Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1883

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 426 a Chrześcijaństwo a Islam
Tak
|
2 R 428 a Twoja budowa
Tak
|
3 R 428 b Na czym ty budujesz?
Tak
|
4 R 435 b Czytanie biblii
Tak
|
5 R 435 a Godny wszelkiego przyjęcia
Tak
|
6 R 438 c Nie dawajcie diabłu przystępu
Tak
|
7 R 440 c Określenie usprawiedliwienia
Tak
|
8 R 441 a Wasze poświęcenie
Tak
|
9 R 442 a Uświęcając świat
Tak
|
10 R 444 a Dwa chrzty
Tak
|
11 R 447 a Nadzieja świata
Tak
|
12 R 448 a Czy apostoł święty Paweł błędnie cytował?
Tak
|
13 R 450 c Nowy Testament Tischendorfa
Tak
|
14 R 452 d Tron Dawida
Tak
|
15 R 452 a Chrystus uczyni nas wolnymi
Tak
|
16 R 452 a Chrystus uczyni nas wolnymi
Tak
|
17 R 454 a Czekając na przyjście Pana Jezusa
Tak
|
18 R 454 b Potępił grzech
Tak
|
19 R 455 a Chrystus w was
Tak
|
20 R 456 b Doskonaląc nową naturę
Tak
|
21 R 456 c Jaka jest powinność
Tak
|
22 R 458 a Pytania i odpowiedzi
Tak
|
23 R 462 b Syn Boży
Tak
|
24 R 463 a Odpowiadamy dla nich
Tak
|
25 R 465 c Święto Przejścia
Tak
|
26 R 469 b Harmonia biblijnego poglądu
Tak
|
27 R 471 a Przepowiedziane i wypełnione
Tak
|
28 R 473 a Wypełnienie się naszej nadziei
Tak
|
29 R 476 a Wielkanoc
Tak
|
30 R 477 a „Niech nadal czyni nieprawość”
Tak
|
31 R 478 c To jedno czynię
Tak
|
32 R 481 a Reprezentowanie – zastępowanie
Tak
|
33 R 485 a Pytania do tematu zastępstwa
Tak
|
34 R 489 a Myślącym pod rozwagę - sekretna modlitwa.
Tak
|
35 R 490 b Archanioł
Tak
|
36 R 490 c Siedem zborów – wstęp
Tak
|
37 R 491 a Siedem zborów- Sardes
Tak
|
38 R 494 a Nawrócenie grzesznika z błędnej drogi
Nie
|
39 R 495 a Współczesne nam gazety
Tak
|
40 R 497 a Siedem ostatnich plag
Tak
|
41 R 498 a Siedem ostatnich plag
Tak
|
42 R 498 b Siedem ostatnich plag
Tak
|
43 R 499 a Siedem ostatnich plag
Tak
|
44 R 499 b Siedem ostatnich plag
Tak
|
45 R 501 a Sporne zdanie
Tak
|
46 R 502 a Międzynarodowe lekcje
Tak
|
47 R 503 a Niszczenie nienawiści.
Tak
|
48 R 504 a Siedem zborów- Filadelfia
Tak
|
49 R 505 a Siedem zborów- Laodycea
Tak
|
50 R 506 a Złodziej.
Tak
|
51 R 506 b Wzbogacony przez człowieczeństwo.
Tak
|
52 R 507 a Boskie prawo królów.
Tak
|
53 R 508 a Czy wasza ofiara jest osolona?
Tak
|
54 R 509 b Siedem ostatnich plag
Tak
|
55 R 509 c Siedem ostatnich plag
Tak
|
56 R 509 a Chleb i wino
Tak
|
57 R 511 a Siedem ostatnich plag
Tak
|
58 R 512 d Widok z wieży
Tak
|
59 R 516 c „Czy nie słyszeli?”
Tak
|
60 R 520 c Pytania i odpowiedzi.
Tak
|
61 R 523 b Owoce Ducha Świętego
Tak
|
62 R 525 a Zakryta ewangelia
Tak
|
63 R 528 b Niemiłosierny sługa
Tak
|
64 R 528 a Sąd po śmierci
Tak
|
65 R 531 a Cel Powrotu Naszego Pana
Tak
|
66 R 534 a Dział pytań
Tak
|
67 R 537 d Nasza sekta
Tak
|
68 R 542 a Dziesięć przykazań
Tak
|
69 R 544 a Cel Powrotu Naszego Pana
Tak
|
70 R 546 a Dział pytań
Tak
|
71 R 549 c Pełny dowód Jego służby
Tak
|
72 R 552 a Obrócą się do piekła
Tak
|
73 R 553 a Sprzedaż odpustów
Tak
|
74 R 556 a Eliasz przyjdzie najpierw
Tak
|
75 R 559 a Widok z wieży
Tak
|
76 R 562 a Prorocze obrazy naszego dnia
Tak
|
77 R 565 a Idź do Źródła
Nie
|
78 R 566 a Wiara i uczynki
Tak
|
79 R 568 c Dzień Sądu
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016