Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1900

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 2574 a „Niemasz i czem naczerpać, a studnia jest głęboka”
Nie
|
2 R 2585 a Zauważ człowieka doskonałego! - Oto sprawiedliwy!
Nie
|
3 R 2592 a Obchodzenie pamiątki ostatniej wieczerzy Pańskiej
Nie
|
4 R 2593 a Która jest prawdziwa ewangelia?
Nie
|
5 R 2606 a Podobieństwo o owcach i kozłach
Nie
|
6 R 2607 Kara wieczna
Tak
|
7 R 2615 a Zaparcie samego siebie i noszenie krzyża
Nie
|
8 R 2617 a Chrystus pierwszym ze zmartwychwstania
Tak
|
9 R 2620 a Uprzejmy pan i dobry sługa
Tak
|
10 R 2636 a Zła niewiasta i słaby mężczyzna
Nie
|
11 R 2642 a Zupełność wiary
Nie
|
12 R 2643 a "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj"
Nie
|
13 R 2648 a Zachowajcie samych siebie w miłości.
Nie
|
14 R 2649 a Jezus chodzący po morzu
Tak
|
15 R 2653 a Panie ratuj mnie! (Mar. 7:24-30).
Tak
|
16 R 2654 a Braterstwo miłujący, miłosierni, dobrotliwi
Tak
|
17 R 2664 a Służba pocieszania
Tak
|
18 R 2665 a Odpuść Nam - Jako i My Odpuszczamy
Nie
|
19 R 2667 a Któż zgrzeszył, ten czy rodzice jego
Nie
|
20 R 2670 a Przystąpmy w zupełności wiary
Nie
|
21 R 2672 a Wielki Pasterz i Jego Syn – Dobry Pasterz (Jan 10:1-16)
Tak
|
22 R 2675 a Czy powołanie do restytucji jest teraz otwarte?
Nie
|
23 R 2688 a „Tak wy czyńcie im”
Tak
|
24 R 2692 a Czuwanie i jego nagroda
Tak
|
25 R 2697 a Droga dla chrześcijanina wyznaczona
Tak
|
26 R 2706 a Boska opieka nad zgubionymi
Tak
|
27 R 2707 a Powrót syna marnotrawnego
Tak
|
28 R 2712 a „Twoi święci uwielbiać cię będą”
Tak
|
29 R 2715 b Niesprawiedliwy szafarz
Tak
|
30 R 2715 a Niesprawiedliwy szafarz.
Tak
|
31 R 2719 a Ciało śmierci a ożywione ciało.
Nie
|
32 R 2722 a “Niewdzięczni niepobożni”.
Tak
|
33 R 2723 a Właściwe chrześcijańskie życie codzienne
Nie
|
34 R 2727 b "Smutny, albowiem wiele miał majętności"
Tak
|
35 R 2733 a Końcem przykazania jest miłość z czystego serca i sumienia dobrego
Tak
|
36 R 2737 a Koronujesz rok dobrocią twą
Nie
|
37 R 2739 a Początek i koniec Tysiąclecia
Tak
|
38 R 2743 a Perfumy o miłym zapachu
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016