Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1913

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 5152 b Nowa umowa
Tak
|
2 R 5153 a Widoki ze strażniczej wieży
Tak
|
3 R 5155 b Ogólnoświatowe dzieło żniwa
Tak
|
4 R 5156 a Znajomość Naszego Pana o jego przedludzkiej egzystencji.
Nie
|
5 R 5158 a Jak się wyrabia charakter.
Tak
|
6 R 5159 a Przyczyny i skutki potopu
Tak
|
7 R 5160 a Boskie przymierze tęczy
Tak
|
8 R 5161 a Znaczenie głosu Jehowy.
Tak
|
9 R 5161 b Interesujący list
Tak
|
10 R 5162 a Pokrewieństwo przez przymierze z Bogiem upoważnia do wiecznego życia
Tak
|
11 R 5164 a Różnica pomiędzy zachowaniem a wypełnieniem zakonu
Nie
|
12 R 5166 a Śmierć i zmartwychwstanie.
Tak
|
13 R 5167 a Niech każdy pilnuje siebie.
Nie
|
14 R 5168 a „Jest jeszcze miejsce”
Tak
|
15 R 5169 a Abraham i hebrajczycy
Tak
|
16 R 5170 a Abraham był bardzo bogaty
Tak
|
17 R 5172 a Cena uczniostwa
Nie
|
18 R 5177 b Przymierze zatwierdzone przysięgą
Tak
|
19 R 5177 a Wiek Abrahama w momencie przybycia do Kanaanu
Tak
|
20 R 5178 a Nadzieja dla sodomitów
Tak
|
21 R 5180 a Wiara Abrahamowa doświadczana
Nie
|
22 R 5181 b Ogólny pogląd na Królestwo Mesjańskie
Nie
|
23 R 5183 a Arcy-nieprzyjaciel ludu Bożego
Tak
|
24 R 5185 a Napomnienie św. Piotra do starszych
Tak
|
25 R 5186 a Pokora elementem prawdziwego męstwa
Nie
|
26 R 5186 b Przyzwoitość w domu Bożym
Nie
|
27 R 5187 a Szczególne zaślubiny.
Nie
|
28 R 5188 a Starożytni święci
Nie
|
29 R 5189 a „Jakoby zwodziciele, wszakże prawdziwi”
Tak
|
30 R 5191 a Przyszła Wieczerza Pamiątkowa
Tak
|
31 R 5195 a Udział Kościoła w ofierze za grzech
Nie
|
32 R 5198 a Sprzedanie pierworodztwa
Tak
|
33 R 5199 a Brama Niebieska
Tak
|
34 R 5200 a Przywilej i potrzeba modlitwy
Nie
|
35 R 5205 a Czynienie przyjaciół z mamony
Tak
|
36 R 5206 a Różne stopnie usprawiedliwienia
Nie
|
37 R 5209 a Zalety i cechy Jehowy
Tak
|
38 R 5211 b Walka ciała z duchem
Nie
|
39 R 5211 a Czy naród może się urodzić za jednym razem?
Tak
|
40 R 5212 a Rozeznawanie woli Bożej
Nie
|
41 R 5212 b Jedność Ciała Chrystusowego
Nie
|
42 R 5213 a Ewangelia nadziei
Tak
|
43 R 5214 a Znienawidzony bez przyczyny
Tak
|
44 R 5216 a Utrapiony jednak pocieszający drugich
Nie
|
45 R 5217 b Boska sympatia dla jego ludu
Tak
|
46 R 5217 a Interesujący list
Tak
|
47 R 5219 a Przywilej synów Bożych
Nie
|
48 R 5219 b Przysposabianie się do królestwa
Nie
|
49 R 5220 a Nowe stworzenia walczą o egzystencję
Tak
|
50 R 5221 a Niesienie krzyża przywilejem
Nie
|
51 R 5222 a O Zmartwychwstaniu Chrystusa
Nie
|
52 R 5223 a Niesienie krzyża jest pomocne do wzrostu w charakterze
Nie
|
53 R 5223 b Dary Ducha Świętego
Tak
|
54 R 5225 a Sianie i żęcie
Tak
|
55 R 5226 a Przymierze Abrahamowe a Nowe Przymierze
Tak
|
56 R 5227 b Dowody pomazania Duchem Świętym
Tak
|
57 R 5229 a Mieszkać razem w zgodzie
Nie
|
