Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1915

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 5601 a Cóż mamy czynić?
Tak
|
2 R 5603 a Słuszny a niesłuszny gniew.
Tak
|
3 R 5604 a Pierwsza bitwa Armagieddonu
Tak
|
4 R 5605 a Gedeon – mąż pełen odwagi
Tak
|
5 R 5606 a Trzystu odważnych mężów Giedeona
Tak
|
6 R 5607 a 1915 – Nasz werset roku – 1915
Tak
|
7 R 5608 a Żywot obiecany Kościołowi
Tak
|
8 R 5611 a Wyprowadzenie z grobu duszy, nie ciała
Tak
|
9 R 5612 a Tragedia Samsona.
Tak
|
10 R 5613 a Prababka Króla Dawida
Nie
|
11 R 5615 a Głos Pański
Tak
|
12 R 5621 a Przypisanie i zastosowanie ludzkich praw Naszego Pana
Tak
|
13 R 5623 a Wasz Ojciec wie.
Tak
|
14 R 5624 a Domaganie się silniejszych dowodów
Tak
|
15 R 5626 a Boża Arka w niegodziwych rękach
Tak
|
16 R 5627 a Wyznanie grzechów, przebaczenie, zwycięstwo.
Tak
|
17 R 5628 Powrót Kościoła z pustyni
Tak
|
18 R 5630 a Obecny obowiązek i przywilej świętych
Tak
|
19 R 5633 a Posługa aniołów
Tak
|
20 R 5635 a Psychologiczny moment
Tak
|
21 R 5636 a Monarchia preferowana nad republikę
Tak
|
22 R 5638 a Lekcje płynące z błędów Saula
Tak
|
23 R 5640 a Krew pokropienia
Tak
|
24 R 5643 a Miłość ofiarnicza a miłość obowiązkowa
Tak
|
25 R 5644 a Nasza osobista odpowiedzialność przed Bogiem
Tak
|
26 R 5645 a Miłosierdzia Boże dla nieposłusznego Izraela
Tak
|
27 R 5647 a Saul odrzucony
Tak
|
28 R 5647 b Czy umiesz?
Tak
|
29 R 5650 a Wytrwałość w cierpliwości
Nie
|
30 R 5652 a Ważność samokontroli
Nie
|
31 R 5653 a Pan jest pasterzem moim
Nie
|
32 R 5656 b Interesujący list
Tak
|
33 R 5656 a Dawid pomazany na króla
Tak
|
34 R 5657 a Badacze Pisma Świętego, a przyszłość
Nie
|
35 R 5660 a Czemu świat nie otrzymał restytucji?
Tak
|
36 R 5662 a Zwyciężanie nowoczesnych olbrzymów
Tak
|
37 R 5662 b Wiara prześladowanego
Tak
|
38 R 5664 a Przyjaciel w potrzebie prawdziwym przyjacielem
Tak
|
39 R 5665 a Czas siewu i żniwo charakteru
Tak
|
40 R 5666 a „Wybierzcie dziś, komu chcecie służyć”
Tak
|
41 R 5668 a Suma wszystkich łask
Tak
|
42 R 5668 b Białe szaty Królestwa
Tak
|
43 R 5669 Powrót do spraw zawodowych
Tak
|
44 R 5670 a Lekki ucisk teraz - chwała w przyszłości
Tak
|
45 R 5673 a Ostatnia bitwa króla Saula
Tak
|
46 R 5674 a Interesujące zagadnienia
Tak
|
47 R 5676 a Końce wieków – podobne warunki
Tak
|
48 R 5677 a Te rzeczy, które powinniśmy czynić
Tak
|
49 R 5678 a Czy Jezus złorzeczył swoim nieprzyjaciołom.
Tak
|
50 R 5679 a Miasto Dawida miastem Bożym
Tak
|
51 R 5681 Ty jesteś tym człowiekiem
Tak
|
52 R 5682 Współpracując z naszym Bogiem
Tak
|
53 R 5684 a „Uważajcie, jaki jest ten” - wtedy naśladujcie
Tak
|
54 R 5685 a Zwycięstwo Nowego Stworzenia nad ciałem
Tak
|
55 R 5688 a Korona żywota - kto ją otrzyma?
Tak
|
56 R 5688 b Rozwój Nowych Stworzeń w Chrystusie
Tak
|
57 R 5690 a Przebaczenie jest błogosławione
Tak
|
58 R 5692 a Modlitwy, które bywają wysłuchane
Tak
|
59 R 5693 a Prorokuj przeciwko pasterzom
Tak
|
60 R 5695 a Nadchodząca burza i jej wspaniały efekt
Tak
|
61 R 5698 a Łagodność charakterystyką chrześcijanina
Tak
|
62 R 5698 b Wiara głównym bodźcem ku poświęceniu
Tak
|
63 R 5699 a “Kto jest mój bliźni?”
Tak
|
64 R 5700 Niewdzięczny, zbuntowany Absalom
Tak
|
65 R 5701 b Różne znaczenia słowa „kuszenie”
Tak
|
66 R 5701 a Salomon, król Izraela
Tak
|
67 R 5702 a Ojcowska mądra rada
Tak
|
68 R 5703 b Klasa którą Bóg uczci
Tak
|
69 R 5704 a Grzech samowystarczalności
Tak
|
70 R 5705 a Nasza walka z pozafiguralnymi Chananejczykami
Tak
|
71 R 5707 a Modlitwa - jej użytek i nadużycie
Tak
|
72 R 5710 a Źródło prawdziwego wywyższenia
Tak
|
73 R 5711 a Jak mamy oczekiwać Pana
