Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1882

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 312 a Przesiewanie prawdy w „Strażnicy”
Tak
|
2 R 313 d Jezus uczyniony doskonałym
Tak
|
3 R 314 a Sabat żydowski.
Tak
|
4 R 317 a Poświęcenie pracy
Tak
|
5 R 324 a Okup czy odpuszczenie – które? (z tych dwóch)?
Tak
|
6 R 325 a Pascha
Tak
|
7 R 328 c Cóż jest człowiek
Nie
|
8 R 330 a Siedem portretów tysiącletniego królestwa Chrystusa i jego dzieła.
Tak
|
9 R 336 a Siedem zborów – Efez
Tak
|
10 R 338 a Słowo Boże
Tak
|
11 R 342 b Wielka uczta.
Tak
|
12 R 343 a Uczta Weselna
Tak
|
13 R 344 a Pytania i odpowiedzi.
Tak
|
14 R 347 c Ucisk i pokój.
Tak
|
15 R 351 a Siedem zborów - Smyrna
Tak
|
16 R 351 b Niezawodny test
Tak
|
17 R 353 b Dzieci Chrystusa.
Tak
|
18 R 355 a Pytania i odpowiedzi
Tak
|
19 R 359 a Siedem zborów - list do zboru w Pergamie
Tak
|
20 R 360 a Anastasis – zmartwychwstanie
Tak
|
21 R 362 b Zapłatą za grzech jest śmierć
Tak
|
22 R 364 b Potrzebni nauczyciele ludzi
Tak
|
23 R 366 a Pytania i odpowiedzi
Tak
|
24 R 368 b Dokonana tajemnica
Tak
|
25 R 368 Proroczy aspekt prześladowania Żydów
Tak
|
26 R 369 b „Usłysz, o Izraelu! Jahwe jest jedynym Naszym Bogiem –Jahwe”
Tak
|
27 R 377 a PYTANIA I ODPOWIEDZI
Tak
|
28 R 379 b Pytania i odpowiedzi
Tak
|
29 R 380 a Zbędni nauczyciele ludzi (?)
Tak
|
30 R 381 a Wtóra śmierć
Tak
|
31 R 382 a Grzech na śmierć w Wieku Ewangelii.
Tak
|
32 R 384 a Uwagi do powyższego
Tak
|
33 R 386 b Straszna rzecz
Tak
|
34 R 388 c Siedem zborów -Tiatyra
Tak
|
35 R 391 a Przepis za przepisem
Tak
|
36 R 396 a Królestwo Boże
Tak
|
37 R 397 a Ciało, Oblubienica Chrystusowa.
Tak
|
38 R 399 a Przełożeni szkół niedzielnych
Tak
|
39 R 402 a Poznanie jest wolnością.
Tak
|
40 R 407 a Ekklesia.
Tak
|
41 R 408 b Dzień sądu
Tak
|
42 R 409 a Dzień Pański
Tak
|
43 R 410 a Prawo Boże
Tak
|
44 R 412 b Dowód przyjaźni
Tak
|
45 R 412 c Pytania i odpowiedzi
Tak
|
46 R 414 a Do nowych Czytelników
Tak
|
47 R 420 a Chrystus – nasze ubłaganie
Tak
|
48 R 421 a Rozważ Jego
Tak
|
49 R 423 a Nieprzyjemny obowiązek
Tak
|
50 R 424 b Rozmaitości -Po co umarł Jezus
Tak
|
51 R 424 d Pytania i Odpowiedzi
Tak
|
52 R 424 a Kolonizowanie Palestyny
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016