58 R 5230 a Pomazanie
Tak
|
59 R 5231 a Benjaminowa część pięć razy większa
Tak
|
60 R 5232 a Reforma braci Józefa
Nie
|
61 R 5234 a Miłosierdzie jest lepsze niż ofiara
Tak
|
62 R 5236 a Przekonywujący dowód zmartwychwstania
Tak
|
63 R 5238 a Sposób kuszenia matki Ewy
Nie
|
64 R 5239 b Legalne a istotne zgładzenie grzechu
Nie
|
65 R 5239 a Burze życiowe
Tak
|
66 R 5240 a Wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu
Nie
|
67 R 5242 b Niedole starożytne, a nowożytne
Tak
|
68 R 5242 a Raporty z obchodzenia Pamiątki
Tak
|
69 R 5243 a Zwycięstwa wiary
Tak
|
70 R 5245 a Sprawiedliwy sąd a krytycyzm.
Tak
|
71 R 5246 a Ożywiający wpływ myśli
Nie
|
72 R 5248 a Miłość ziemska a niebieska
Nie
|
73 R 5249 a „Skromność wasza niech będzie wiadoma
Nie
|
74 R 5250 b Mojżesz - Nadobne Dziecię
Nie
|
75 R 5250 a Służba braciom właściwą gorliwością
Tak
|
76 R 5251 a Przysposabianie Boskiego narzędzia
Nie
|
77 R 5252 a Boża ocena odmienna od światowej
Tak
|
78 R 5255 a Generalne konwencje w 1913 roku
Tak
|
79 R 5256 a Słowo napomnienia do tych co czuwają
Nie
|
80 R 5257 a Posłańcy Boży w ostatnich dniach
Tak
|
81 R 5258 a Duchowa zdolność widzenia proporcjonalna do czystości serca
Tak
|
82 R 5259 a Osobiste żądanie odpłaty
Tak
|
83 R 5261 a Mojżesz wezwany do służby
Nie
|
84 R 5263 a Mężowie przeznaczenia
Tak
|
85 R 5264 a Śmierć Adamowa czy ofiarnicza.
Tak
|
86 R 5265 a Najważniejsza rzecz we wszechświecie
Nie
|
87 R 5267 a Te rzeczy stały się nam na wzór
Tak
|
88 R 5269 a Oto idzie z obłokami
Nie
|
89 R 5269 b Życie według ciała
Nie
|
90 R 5271 a Walczenie z Bogiem
Nie
|
91 R 5272 a Izrael zachowany czy pominięty
Tak
|
92 R 5273 a Interesujący list
Tak
|
93 R 5274 a Złoczyńcy i wtrącający się do cudzych spraw
Tak
|
94 R 5275 a Największa rzecz we wszechświecie (część II)
Nie
|
95 R 5277 a Przejście przez morze
Tak
|
96 R 5278 a Manna z nieba
Tak
|
97 R 5279 a Słowa przestrogi
Tak
|
98 R 5281 a Luksusowa podróż a ofiara
Tak
|
99 R 5284 b Czemu istnieje różność pomiędzy ludem Bożym?
Nie
|
100 R 5284 c Doktryny więcej lub mniej ważne
Nie
|
101 R 5285 a Boskie przymierze przy górze Synaj
Nie
|
102 R 5286 a Dziesięć Boskich przykazań
Tak
|
103 R 5287 a Kto jest moim bliźnim?
Tak
|
104 R 5290 b Bóg objawiony w ciele
Tak
|
105 R 5292 a Nowe przymierze
Tak
|
106 R 5294 a „Duchów sprawiedliwych, którzy doszli do doskonałości”
Tak
|
107 R 5295 a Duchowe obietnice dla cielesnego Izraela
Nie
|
108 R 5295 b Bojaźń powodem nerwowości
Tak
|
109 R 5296 b Praktyczne lekcje z życia Heliego
Nie
|
110 R 5296 a Osobiste zdobywanie naszego dziedzictwa.
Nie
|
111 R 5297 a Złoty Cielec
Tak
|
112 R 5298 a Tablice zakonu zastąpione
Nie
|
113 R 5299 a Interesujące pytania.
Tak
|
114 R 5300 a Wyższość przymierza Abrahamowego
Tak
|
115 R 5302 a Pomocniki Boże
Nie
|
116 R 5303 a Boska działalność w naszych wolach i sercach
