Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1906

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 3695 a Rozmyślania na nowy rok
Nie
|
2 R 3700 a Chwalebne obwieszczenie
Tak
|
3 R 3702 a Dary złożone naszemu Królowi
Tak
|
4 R 3704 a Konsternacja Świata
Tak
|
5 R 3706 b Zadośćuczynienie sprawiedliwości
Tak
|
6 R 3710 a Święty, niewinny, doskonały
Tak
|
7 R 3712 a Przygotowanie do królestwa
Tak
|
8 R 3715 b Bój z pokusami.
Tak
|
9 R 3720 a Powołanie do wyższej służby
Tak
|
10 R 3726 b Kapernaum aż do nieba wywyższone
Tak
|
11 R 3728 a Przebaczenie grzechów
Tak
|
12 R 3733 b Szczęśliwość niebiańska wyższa od ziemskiej
Nie
|
13 R 3737 a Lekcje samokontroli
Nie
|
14 R 3744 b Karanie współczłonków zgromadzenia
Nie
|
15 R 3745 a Nieomylność i starszeństwo w kościele
Nie
|
16 R 3746 c „Patrzajcie jako słuchacie”
Tak
|
17 R 3749 a Baranek Wielkanocny - Pascha
Nie
|
18 R 3751 a Patrzajcie, abyście nie zostali strawieni.
Nie
|
19 R 3752 a Zobowiązania i przywileje sabatu
Tak
|
20 R 3754 a Moc zmartwychwstania w Jezusie
Tak
|
21 R 3759 a Jam prosił za Tobą
Tak
|
22 R 3761 a Wiele jej przebaczono, wiele miłowała
Tak
|
23 R 3763 a „Nasienie jest Słowo Boże”
Tak
|
24 R 3768 a Nie ma mężczyzny i niewiasty w Chrystusie
Nie
|
25 R 3769 b Sianie i żęcie
Tak
|
26 R 3771 a „Obleczony i przy dobrym umyśle”
Tak
|
27 R 3776 a Kamień obrażenia
Nie
|
28 R 3776 b Ktoby się wstydził za mnie i za słowa moje
Nie
|
29 R 3777 a Igranie z sumieniem
Tak
|
30 R 3779 a Dał pokarm zgłodniałym
Tak
|
31 R 3783 b W słusznym czasie
Tak
|
32 R 3784 a Wiązanie Mocarza
Tak
|
33 R 3785 a „Owce moje głosu mego słuchają”
Tak
|
34 R 3786 a Do powodzenia konieczną jest wiara
Tak
|
35 R 3788 a Dobre wyznanie i następne próby
Tak
|
36 R 3793 a Wizja królestwa Chrystusowego
Tak
|
37 R 3795 a Największy w królestwie.
Nie
|
38 R 3801 a Przebaczajmy tak, jak Bóg przebacza
Tak
|
39 R 3803 a Kto jest mój bliźni?
Tak
|
40 R 3805 a Panie naucz nas modlić się
Tak
|
41 R 3808 a „Prawda silniejsza niż fikcja”
Tak
|
42 R 3820 a Zbieranie i przesiewanie podczas żniwa
Tak
|
43 R 3826 a Co wolno, a czego nie wolno niewiastom
Tak
|
44 R 3830 b „Czas abyśmy się ze snu ocucili”
Tak
|
45 R 3831 a Budujące rozmowy przy stole
Tak
|
46 R 3833 a Zlekceważone zaproszenie
Nie
|
47 R 3835 a Ojciec miłosierdzia
Nie
|
48 R 3839 a Młodzieniec wobec kazalnicy.
Nie
|
49 R 3841 a Bez przestanku módlcie się w pokorze
Tak
|
50 R 3843 a Wąska droga do żywota wiecznego
Tak
|
51 R 3847 a „Wiara twoja ciebie uzdrowiła”
Tak
|
52 R 3850 a Pójście w imieniu Pańskim
Nie
|
53 R 3852 a Nauczał z autorytetem.
Tak
|
54 R 3854 a Syjoniści (fragment)
Nie
|
55 R 3857 a Bój żołnierza Chrystusowego
Nie
|
56 R 3860 a Cudowne Słowa Żywota
Tak
|
57 R 3864 b Aby oczyścić synów Lewiego
Nie
|
58 R 3867 a Mądre i głupie panny
Tak
|
59 R 3869 a Przed sądową stolicą Chrystusową
Tak
|
60 R 3877 a Uczyniła, co mogła
Nie
|
61 R 3879 a To czyńcie na Pamiątkę Moją
Nie
|
62 R 3885 a “Z wołaniem wielkim i ze łzami”
Tak
|
63 R 3887 a Wzgardzony przez ludzi
Tak
|
64 R 3891 b Ziemskie rzeczy więcej zrozumiane
Nie
|
65 R 3892 a Wszystko czyńcie jako w Panu
Tak
|
66 R 3895 a „Jakoby zwodziciele, wszakże prawdziwi”.
Tak
|
67 R 3900 a Chlubą moją - krzyż Chrystusowy.
Nie
|
68 R 3903 a Jezus powstał jak przepowiedział
Tak
|
69 R 3910 a Gdy odejdę, przyjdę zasię
Tak
|
70 R 3912 a Przegląd historii o Jezusie
Nie
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016