Polskojęzyczna strona poswięcona życiu i twórczosci pastora Charlesa Taze Russella Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

Strona główna
Biografia Pastora Russella
Pogrzeb Pastora Russella
Apologia
Historia Badaczy Pisma Œwiętego
Dzieła pastora Russella
Fotogaleria
Pobierz
Prenumerata
Wirtualna Biblioteka Literatury
Czego_nauczal

Polecane strony
Wyszukiwanie
Ksiegarnia
Kontakt
Manna

artykuly

 Czasopismo Straż

Wznowienie wydawania czasopisma "STRAŻ"

W skróconej formie podajemy historię wydawania tego czasopisma.

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem " Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa").

    Polska "Strażnica", czyli początkowo tłumaczenie angielskiego "The Watch Tower", zaczęła ukazywać się w USA w roku 1915. Miała ona okładkę taką samą jak jej angielski odpowiednik.

    W roku 1925 nazwę niezależnego czasopisma zmieniono ze względów prawnych na "Straż", redakcja opatrzyła następującym komentarzem: "Otóż pomimo przysługującego nam prawa do całego tytułu 'Straż-nic-a' postanowiliśmy podzielić się z prezydentem Towarzystwa (J.F.Ruthefrordem) tym tytułem i dla siebie zostawiamy 'STRAŻ', a 'nic' odstępujemy...".

    W tym kształcie "Straż" ukazywała się aż do zaprzestania jej wydawania w USA w roku 1983. Po trzech latach przerwy czasopismo to było jeszcze publikowane we Francji, jako kwartalnik w latach 1986 - 97. Wznowienie czasopisma jest planowane, że będzie to kwartalnik 24 strony Format A4.


Czasopismo Straż    Wznowienie wydawania czasopisma STRAŻ ma na celu publikowanie tekstów autoryzowanych przez C. T. Russella. W większości będą to niepublikowane jeszcze w języku polskim tłumaczenia artykułów z czasopisma WATCH TOWER, ale także z innych czasopism, biuletynów konwencyjnych oraz materiałów historycznych.

    Każda próba odnalezienia rzetelnych informacji na temat pastora Russella w książkach i czasopismach, a także w Internecie, kończy się tym, że natrafiamy na wielką ilość nieprawdziwych informacji, które przed laty były zwykłymi plotkami, a po latach urosły do rangi prawdy.

    Naszym celem po raz kolejny będzie rozróżnienie prawdy od pomówień i umożliwienie naszym czytelnikom wyciągnięcie własnych wniosków.

    Warto zauważyć, że obecni nieprzyjaciele Pastora Russella wciąż ślepo powtarzają wiele obiegowych oskarżeń z przeszłości, chociaż żaden z nich nie ma wiedzy na jego temat z własnych obserwacji, ponieważ nie żyli w tamtym okresie ani nie przeanalizowali jego nauk.

    Prenumeretę można zamówić wypełniając formularz rejestracyjny ... więcej >>

    Nie odkładaj do jutra tego, co możesz zrobić dzisiaj, jeśli chcesz otrzymać następny numer jaki się ukarze napisz do nas: e-mail ... redakcja@straz.at    

   Zobacz dawne publikacje ... więcej >>


Drodzy Czytelnicy STRAŻY!

    Czasopismo "STRAŻ" jest zasadniczo bezpłatne. Można jednak przyczynić się do jego finansowania. Chętnych prosimy o kontakt na podanie niżej adresy. Chęć prenumeraty można zgłaszać pisemnie na adres pocztowy lub wypełniając formularz rejestracyjny na witrynie internetowej. Ze względu na koszty przesyłki mile widziane są zamówienia zbiorowe.

    Oby Wszechmogący Ojciec błogosławił nam wszystkim w kolejnym roku naszego życia, a Jego Słowo dokonywało w nas ciągłej przemiany!

Fundacja Studiów Biblijnych "STRAŻ"
ul. Sobieskiego 14,   78-200 Białogard
Nr. Rachunku:  ING Bank Śląski S.A.   68 1050 1559 1000 0090 9278 5139

Wydawnictwo "STRAŻ", Skr. poczt. 13, 78-210 Białogard 2, e-mail: redakcja@straz.at, internet: straz.at

Wydawcy czasopisma STRAŻ


Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016