Zbawienia”
Tak
|
129 R 5539 a Obronna baszta chrześcijanina
Tak
|
130 R 5540 a Słodkie perfumy Marii
Tak
|
131 R 5541 a Dwie Pamiątki Wielkanocy
Tak
|
132 R 5543 Fragment listu C.T. Russella opublikowany w „The Port-of-Spain Gazette” (Trynidad)
Tak
|
133 R 5544 a Radowanie się w utrapieniu.
Nie
|
134 R 5547 a Boska nieustanna obecność z jego ludem
Tak
|
135 R 5549 a Pomazanie Kościoła
Tak
|
136 R 5550 a Dlaczego Getsemarskie męczarnie?
Tak
|
137 R 5552 a Upadek niewiernego skarbnika
Tak
|
138 R 5553 a Podjęcie krzyża i naśladowanie Chrystusa
Tak
|
139 R 5553 b Nasza podróż konwencyjna
Tak
|
140 R 5554 c Łapanie ryb ewangeliczną siecią
Tak
|
141 R 5554 a Interesujący list (Fragment) - Stale rosnące zainteresowanie i uznanie
Tak
|
142 R 5554 b Widok ze strażniczej wieży
Tak
|
143 R 5555 a Królewskie prawo miłości
Nie
|
144 R 5557 a Drzewa sprawiedliwości
Nie
|
145 R 5559 a Zmartwychwstanie najwspanialszym z cudów
Tak
|
146 R 5559 b Szczególna jesienna służba
Tak
|
147 R 5560 a Ironiczne sądzenie Jezusa
Tak
|
148 R 5561 a Sianie i żęcie
Tak
|
149 R 5563 a Św. Piotr odwiany jak pszenica
Tak
|
150 R 5563 b Przygotowanie do panowania sprawiedliwości
Tak
|
151 R 5570 a Jezus sądzony przed Piłatem
Tak
|
152 R 5571 a Ostrożny ukrywa się
Tak
|
153 R 5573 a Będą deszcze błogosławieństwa
Tak
|
154 R 5575 a Słowo do kolporterów
Tak
|
155 R 5576 a Rozległość anielskiego śpiewu
Tak
|
156 R 5577 a Ubity od Boga, utrapiony
Tak
|
157 R 5578 a Zmartwychwstały Chrystus
Tak
|
158 R 5579 a Biblijne dowody spłodzenia z Ducha
Tak
|
159 R 5580 a Braterstwo w Szwajcarii itd. (Fragment)
Tak
|
160 R 5582 a Spłodzeni z Ducha Synowie Boży i ich rozwój
Tak
|
161 R 5585 a Pokusy szczególne Nowemu Stworzeniu.
Tak
|
162 R 5586 a Widzący rzeczy i oszołomieni
Tak
|
163 R 5587 a Ordynacja Kościoła
Tak
|
164 R 5588 a Gdzie był pierwej
Tak
|
165 R 5594 a Nadzieja skutkiem ufności
Tak
|
166 R 5596 a Zbawiciel świata
Tak
|
167 R 5598 a Alegoryczne, typowe doświadczenia Izraela
Tak
|
168 R 5599 a Pijcie z niego wszyscy
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016