Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1888

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 996 a Prenumerata Strażnicy
Nie
|
2 R 1001 c Chrześcijańska wolność
Nie
|
3 R 1005 Kto jest synem Bożym?
Tak
|
4 R 1011 a Gwiazda betlejemska
Tak
|
5 R 1012 b Kilka słów od brata Tackabury
Tak
|
6 R 1013 b To czyńcie na pamiątkę moją
Nie
|
7 R 1018 a Świadectwa śmierci
Tak
|
8 R 1020 a Nasze życie
Nie
|
9 R 1020 d Rozmaitości-Gorliwość grzeszników
Nie
|
10 R 1020 c Osobliwy zbieg okoliczności
Tak
|
11 R 1021 a Ażby przyszedł
Tak
|
12 R 1021 b Chrześcijańskie doświadczenie
Tak
|
13 R 1022 c Rozmaitości-Człowiek bez honoru
Nie
|
14 R 1022 a Rzymski katolicyzm a szkoły
Tak
|
15 R 1023 b „Uczyni to co mi się podoba”
Tak
|
16 R 1027 c Władza papieska
Tak
|
17 R 1027 b Teologia skamielin
Tak
|
18 R 1028 b Rozmaitości-Dochody jak buty
Nie
|
19 R 1028 a Pojednani poprzez Jego śmierć i zbawieni przez Jego życie
Tak
|
20 R 1029 a Rozmaitości-Dwóch Hiszpanów
Nie
|
21 R 1031 d Rozmaitości-Konflikt między biblią a nauką
Nie
|
22 R 1031 a Rozmaitości-Człowiek piątej monarchii
Nie
|
23 R 1031 b Rozmaitości-Komplikacje w modnym kościele
Nie
|
24 R 1031 c Niemiecki Brzask Tysiąclecia
Tak
|
25 R 1033 b Fragmenty z ciekawych listów
Tak
|
26 R 1034 Chrzest i jego znaczenie
Tak
|
27 R 1037 c Odnośnie traktatów
Tak
|
28 R 1038 a Fragmenty interesujących listów
Tak
|
29 R 1040 a Bojowanie dobrego boju
Tak
|
30 R 1042 a Otchłań i udręka
Tak
|
31 R 1045 a Dziesięcina czy wszystko
Tak
|
32 R 1047 a Mądrzy szafarze
Tak
|
33 R 1053 a Utwierdzeni, umocnieni i ugruntowani
Nie
|
34 R 1054 a Chrystus podwyższony
Tak
|
35 R 1057 a Wszelkie kolano ugnie się
Nie
|
36 R 1059 a "Pierwej niż Abraham był, jam jest"
Nie
|
37 R 1064 WARTOŚĆ PRZESĄDU
Tak
|
38 R 1065 a Chrześcijańska wolność
Tak
|
39 R 1066 a Znajomość niekiedy sidłem
Tak
|
40 R 1067 a „Nie poddawajcie się znowu”
Tak
|
41 R 1072 a Poranek bez chmur
Nie
|
42 R 1074 b Jeden prawdziwy Kościół
Tak
|
43 R 1074 f Bóg jest prawdziwy
Tak
|
44 R 1075 Część 1: Jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne
Tak
|
45 R 1079 b Duch zdrowego umysłu
Tak
|
46 R 1083 Część 2: Czy istnieje możliwość konfliktu w obowiązkach chrześcijanek?
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016