Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1912

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 4947 a Narodziny Pastora
Tak
|
2 R 4955 b Wierzymy w to, co uczy Pismo Święte
Tak
|
3 R 4956 a Próba wytrzymałości.
Nie
|
4 R 4956 b „Król żydowski
Nie
|
5 R 4957 a „W rzeczach ojca mego”
Nie
|
6 R 4958 a Wezwanie do królestwa
Nie
|
7 R 4959 a Żenić się, czy nie?
Tak
|
8 R 4961 a Interesujące pytania - nasienie a przymierze
Tak
|
9 R 4963 a Dzieciątko betlejemskie
Tak
|
10 R 4966 a Coś lepszego - niebieskie powołanie.
Tak
|
11 R 4968 a Co stanowi zmysł ducha?
Tak
|
12 R 4968 b Pracownicy w żniwie
Tak
|
13 R 4969 a Pędzony na puszczę
Nie
|
14 R 4972 a Cóż jest człowiek?
Tak
|
15 R 4973 a Przyszłe dziedzictwo nowego stworzenia
Nie
|
16 R 4974 a Oczyszczanie od zmaz ciała i ducha
Nie
|
17 R 4976 a „Nastaną czasy trudne”
Nie
|
18 R 4977 a Sprawiedliwe strofowanie i przebaczenie krzywdy.
Nie
|
19 R 4979 a Leczenie chorych.
Nie
|
20 R 4980 a Odpuszczenie grzechów i uzdrowienie
Tak
|
21 R 4981 a Ewangelia, którą głosił Apostoł Paweł
Nie
|
22 R 4983 a Modlitwa Nowego Stworzenia
Nie
|
23 R 4984 a Reguła pisma św. do załatwienia różnych nieporozumień
Nie
|
24 R 4985 a Doskonałość organizmu nie konieczna do próby wiecznego życia lub śmierci
Nie
|
25 R 4986 a Ewangelia tylko dla grzesznych
Tak
|
26 R 4987 a “Światłość świata”
Tak
|
27 R 4989 a Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych
Nie
|
28 R 4990 a Stopnie grzechu i kara jego
Nie
|
29 R 4992 a „Wy jesteście światłość świata”
Nie
|
30 R 4994 a Miłość braterska jest próbą
Nie
|
31 R 4994 b Jezus wzbudzony jest od umarłych
Tak
|
32 R 4995 a Dzień sabatu
Tak
|
33 R 4996 a Czemu ludzkość jest w obawie względem wtórego przyjścia Chrystusa?
Tak
|
34 R 4998 a „Albowiemeście drogo kupieni
Nie
|
35 R 4999 a Mojżesz jako pośrednik
Tak
|
36 R 5000 a Strzeżcie się pychy serca.
Nie
|
37 R 5001 a Śmiertelne ciało, sługą nowego umysłu.
Nie
|
38 R 5002 a Spuścizna apostolska nie biblijna.
Tak
|
39 R 5003 a Pałac błogosławieństw
Tak
|
40 R 5004 a Bogacz w piekle
Tak
|
41 R 5005 a Miłość bliźnich
Nie
|
42 R 5006 a Chrześcijaństwo a Zakon
Tak
|
43 R 5007 a Nawrócenie świata
Tak
|
44 R 5016 c Dlaczego Chrystus powstał od umarłych
Tak
|
45 R 5016 a Podróż Komisji w kierunku domu
Tak
|
46 R 5016 b Walne zgromadzenie w Hipodromie
Tak
|
47 R 5018 a Żniwo jest zakończeniem wieku
Tak
|
48 R 5019 a Wierność Bogu konieczna do żywota wiecznego
Nie
|
49 R 5019 b Raporty z obchodzenia Pamiątek
Tak
|
50 R 5020 b Prawdomówność i uprzejmość
Nie
|
51 R 5021 a Modlitwa wielkim przywilejem
Tak
|
52 R 5025 a Jezus nie jest już dłużej ciałem
Tak
|
53 R 5026 a Dzień sabatu
Tak
|
54 R 5029 a Fundament wiary konieczny
Tak
|
55 R 5030 a Najmniejszy w królestwie
Tak
|
56 R 5032 a „A ona była grzeszna
Nie
|
57 R 5033 a Saul z Tarsu i co on widział
Nie
|
58 R 5035 a Ożywienie śmiertelnego ciała
Nie
|
59 R 5037 a Grzechy nie do odpuszczenia.
Tak
|
60 R 5038 b Tajemnica królestwa
Nie
|
61 R 5038 a Karcenie uczynków ciemności
Tak
|
62 R 5040 a List do braci pielgrzymów
Tak
|
63 R 5043 a Jak Jezus kazał duchom w więzieniu
Tak
|
64 R 5044 a „To jedno czynię”
Nie
|
65 R 5046 a Chrystus stał się przekleństwem dla Izraela
Nie
|
66 R 5047 a Królestwo, nagrodą
Nie
|
67 R 5048 a Boska niwa
Tak
|
68 R 5049 a Przypowieści o królestwie
Nie
|
69 R 5052 a Jak święty Piotr został ukarany za zaparcie się Pana
Nie
|
70 R 5053 a „Oto idę, abym czynił o Boże wolę Twoją”
Nie
|
71 R 5055 a „Oddać na zatracenie ciało”
Nie
|
72 R 5056 a Bojowanie o wiarę
Tak
|
73 R 5057 a Chrześcijański Kościół i Jego Misja
Nie
|
74 R 5058 a Legion demonów
Tak
|
