Polskojęzyczna strona poswięcona życiu i twórczosci pastora Charlesa Taze Russella Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

Strona główna
Biografia Pastora Russella
Pogrzeb Pastora Russella
Apologia
Historia Badaczy Pisma Œwiętego
Dzieła pastora Russella
Fotogaleria
Pobierz
Prenumerata
Wirtualna Biblioteka Literatury
Czego_nauczal

Polecane strony
Wyszukiwanie
Ksiegarnia
Kontakt
Manna

artykuly

dzieła pastora Russella
 

Co chrześcijanie uzyskali w wyniku pracy Pastora Russella ?

     Odkrył na nowo zapomniane (w średniowieczu), ale bardzo ważne nauki Pisma Świętego, które stanowiły i nadal stanowią "Wesołą Nowinę". Potrafił je zebrać w formie 6 tomów, regularnie wydawał czasopismo "Strażnica" podając najpiękniejsze nauki głoszone podczas Reformacji, uzupełnił te nauki tłumaczeniem tych proroctw, które nie były jeszcze nigdzie wyjaśnione.

     Udowodnił, że Okup Jezusa złożony za Adama jest fundamentem pojednania z Bogiem. Głosił wytrwale, że tylko Królestwo Boże uleczy chory rodzaj ludzki, a Restytucja indywidualna będzie metodą Boską, która doprowadzi człowieka do utraconego Raju.

Poniżej prezentujemy:


C Z A S O P I S M A

Początki wydawania czasopisma pt: "STRAŻNICA"

STRAŻNICA czyli "Watch Tower Bible & Tract Society"stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi. ... więcej >>

  • Liczne publikacje wydane przez Towarzysztwo Biblijne "Zion's Watch Tower" w latach 1879 - 1916. Pełna lista 5233 artykułów w języku angielskim wraz z odpowiadającymi im polskimi tłumaczeniami. ...  więcej >>

  • Cykl artykułów napisanych dla czasopisma - "Overland Monthly" ... więcej >>

  • Zbiór kazań ... więcej >>

  • Ostatnio dodane artykuły do działu BIBLIOTEKA ... więcej >>


K S I Ą Ż K I

Seria sześciu tomów - Wykłady z Pisma Świętego.

     Tom I – Boski Plan Wieków... więcej >>     Dostępna wersja - online... zobacz>>

     Tom II – Nadszedł Czas ... więcej >>

     Tom III – Przyjdz Królestwo Twoje ... więcej >>

     Tom IV – Walka Armagieddonu ... więcej >>

     Tom V – Pojednanie Pomiędzy Bogiem a Człowiekiem ... więcej >>

     Tom VI – Nowe Stworzenie ... więcej >>

     Książka Pytań i Odpowiedzi - więcej >>

     Fotodrama Stworzenia - więcej >>

     Cienie Przybytku - więcej >>


Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016