Strona o Pastorze Ch.T. Russellu | Polskojęzyczna strona poswięcona życiu i twórczosci Pastora Charlesa Taze Russella Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

Strażnica

Objaśnienia:

R - Czasopismo Strażnica (Zion's Watch Tower) wydane w formie ksiażek - Reprint

SM - Kazania Pastora Charles'a T. Russella

OM - Czasopismo "Overland Monthly"

Q - Pytania i Odpowiedzi

P - Fotodrama Stwożenia

T - Cienie Przybytku "Lepszych Ofiar"

A - Tom1 - Boski Plan Wieków

B - Tom2 - Nadszedł Czas

C - Tom3 - Przyjdz Królestwo Twoje

D - Tom4 - Walka Armagieddonu

E - Tom5 - Pojednanie Pomiędzy Bogiem a Człowiekiem

F - Tom6 - Nowe Stworzenie

H1 - Harvest Gleanings Tom1

H2 - Harvest Gleanings Tom2

H3 - Harvest Gleanings Tom3

CR - Conventions Report -

BS - Biblie Students Monthly -

NN - No Name -

Objaśnienia do kolumny Kat.: (Kategoria) Duża litera w kolumnie R, S, O, A i inne oznacza, że artykuł pochodzi z w/w książek lub czasopism.

W kolumnie Numer małe litery (a, b, c, d), po ciągu cyfr oznaczają, że na jednej stronie jest kilka krótkich tematów.

Objaśnienia do kolumny Wer.: (Weryfikacja) Artykuły, przy których umieszczono znacznik Tak zostały wstępnie sprawdzone pod względem zgodności z artykułem źródłowym.

Natomiast artykuły, przy których umieszczono znacznik Nie nie zostały jeszcze sprawdzone. Są to artykuły, które dotychczas ukazały się w literaturze róźnych grup 'Badaczy Pisma Św.' w ciągu 90 lat, i bez jakichkolwiek zmian są umieszczone na tej stronie.

Prace nad weryfikowaniem artykułów trwają!

Przyjęty został standard kodowania polskich znaków - Środkowoeuropejski (ISO-8859-2)


Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016