Polskojęzyczna strona poswięcona życiu i twórczosci pastora Charlesa Taze Russella Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

Strona główna
Biografia Pastora Russella
Pogrzeb Pastora Russella
Apologia
Historia Badaczy Pisma Œwiętego
Dzieła pastora Russella
Fotogaleria
Pobierz
Prenumerata
Wirtualna Biblioteka Literatury
Czego_nauczal

Polecane strony
Wyszukiwanie
Ksiegarnia
Kontakt
Manna

artykuly

 Historia Badaczy Pisma Świętego

JAK DOSZŁO DO POWSTANIA RUCHU RELIGIJNEGO

"Badacze Pisma Świętego"?

  • Kim są Badacze Pisma Św. ?

  • Skąd się wywodzą ?

  • Jaką role odgrywają w dzisiejszym społeczeństwie chrześcijańskim na świecie ?

  • Co uzyskało chrześcijaństwo w wyniku powstania grupy chrześcijan, zwanych "Badaczami Pisma Świętego"?

     Te i podobne pytania często zadawane są przez tych, którzy starają się poznać sam ruch i jego korzenie. Postaramy się pomóc odpowiedzieć na te pytania. Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to przedstawione w sposób wyczerpujący, jedynie będzie to próba zarysowująca pewien ciąg wydarzeń.

     Starając się umieścić ruch Badaczy Pisma Świętego w kontekście historycznym, poniższe artykuły śledzą rozwój Chrześcijaństwa od początków jego powstania i czasów reformacji, aż do wydarzeń, jakie miały miejsce w XIX wieku i które doprowadziły do powstania niewielkiej grupy szczerych Chrześcijan, zgromadzających się pod ogólną nazwą "Badacze Pisma Świętego".

Przedstawiamy wstępnie Zarys historii Chrześcijaństwa - kalendarium wydarzeń. ... więcej >>

I. POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA

1.    Artykuł otwierający ten cykl zatytułowaliśmy "Krótki zarys chrześcijaństwa od czasów apostolskich do schizmy wschodniej X w.)" — Charakterystyka całego chrześcijaństwa, jego powstanie i rozwój jest opowiedziana w Ewangelii Mateusza 13 rozdz. Sam Jezus w swoich słowach przez przypowieść o kąkolu scharakteryzował przyszłe burzliwe dzieje chrześcijaństwa. ... więcej >>

2.     Jest inne spojrzenie na chrześcijan z okresu przedreformacyjnego. ... więcej >>

II. REFORMACJA

1.     Przejdziemy teraz do scharakteryzowania czynników, które w znacznym stopniu umożliwiły reformację, a nawet nie jest wykluczone, że od nich głównie zależało powodzenie całej reformacji. ... więcej >>

2.     Następny omawiany przez nas temat dotyczy Arian - są najciekawsi z chrześcijan XVI wieku, najwięcej zapomniani i najniesprawiedliwiej osądzeni. Często nasze wiadomości o nich ograniczają się do tego, że przeczyli przedwiecznemu bóstwu Chrystusa, że Raków był ich Atenami, że rzekomo zdradzili kraj dla Szwedów, za co ich wygnano z kraju, że chrzcili dorosłych. więcej >>

3.     Następny omawiany przez nas temat dotyczy historii kościoła w latach 1517 – 1799, "Reformacja i Marcin Luter".... więcej >>

4.     Szesnastowieczny rozmach w dążeniu do zmian w religii trwał nieprzerwanie przez trzy stulecia. Wieki XVII, XVIII i duża część XIX były świadkami dalszego rozgałęziania się obu tradycji: protestanckiej i katolickiej. Rzymscy katolicy utrzymali i wzmogli nacisk na jednolitość i przekonanie o tym, że są jedynym prawdziwym Kościołem. ...więcej >>

5.    Przebudzenie – Historia końca XVIII wieku i początku XIX jest bardzo bogata w wydarzenia, które są realizacją niektórych proroctw biblijnych. ... więcej >>