Nie
|
117 R 5304 a Boski nadzór w sprawach świata i Kościoła
Tak
|
118 R 5306 a Groby łakomstwa
Tak
|
119 R 5307 a Zazdrość i zawiść ukarane
Tak
|
120 R 5309 a Miłosierdzie i prawda
Nie
|
121 R 5310 a Modlitwa żywotnym tchnieniem Nowego Stworzenia
Nie
|
122 R 5312 a Różnica pomiędzy ciałem a duchem
Nie
|
123 R 5313 a Raport szpiegów
Tak
|
124 R 5318 a Powołanie obecnego wieku - jego "obłok świadków"
Nie
|
125 R 5319 a Dwie części poświęcenia
Nie
|
126 R 5321 a Przyjemna a nieprzyjemna służba Boża
Nie
|
127 R 5321 b Duch służby – duch uczenia się
Tak
|
128 R 5322 a Bojący się Boga zły człowiek
Tak
|
129 R 5323 a Przypatrujmy się jedni drugim.
Tak
|
130 R 5325 a Czy jesteśmy rzeczywistymi, czy poczytanymi Nowymi Stworzeniami?
Tak
|
131 R 5326 a Zaznajomcie się z Bogiem
Tak
|
132 R 5328 a Jeszcze raz na temat zakończenia Czasów Pogan
Tak
|
133 R 5329 a Do zwycięstwa potrzebna jest odwaga
Nie
|
134 R 5331 a Próba Apostołów i lekcja z tego
Nie
|
135 R 5332 a Cierpliwość ważnym przymiotem charakteru
Tak
|
136 R 5333 a Bóg pogrzebał Mojżesza, swego sługę
Tak
|
137 R 5334 a Do zwycięstwa potrzebny jest zapał ducha
Nie
|
138 R 5335 a Izrael pod nowym przywódcą
Tak
|
139 R 5336 a Wybieranie starszych i diakonów
Tak
|
140 R 5337 a Mała Polska Konwencja (1913)
Tak
|
141 R 5338 a Brzask nowego dnia
Tak
|
142 R 5341 a Nasz kielich błogosławienia
Nie
|
143 R 5342 a Znaczenie jedzenia ciała Naszego Pana i picia jego krwi
Nie
|
144 R 5343 a Upadek Jerycha
Tak
|
145 R 5344 a Mamona jest zasadą samolubstwa
Nie
|
146 R 5345 a Jak Izrael przeszedł przez Jordan
Tak
|
147 R 5346 b Dlatego, że miłujemy braci
Tak
|
148 R 5346 a Interesujące listy (Fragment)
Tak
|
149 R 5348 a Jaką mamy przyjąć postawę?
Tak
|
150 R 5350 a Wybór starszych i diakonów
Tak
|
151 R 5350 b Grzech chciwości
Tak
|
152 R 5351 a Logos stał się ciałem
Tak
|
153 R 5353 a Wybierzcie dziś, komu chcecie służyć
Nie
|
154 R 5353 b Uczciwe jest małżeństwo
Tak
|
155 R 5354 a Interesujący list (Fragment)
Tak
|
156 R 5355 a Rasa niewolników
Tak
|
157 R 5357 a Różne sposoby czynienia dobrze drugim
Nie
|
158 R 5358 a Charakterem podobni Panu
Nie
|
159 R 5359 a Wielkość i głębokość prawa Boskiego
Nie
|
160 R 5360 a Wydawca na Międzynarodowym Kongresie Czystości Moralnej
Tak
|
161 R 5361 a Jezus i dzieci
Nie
|
162 R 5362 a Ordynacja siedemdziesięciu ewangelistów
Tak
|
163 R 5363 a Czy ziemia będzie spalona?
Nie
|
164 R 5364 a Korzystne badanie Biblii
Tak
|
165 R 5367 a Wiedza i wiara odnośnie chronologii
Tak
|
166 R 5368 a Zasady miłości i zasady parlamentarne
Tak
|
167 R 5369 a Miłosierny Samarytanin
Tak
|
168 R 5370 b Błogosławieni cisi
Tak
|
169 R 5370 a „Słudzy jego służyć mu będą”
Tak
|
170 R 5371 a Nadzieja Wieku Ewangelii
Tak
|
171 R 5372 a Zbawienie uniwersalne i ograniczone
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016