75 R 5059 a Żydówka przywrócona do życia
Tak
|
76 R 5060 b Konwencja w Pertle Springs
Tak
|
77 R 5061 b Widoki z wieży strażniczej
Tak
|
78 R 5064 a “Słowo ciałem się stało”
Tak
|
79 R 5066 a Procesja zwycięskiego Chrystusa
Tak
|
80 R 5067 a “Pojmanym wyzwolenie”
Tak
|
81 R 5068 a Wierny aż do śmierci
Nie
|
82 R 5070 a Zakon uwielbiony i uczyniony sławnym
Tak
|
83 R 5072 a „Jesteście nie pod zakonem, ale pod łaską”
Tak
|
84 R 5073 a Prawo do życia dawnych proroków
Nie
|
85 R 5075 b Strącone do piekła
Tak
|
86 R 5075 a Każąc królestwo
Tak
|
87 R 5076 a Konwencje w Toronto i Waszyngtonie
Tak
|
88 R 5078 a Biblijne znaczenie słowa zbawienie
Nie
|
89 R 5080 a Cecha skrystalizowanego charakteru
Nie
|
90 R 5083 a Świat wzywany do pokuty
Nie
|
91 R 5084 a Nasuwania myśli są powodem pokus
Nie
|
92 R 5085 a Ofiara Chrystusowa
Nie
|
93 R 5087 a Pięć bochenków i dwie ryby
Nie
|
94 R 5087 b Nauczanie wyłącznie przez przypowieści
Tak
|
95 R 5088 a Odpowiedzialność Nowego Stworzenia wobec prawa Bożego
Nie
|
96 R 5090 a Umycie nóg jest figurą pokory
Nie
|
97 R 5092 a „Inszy głos z nieba”
Nie
|
98 R 5093 b Charakterystyki zdrowego zmysłu
Nie
|
99 R 5093 a Kto może odpaść od łaski Bożej
Tak
|
100 R 5095 a Nie odrzucajcie ufności waszej
Tak
|
101 R 5095 b „Jam jest, nie bójcie się!”
Tak
|
102 R 5096 a Słowo Boże, nie ludzkie
Tak
|
103 R 5097 a Odpowiedzialność chrześcijanina
Nie
|
104 R 5100 a Najpierw Żydowi
Tak
|
105 R 5101 a Doświadczenia Nowego Stworzenia są dane dla wykształcenia (część II)
Nie
|
106 R 5103 a „Dobrze wszystko uczynił”
Tak
|
107 R 5104 a Pismo święte źródłem prawdziwej mądrości
Tak
|
108 R 5107 b Zmartwychwstanie jest inne dla Kościoła, a inne dla świata. (część III)
Nie
|
109 R 5107 a Widoki ze strażniczej wieży
Tak
|
110 R 5109 b Nasze konwencje w Europie (Fragment)
Tak
|
111 R 5111 a Znak z nieba
Tak
|
112 R 5112 a Pójdźmy, wróćmy się
Nie
|
113 R 5113 b Samodzielność - jej korzyści i trudności
Nie
|
114 R 5113 a Biały kamyk dany zwycięzcom.
Tak
|
115 R 5114 a Rozwój charakteru przez doświadczenia
Nie
|
116 R 5116 a Prześladowania i próby udziałem prawdziwych chrześcijan
Nie
|
117 R 5119 a Zachowani w dniu ucisku
Nie
|
118 R 5120 a Wielkie pytanie
Tak
|
119 R 5121 a Królestwo w wizji
Tak
|
120 R 5122 a Obmowa i domyślanie się złego.
Nie
|
121 R 5124 a Dobrotliwość, pokora i cierpliwość miłości
Nie
|
122 R 5125 a Wielka misja świętego Pawła
Nie
|
123 R 5126 a Wola Boża odnośnie Kościoła
Nie
|
124 R 5128 a Dwie części odkupienia
Nie
|
125 R 5128 b Wszystko jest możliwe
Tak
|
126 R 5129 a „Ducha nie zagaszajcie
Tak
|
127 R 5130 a Największy w Królestwie
Tak
|
128 R 5131 b W spokojnym śnie umarli oczekują powrotu Chrystusa
Nie
|
129 R 5133 a Poświęcenie właściwą postawą dla Boskich inteligentnych stworzeń
Nie
|
130 R 5134 a Przebaczać siedemdziesiąt siedem kroć
Tak
|
131 R 5135 b Syn dany jest nam
Tak
|
132 R 5136 a Znajomość doktryn
Tak
|
133 R 5138 b Nie miłujcie świata
Tak
|
134 R 5139 b Stworzenie rzeczy ziemskich
Tak
|
135 R 5140 a „Stworzył Bóg człowieka na obraz swój”
Tak
|
136 R 5141 a Zakończenie „czasów pogan”
Tak
|
137 R 5142 a Rady dla pielgrzymów dobre dla wszystkich
Tak
|
138 R 5142 b Sugestie odnośnie zgromadzeń beriańskich
Tak
|
139 R 5143 a Mądrość na ciężki czas
Tak
|
140 R 5147 b Badanie naszych codziennych doświadczeń
Nie
|
141 R 5147 a Taktyka wielkiego nieprzyjaciela
Tak
|
142 R 5148 a Co stanowi czystość serca?
Nie
|
143 R 5149 a Przez grzech jednego człowieka przekleństwo grzechu
Tak
|
144 R 5150 a Piętno Kaina
Nie
|
145 R 5151 a Roztropni jak węże – szczerzy jak gołębice
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016