Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1904

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 3296 a Szczególniejsze doświadczenia po poświęceniu
Nie
|
2 R 3300 a Odrzucenie nauczyciela i jego poselstwa
Tak
|
3 R 3304 a Potęga myśli w kształtowaniu charakteru
Tak
|
4 R 3307 a Rybakami ludzi
Nie
|
5 R 3312 b Lud mój nie zrozumiewa
Nie
|
6 R 3314 b Moc odpuszczania grzechów
Tak
|
7 R 3317 a Którzy są prawdziwymi chrześcijanami
Nie
|
8 R 3321 a Obacz dobrotliwość i srogość Bożą
Tak
|
9 R 3324 a Obraca burzę w ciszę.
Nie
|
10 R 3325 a Kosztowne ugody
Tak
|
11 R 3329 a „Wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa
Nie
|
12 R 3331 a "Pod Jego skrzydłami”
Tak
|
13 R 3332 a „Dajcie wy im jeść”
Tak
|
14 R 3336 a Droga Boża doskonała
Tak
|
15 R 3337 a Chrystus „żywot na jaśnię wywiódł i nieśmiertelność przez ewangelię”
Tak
|
16 R 3344 a Długi dzień Jozuego
Tak
|
17 R 3345 a Wizja nadchodzącej chwały
Tak
|
18 R 3346 a „Kto was słucha, mnie słucha”
Tak
|
19 R 3351 b Bez przestanku się módlcie
Nie
|
20 R 3354 a Podobni ludziom, którzy oczekują na swego Pana
Nie
|
21 R 3360 a Przynieście onę przednią szatę, a obleczcie go.
Nie
|
22 R 3363 a Ostatnia wieczerza
Nie
|
23 R 3366 b „Obierzcież sobie dziś”
Tak
|
24 R 3369 a Jak i dlaczego Chrystus był ukrzyżowany
Tak
|
25 R 3388 a Sąd Boży.
Nie
|
26 R 3389 b Powszechna anarchia – tuż przed czy po październiku 1914 r.
Tak
|
27 R 3392 a Modlitwy o pomoc w czasie wojny
Tak
|
28 R 3393 a Pomyłka dobrego króla
Tak
|
29 R 3404 a „Idźcie prędcy posłańcy”
Tak
|
30 R 3406 a „Jeśli Pan jest Bogiem, idźcież za Nim”
Tak
|
31 R 3410 a Stabilność Syjonizmu
Nie
|
32 R 3414 a Eliasz nauczony i zachęcony
Tak
|
33 R 3415 b Eliasz wzięty w wichrze
Nie
|
34 R 3415 a Czas żniwa i czasy pogan
Tak
|
35 R 3417 a Gdzie się znajdują Enoch i Eliasz (Fragment)
Tak
|
36 R 3428 a Elizeusz prorokiem
Nie
|
37 R 3434 a Synowie i córki pociechy
Nie
|
38 R 3436 a Czas żniwa
Tak
|
39 R 3451 c Przestań złego a ucz się dobrze czynić.
Nie
|
40 R 3454 a Poszukiwanie krwi pojednania
Tak
|
41 R 3459 a Kolejne potwierdzenie naszej chronologii (fragment)
Tak
|
42 R 3461 a Podobni aniołom
Nie
|
43 R 3462 Tych, którzy mnie czczą, i ja uczczę
Tak
|
44 R 3468 a "Książę Pokoju”
Tak
|
45 R 3474 a Żywotem i światłością ludzkości
Nie
|
46 R 3477 a Jan Chrzciciel i Jezus.
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016