Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1901

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 2751 a Noworoczne pozdrowienie i życzenia
Nie
|
2 R 2753 a Bieżenie do kresu
Nie
|
3 R 2760 b Boskie błogosławieństwo przynosi bogactwo
Tak
|
4 R 2769 a „Dawajcie odpór, mocni będąc w wierze”
Tak
|
5 R 2771 a Wieczerza Pańska (Mat. 26:17–30)
Tak
|
6 R 2773 a Getsemane - czuwanie i modlitwa.
Nie
|
7 R 2776 a Ofiary - jedna przyjęta, druga odrzucona.
Nie
|
8 R 2778 a Jezus zdradzony i opuszczony
Nie
|
9 R 2780 a Potępiliście sprawiedliwego
Nie
|
10 R 2785 a „Żadnej winy nie znalazłem w tym człowieku”
Tak
|
11 R 2790 a Cierpliwość jako element charakteru.
Tak
|
12 R 2794 a „Byłem umarły a otom jest żywy”
Tak
|
13 R 2796 a “Otom Jest Żywy Na Wieki Wieków”
Tak
|
14 R 2800 a Rozmowa z Panem
Tak
|
15 R 2802 a „Jakoby widział niewidzialnego” - Żyd. 11:27
Tak
|
16 R 2806 a „Miłujesz mię więcej, niżeli ci”?
Tak
|
17 R 2808 a Wielkie zlecenie dla Kościoła
Tak
|
18 R 2811 a Odpowiedzi na pytania
Nie
|
19 R 2818 a Wstąpił na Niebiosa
Nie
|
20 R 2819 a Pięćdziesiątnica – Zielone Świątki
Tak
|
21 R 2821 a Najwyższy Kapłan Przyszłych Dóbr
Nie
|
22 R 2823 a Niebieskie widzenie Pawła
Tak
|
23 R 2826 a Objawienie dane Janowi w wizji
Tak
|
24 R 2832 a W raju Bożym
Tak
|
25 R 2834 a Bóg - Stwórca wszystkich rzeczy
Tak
|
26 R 2839 a Grzech pierworodny i jego kara.
Nie
|
27 R 2842 a Historia Potopu
Nie
|
28 R 2844 a „Pościnani dla świadectwa Jezusowego”
Tak
|
29 R 2846 a Powołanie Abrahama
Nie
|
30 R 2847 a Próby Abrahama i Lota
Nie
|
31 R 2849 a List od brata Weinza z Warszawy (1901)
Tak
|
32 R 2850 b Porównanie ziemskich dóbr z boską łaską
Tak
|
33 R 2853 a Boska obietnica Abrahamowi powtórzona
Nie
|
34 R 2855 a Wiek Abrahama, gdy wszedł do ziemi Chananejskiej.
Nie
|
35 R 2855 b Co jest gwarantowane okupem?
Nie
|
36 R 2856 a Gorąca modlitwa Abrahama.
Nie
|
37 R 2860 a Pokój czyniący
Tak
|
38 R 2863 a Jakób staje się spadkobiercą Abrahama
Nie
|
39 R 2864 a Izrael Książe z Bogiem.
Nie
|
40 R 2873 b Odpowiedzi Brata Russella
Tak
|
41 R 2873 a Nieumiarkowanie.
Tak
|
42 R 2877 a „Na koniec wszyscy bądźcie jednomyślni”
Tak
|
43 R 2880 a „Znienawidzony bez przyczyny”
Nie
|
44 R 2885 a W szkole przeciwności
Nie
|
45 R 2887 a „Albowiem Bóg był z nim”
Nie
|
46 R 2890 a Zabójstwo i jego prawdopodobne skutki
Tak
|
47 R 2890 b Doszlifowywanie chrześcijańskiego charakteru
Tak
|
48 R 2893 a Miłosierny Józef
Nie
|
49 R 2895 b Szczyt życia szlachetnego
Nie
|
50 R 2901 a Zamknięcie powołania
Tak
|
51 R 2902 a Dziecię opatrznościowe
Tak
|
52 R 2907 a Srogie doświadczenie wiary
Nie
|
53 R 2909 a Oto będę z tobą
Nie
|
54 R 2910 a Dziesięć plag Egipskich
Nie
|
55 R 2912 a Redaktor świeckiej gazety prawi kazanie o kościelnictwie.
Tak
|
56 R 2917 a Chrystus, Baranek wielkanocny, za nas ofiarowany
Tak
|
57 R 2919 a Przejście przez Morze Czerwone
Nie
|
58 R 2924 a Czekajcie dokąd nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości
Nie
|
59 R 2926 a Mówienie innymi językami
Nie
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016