Polskojęzyczna strona poswięcona życiu i twórczosci pastora Charlesa Taze Russella Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

Strona główna
Biografia Pastora Russella
Pogrzeb Pastora Russella
Apologia
Historia Badaczy Pisma Œwiętego
Dzieła pastora Russella
Fotogaleria
Pobierz
Prenumerata
Wirtualna Biblioteka Literatury
Czego_nauczal

Polecane strony
Wyszukiwanie
Ksiegarnia
Kontakt
Manna

artykuly

 Pogrzeb Pastora Russella

Pastor Charles T. Russell zakończył swój ziemski bieg 31.10.1916 r. w pociągu podczas podróży.

I. USŁUGI POGRZEBOWE - przebieg

     Ciało Pastora Russella zostało przewiezione do Nowego Jorku z Zachodu (z zachodnich stanów USA) w piątek rano, 3 listopada,  a kiedy ciało dotarło do Chicago, na stacji zgromadzona była duża liczba przyjaciół, a ponieważ trzeba było przewieźć trumnę z jednego dworca kolejowego do następnego (w mieście Chicago), uformowała się długa kolumna samochodów wioząca zasmuconych przyjaciół i posuwała się przez miasto.

     Trumna została otworzona podczas postoju i wiele osób mogło spojrzeć po raz ostatni  na tego, którego znali i tak bardzo miłowali. W drodze (koleją) z Chicago do Nowego Jorku ciału towarzyszyła delegacja oraz przyłączające się delegacje (na kolejnych stacjach) z innych miast.

     Zwłoki dotarły do Domu Bethel w sobotę, gdzie zostały wystawione na widok publiczny dla Rodziny i członków zgromadzenia. W niedzielę rano zostały przewiezione do sali zgromadzeń Temple, gdzie spoczywały do godziny 10 wieczorem. Tysiące osób zobaczyło je tam po raz ostatni. ... więcej >>

II. ODCZYTANIE KAZANIA Ch.T. Russella w dzień jego pogrzebu.

UWAGA: Niniejszy artykuł jest kazaniem, które przygotował br. Russell i miał je wygłosić w dniu, w którym odbył się jego pogrzeb (mający miejsce w 1916 roku).

„PRZYCHODZI PORANEK, A TAKŻE I NOC”

Noc była długa – Jej wiele smutków i łez – Tylko Boskie obietnice ją rozświetlały – Nareszcie nastał poranek – Wspaniałe świtanie – A dzień będzie jeszcze wspanialszy – Dowody dotyczące nas, rozważone – Pojawiająca się krótka noc kłopotu – Już rozpoczęta w Europie – A po niej chwalebna eksplozja światła

„Strażniku, co z nocą? … Przychodzi poranek, a także i noc” – Iz. 21:11-12 (KJV)

     Światowa literatura pokazuje, iż inteligentni ludzie nie chcą wierzyć, że Boskie zamiary odnośnie stworzenia naszej ziemi zostaną wypełnione dopiero w przyszłości. Choć nieustannie znajdujemy odniesienia do „Świtu Nowego Dnia" lub „Złotego Wieku" itd., to po prawdziwe instrukcje odnośnie tego tematu udajemy się nie do tego, czego chcieliby ludzie, ale do obietnic naszego Boga. Pismo Święte z całą stanowczością oświadcza, że cały okres ludzkiej historii aż dotąd był czasem nocy. ...  dalszy ciąg >>

III. ZAKOŃCZENIE POGRZEBU w New Yorku i Pittsburghu

     Wieczorny wykład, odczytane kazanie br. Russella, które on sam miał zamiar wygłosić w Świątyni tego wieczoru, oraz słodkie strofy kilku pieśni były ciągle świeże w umysłach olbrzymiego audytorium gdy (karawaniarze/żałobnicy/…) wynieśli z Świątyni trumnę zawierającą ciało naszego drogiego brata Russella. Zmarłemu towarzyszyły do Pittsburgha dwa Pullmanowskie wagony kolejowe wypełnione jego wiernymi i oddanymi przyjaciółmi, którzy na miejscu spotkali się z dalszymi setkami kochanych przyjaciół.

     Wielkie audytorium Biblioteki Carnegie w Allegheny było wypełnione o godzinie drugiej po popołudniu, kiedy, pod kierownictwem dr W.E. Spilla, reprezentującego zbór w Pittsburghu, rozpoczęła się czwarta część posługi pogrzebowej. Miłość i głębokie zainteresowanie były wypisane na każdej twarzy z tego licznego audytorium. Każda możliwa przestrzeń na podwyższeniu była wykorzystana do wystawienia wielkiej ilości oferowanych kwiatów przysłanych przez studentów i przyjaciół Biblii z najróżniejszych części kraju.

     Połączone głosy podwójnego kwartetu były, poprzez wykonywanie błogich Chrześcijańskich pieśni, środkami przynoszącymi błogosławieństwo pociechy i zachęty dla wielu smucących się serc. Po odczytaniu fragmentów Pisma Świętego przez brata R.F. Brickera (również ze Zboru Pittsburskiego) przemówił dr W.E. Spill. Następnym był brat Sturgeon, po czym, podczas gdy zgromadzenie po raz ostatni spoglądało na twarz tego leżącego przed nimi szlachetnego Chrześcijanina, chór odśpiewał ostatnią pieśń podaną przez brata Russella podczas jego świeżo zakończonej wizyty w Los Angeles:

„Bądź przy nas, błogi Duchu, Niebiański Gołąbku

Z światłem i pociechą z Góry

Bądź naszym Strażnikiem, Naszym Przewodnikiem

Każdą myślą i krokiem pokieruj”.

     Pochód pogrzebowy składał się z 101 samochodów i pociągu o kilku wagonach. Na przepiękny Cmentarz Rosemont dotarto o zachodzie słońca, gdzie zgromadzenie pięciuset przyjaciół zebrało się na zboczu wzgórza aby być świadkami ostatnich smutnych ceremonii związanych z umieszczeniem naszego ukochanego zmarłego w grobie. Utworzono aleję z kwiatów, przez którą przeszli żałobnicy niosąc w swych własnych rękach trumnę zawierającą zwłoki naszego Pastora. Ściany grobu były wyłożone paprocią i białymi chryzantemami. U stóp grobu był kwiatowy deseń w kolorze złota, cicho prezentujący wiarę, że zwycięski Chrześcijański żołnierz, którego ciało leżało przed nami, udał się do domu i był obecnie uczestnikiem boskiej natury.

     Podczas gdy mary spoczywały na wspornikach nad otwartym grobem, pomodlono się i trumna została opuszczona do swego ostatecznego miejsca pobytu, czemu towarzyszyło imponujące odśpiewanie przez chór pięknych słów pieśni numer 98 [z angielskiego śpiewnika/przyp. tłum].

     Stosownym było, że, podczas gdy nasz ukochany brat odszedł by być na zawsze z Panem i być takim jak On, jego zwłoki spoczęły blisko miejsc wydarzeń z jego wcześniejszych dni, w których rozpoczęła się praca żniwa, oraz gdzie były napisane i po raz pierwszy rozprowadzone Wykłady Pisma Świętego, które tak bardzo przyczyniły się ku jego sławie.

źródło: R-6016-1916.


Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016