Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1896

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 1913 a Co widząc ziemia zadrżała
Tak
|
2 R 1914 b Jednej rzeczy żądam
Tak
|
3 R 1919 a Chluba w Panu
Nie
|
4 R 1936 a Miłosierdzie Dawidowe pewne
Tak
|
5 R 1937 a Z mów usprawiedliwiony; z mów potępiony
Nie
|
6 R 1942 a Pamiątka śmierci Naszego Pana
Nie
|
7 R 1948 a Radość chrześcijanina
Nie
|
8 R 1949 a Doświadczenie wiary - dlaczego było dozwolone.
Nie
|
9 R 1956 b Myślącym pod rozwagę - słowo przestrogi na czasie
Tak
|
10 R 1957 a Przypowieść o wielkiej wieczerzy
Tak
|
11 R 1961 a Lekkie jarzmo
Nie
|
12 R 1963 b Kontrast pomiędzy ludzką doskonałością, a ludzką deprawacją
Tak
|
13 R 1967 a Panie, przymnóż nam wiary
Nie
|
14 R 1972 b Szafowanie grzywnami i talentami
Nie
|
15 R 1972 a Boże bądź miłościw mnie grzesznemu
Tak
|
16 R 1974 a Błędna chronologia i fałszywe wnioski
Tak
|
17 R 1978 a Chronologia pana Dimbleby'a itd.
Tak
|
18 R 1981 a Kościół Boży
Tak
|
19 R 1982 a Przypowieść o winnicy
Tak
|
20 R 1983 b Grzechy wybaczalne i śmiertelne
Tak
|
21 R 1983 a Zniszczenie Jeruzalem przepowiedziane
Tak
|
22 R 1987 a Przestroga dla uczni
Tak
|
23 R 1988 a Ukrzyżowany Jezus Chrystus (Łuk 23:33-46).
Tak
|
24 R 1990 a Nowoczesne złudzenia.
Nie
|
25 R 1995 a „Pan prawdziwie powstał” – Łuk. 24:34
Tak
|
26 R 1997 b Restytucja, cudowne leczenie, modlitwy itp.(część I)
Nie
|
27 R 2001 b Dawid, król nad całym Izraelem
Tak
|
28 R 2002 a Arka Przymierza wprowadzona do Jerozolimy
Tak
|
29 R 2004 a Restytucja, cudowne leczenie, modlitwy itp.( Część 2)
Nie
|
30 R 2010 a Boskie obietnice dla Dawida
Tak
|
31 R 2010 b Dobrotliwość Dawida
Tak
|
32 R 2013 a Restytucja, Cudowne Leczenia, Modlitwy itp. Część 4
Tak
|
33 R 2015 a Dawidowe zwycięstwa
Tak
|
34 R 2016 a Dawidowe wyznanie i przebaczenie
Tak
|
35 R 2021 a Restytucja, cudowne leczenia, modlitwy itp. (Część 5)
Tak
|
36 R 2023 b Czy publiczne modlitwy są właściwe?
Tak
|
37 R 2024 a Bunt Absaloma
Tak
|
38 R 2025 a Porażka i śmierć Absaloma
Tak
|
39 R 2026 a „Żałował Pan”
Tak
|
40 R 2028 a Restytucja, Cudowne leczenia, Modlitwy itp.
Tak
|
41 R 2030 a Dawidowa miłość do Domu Bożego
Tak
|
42 R 2031 a Dawidowe dziękczynienie
Tak
|
43 R 2035 a Coś lepszego dla nas
Tak
|
44 R 2036 a „Przyszło światło Twoje”
Tak
|
45 R 2066 a „Piekło nie jest częścią Boskiego objawienia”
Tak
|
46 R 2066 b Nieupoważnieni robotnicy
Tak
|
47 R 2068 a Grzech Salomona
Nie
|
48 R 2069 a Czcijcie Pana w świętości
Tak
|
49 R 2073 a Bądź powściągliwy we wszystkim
Tak
|
50 R 2075 a Interesujące pytania
Tak
|
51 R 2075 b Zachęcające listy
Tak
|
52 R 2079 a Fałszywe nauki przeszkodą
Tak
|
53 R 2081 b Wniebowstąpienie Chrystusa
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016