III. OŚWIECENIE – REWOLUCJA FRANCUSKA

1.     Poglądy i doświadczenia osób, które żyły przed nami są niezwykle pożyteczne. Dwa przykłady wydają się mieć szczególne znaczenie: ruch Adwentystów (1830 – 1870) oraz wczesny ruch Badaczy Pisma Świętego (1870 – 1890). ... więcej >>

2.     Większość przywódców chrześcijańskich w tamtym czasie wierzyła, że powrót Chrystusa będzie pomillenialny, tzn. nastąpi po wieku Ewangelii, w którym świat miałby się nawrócić. więcej >>

3.     Inną grupą, jaka ukształtowała się ze zwolenników Millera był Ruch Adwentystów. Oni także przyjmowali pierwotne poglądy George’a Storrsa w kwestii stanu umarłych, lecz skupiali się głównie na problematyce drugiego przyjścia Pana. więcej >>

IV. CZASY Charlesa Taze’a RUSSELLA

1.     Podczas Reformacji wielu Chrześcijan przekonało się o tym, że religie "Ciemnych Wieków" zawierały błędy. Wielcy reformatorzy oraz ich naśladowcy zaczęli odświeżać prawdę zgodnie z naukami zawartymi w Biblii. więcej >>

2.     “Jego mównicą był świat” – London Press nazwała pastora Charlesa Taze Russella „wszechobecnym kaznodzieją”, ponieważ tak wiele podróżował, a świat był jego zborem. Dzięki corocznym podróżom za ocean utrzymywał regularne kontakty ze zwolennikami swego poselstwa w licznych krajach. więcej >>

3.     Początek polskich Badaczy Pisma Św. sięga roku 1891, gdy nie było jeszcze literatury biblijnej w języku polskim. W tym jednak momencie na arenie historii pojawiła się znacząca, jak się później okazało, postać. Był to pewien kolporter polskiego pochodzenia, znający język angielski – brat C. Antoszewski. więcej >>

4.     Charles T. Russell pisze o sobie tak: często otrzymuje zapytania w jaki sposób obecne Prawdy rozwinęły się do obecnego symetrycznego i pięknego stanu? Czy były one rezultatem wizji? Czy Bóg w jakiś nadnaturalny sposób objawił piszącym rozwiązanie tajemnic swego planu? W jaki sposób przyszło to objawienie Boskiej Prawdy? ... więcej >>

V. CZASY po śmierci Charlesa Taze’a RUSSELLA

1.    Pastor Russell miał nie tylko charyzmę; dla jednych był pastorem, starszym, dla innych bratem, był przyjacielem i mentorem dla młodych i starszych. Po jego śmierci wiele się zmieniło. Towarzystwo i stowarzyszenia, które założył działały nadal bez jego obecności i pomocy. Faktem jest, że poszły w zupełnie nowym kierunku, przeciwnym temu, w co on sam wierzył i czego nauczał. ... więcej >>

2.    Wielki rozłam, jaki nastąpił po śmierci Pastora Ch.T. Russella, był na pewno czymś spowodowany. Musiały być ku temu wcześniejsze przesłanki, skoro zaraz po śmierci lidera ujawniła się tak ogromna rysa i w ostateczności doszło do podziałów. ... więcej >>

3.    Główna przyczyna doświadczeń po śmierci wielkiego reformatora i "roztropnego sługi" brata C.T. Russella, to zmiana metod administracyjnych w (W.T.B.&T.S.) ...więcej>>

4.    Pastor Russell nie założył organizacji "Świadkowie Jehowy" W przeciwieństwie do pewnych opinii dotyczących "Świadków Jehowy" Pastor Russell nie jest założycielem tej grupy religijnej. Nigdy nie utożsamiał się ze "Świadkami Jehowy", ani nie przyznawał się do tej nazwy. Pastor Charles T. Russell zmarł w 1916 roku. Nazwa "Świadkowie Jehowy" pojawiła się 15 lat później - w 1931 roku. ... więcej >>


(ciąg dalszy nastąpi)

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016