Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1898

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 2239 a Czy będzie rokiem błogosławieństw?
Tak
|
2 R 2239 b Joseph l. Russell, zmarł
Tak
|
3 R 2240 a Według Rady Swej Prowadź Mnie
Tak
|
4 R 2248 a Tajemne występki i samowolne grzechy
Tak
|
5 R 2257 a Do kogóż pójdziemy?
Tak
|
6 R 2259 a „Nie możecie służyć Bogu i mamonie”
Tak
|
7 R 2262 a Nasza zupełność jest z Boga w Chrystusie
Nie
|
8 R 2270 b Przyszła doroczna wieczerza.
Nie
|
9 R 2274 a Mocne złudzenia
Nie
|
10 R 2278 a Bo dni złe są.
Nie
|
11 R 2278 b Mycie nóg
Nie
|
12 R 2282 a Skrupuły co do obchodzenia Wieczerzy Pańskiej
Nie
|
13 R 2283 a Łaską zbawieni jesteście
Nie
|
14 R 2286 a Raz w łasce, zawsze w łasce
Nie
|
15 R 2287 a „Jeźli z nim cierpimy, z nim też królować będziemy”
Nie
|
16 R 2288 a „Widzieliśmy Chwałę Jego”
Nie
|
17 R 2294 a Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone
Nie
|
18 R 2299 a „Kto mniema, że stoi, niechże uważa”
Tak
|
19 R 2305 b Widok z wieży (Fragment)
Tak
|
20 R 2309 a Bój chrześcijanina
Nie
|
21 R 2315 a Spójrzmy na ukrzyżowanego
Nie
|
22 R 2317 a Duch nie ma ciała ani kości
Nie
|
23 R 2319 a Bezecni chrześcijanie a zacni niewierni
Tak
|
24 R 2325 a Prorok Elijasz
Nie
|
25 R 2333 a Zniechęcony reformator
Nie
|
26 R 2335 a Oczyszczajcie serca wasze, wy umysłu dwoistego
Nie
|
27 R 2340 a Elizeusz zastępcą Elijasza
Tak
|
28 R 2343 a Panu Chrystusowi służycie
Nie
|
29 R 2345 a Elizeusz dokonujący dzieła restytucji
Tak
|
30 R 2351 a Przestawajcie na tym, co macie
Nie
|
31 R 2379 a Wielka Pascha Ezechiasza
Tak
|
32 R 2407 a „Narodził się wam Zbawiciel”
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016