Tak
|
74 R 5713 a Poświęcenie Świątyni
Tak
|
75 R 5713 b Interesujący list
Tak
|
76 R 5714 a Proś czego chcesz, a dam ci
Tak
|
77 R 5716 a Obecne korzyści z wiary
Tak
|
78 R 5718 a “Godzina pokuszenia"
Tak
|
79 R 5718 b Komuśmy posłuszni, tegośmy sługami
Tak
|
80 R 5720 a Jak ogłaszać prawdę?
Tak
|
81 R 5722 b Najmądrzejszy król zwiedziony
Tak
|
82 R 5722 a Królowa Saby odwiedza Salomona
Tak
|
83 R 5724 b Miłość ojca i syna naszym wzorem.
Tak
|
84 R 5732 a Politycy i fałszywa religia
Tak
|
85 R 5733 a Reformatorskie dzieło króla Azy
Tak
|
86 R 5735 a „Początek boleści”
Tak
|
87 R 5736 a Czy moje serce jest „ziemią dobrą”?
Tak
|
88 R 5737 a Nasze oczyszczanie – wewnętrzne i zewnętrzne
Tak
|
89 R 5740 a Wierność w małych rzeczach
Tak
|
90 R 5741 a Eliasz wielki prorok
Tak
|
91 R 5742 a Odpowiedzialność spłodzonych z Ducha
Tak
|
92 R 5743 a Pasterska rada.
Tak
|
93 R 5744 b Przywileje tronu łaski
Tak
|
94 R 5744 a Greckie i Polskie „Strażnice”
Tak
|
95 R 5746 a “Błogosławieni czystego serca"
Tak
|
96 R 5747 a Jehowa Bóg nasz Jeden jest
Tak
|
97 R 5749 a Czynienie sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości
Tak
|
98 R 5750 a Wykroczenia i grzechy oraz ich wpływ na charakter
Tak
|
99 R 5751 a Powrót i zwycięstwo Eliasza
Tak
|
100 R 5752 a Ucieczka i wizja Eliasza
Tak
|
101 R 5754 a Chrześcijański obowiązek a wojna
Tak
|
102 R 5755 a Ostateczny cel Zakonu Bożego
Tak
|
103 R 5757 a Zupełne wybawienie obiecane wiernym
Tak
|
104 R 5758 a Sprawy ludzkie a sprawy Nowego Stworzenia
Tak
|
105 R 5759 a Praca Eliasza przed wzięciem
Tak
|
106 R 5761 b Dwie części pracy żniwa
Tak
|
107 R 5761 a Posłuszeństwo i królestwo
Tak
|
108 R 5764 a Widok z wieży
Tak
|
109 R 5767 a Cudowne narodziny Jezusa
Tak
|
110 R 5768 a Apostolskie zalecenie nigdy nie było tak ważne jak dzisiaj
Tak
|
111 R 5770 a Grzech Achaba — chciwość, morderstwo
Tak
|
112 R 5771 a Ognisty wóz Eliasza
Tak
|
113 R 5773 b „Jakoby zwodziciele, wszakże prawdziwi”
Tak
|
114 R 5774 a Usprawiedliwienie - poczytane a rzeczywiste
Tak
|
115 R 5776 a Dwa wielkie orędownictwa
Tak
|
116 R 5777 a Przezwyciężanie pragnień rzeczy ziemskich
Tak
|
117 R 5778 a Kościół udoskonalony przez cierpienia
Tak
|
118 R 5779 a Restytucyjne poselstwo Elizeusza
Tak
|
119 R 5781 a Inne typy restytucyjne
Tak
|
120 R 5782 Prześledzenie precedensów z Pisma Świętego
Tak
|
121 R 5785 b Nocne rozmyślania
Tak
|
122 R 5785 c Służyć innym, a nie przyjmować usługi.
Tak
|
123 R 5786 a Pożyteczna i niepożyteczna służba
Tak
|
124 R 5787 a Morderczyni swych wnuków
Tak
|
125 R 5787 c Bez narodowych uprzedzeń
Tak
|
126 R 5789 a Za dużo pieniędzy – odrzucenie dalszych ofiar
Tak
|
127 R 5790 a Czy nieśmiertelność jest wrodzona?
Tak
|
128 R 5793 a Właściwa postawa pełnienia służby w Kościele
Tak
|
129 R 5795 a Do osiągnięcia dobrego rozumu pomaga prosty pokarm
Tak
|
130 R 5797 Boża litość dla pogan
Tak
|
131 R 5799 a Czemu Bóg dozwolił na szatańskie kłamliwe zwodzenia
Tak
|
132 R 5802 a Posługa smutku
Tak
|
133 R 5803 a „Ta jest sława wszystkich świętych jego”
Tak
|
134 R 5804 a Przed zginieniem przychodzi pycha
Tak
|
135 R 5805 c Właściwe umartwianie ciała
Tak
|
136 R 5805 a Nieustraszony prorok Amos
Tak
|
137 R 5809 a Przyzwoitość w domu Bożym
Nie
|
138 R 5809 b Miłość Boża dla Izraela
Tak
|
139 R 5810 a Krótki wykład dany przy okazji (Zachęta do pokory, zgody i miłości)
Tak
|
140 R 5815 a Podtrzymywanie w „Złym Dniu”
Tak
|
141 R 5817 a Boskie miłosierdzie nad wszystkimi
Tak
|
142 R 5818 a Pracowita miłość będzie nagrodzona
Tak
|
143 R 5819 a Chwalebna proklamacja
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016