Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1903

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 3125 a Noworoczne rozważanie
Nie
|
2 R 3127 a Radujcie się zawsze w Panu
Nie
|
3 R 3135 a Co dobre, to zachowujcie,
Tak
|
4 R 3142 a Prawdziwa owczarnia nie jest zagrodą
Nie
|
5 R 3144 a „Umiejętność nadyma, ale miłość buduje”
Tak
|
6 R 3152 a Chrzest ku pokucie nie jest chrztem w Chrystusa.
Nie
|
7 R 3153 a Uczniowie Chrystusowi
Nie
|
8 R 3155 a Boski Nadzór Nad Jego Świętymi
Tak
|
9 R 3160 a Jedność Boskiej Rodziny
Nie
|
10 R 3163 a Cokolwiek wam rzecze, uczyńcie
Tak
|
11 R 3165 a Nowe życie w Chrystusie
Nie
|
12 R 3167 a „Żebyście mogli doścignąć (pojąć) ze wszystkimi świętymi”
Tak
|
13 R 3171 a Odpowiedzialność Starszeństwa
Nie
|
14 R 3173 a „Praca wasza nie jest nadaremna”
Nie
|
15 R 3179 b Zobowiązania chrześcijanina
Nie
|
16 R 3182 a Braterstwo Miłujący
Nie
|
17 R 3188 a Cierpiąc jako chrześcijanie
Nie
|
18 R 3190 a „Przystąpił do niego Pan”
Tak
|
19 R 3191 b Oczekując błogosławionej nadziei
Nie
|
20 R 3194 b Święty Paweł przed Feliksem
Tak
|
21 R 3196 b O mało nawróciłbyś mnie
Tak
|
22 R 3200 a Nie ma potępienia ani odłączenia
Tak
|
23 R 3204 a Boska działalność tajemnicza
Nie
|
24 R 3208 a Apostoł Paweł w Rzymie
Tak
|
25 R 3210 a Apostolskie zalecenie dla Tymoteusza
Nie
|
26 R 3215 a Wzrost w łasce
Tak
|
27 R 3216 a Nieprzychylne odpowiedzi na modlitwy
Tak
|
28 R 3218 a Wybieranie Króla
Tak
|
29 R 3222 a Samuelowa mowa pożegnalna
Nie
|
30 R 3224 a Posłuszeństwo lepsze jest nieźli ofiara
Nie
|
31 R 3225 a Pan patrzy na serce
Nie
|
32 R 3230 a Sposobność nasza z Boga jest
Nie
|
33 R 3231 a Silne charaktery w kontraście
Nie
|
34 R 3232 a Znamienna przyjaźń
Nie
|
35 R 3235 b Noszenie krzyża-naśladowanie Jezusa
Tak
|
36 R 3238 a Przezwyciężanie zła dobrem
Nie
|
37 R 3240 a Wielkie sposobności nadużyte
Nie
|
38 R 3243 a „Sprawiedliwość wasza”
Nie
|
39 R 3245 a Cierpliwe oczekiwanie na Pana
Nie
|
40 R 3246 a Ewangelia kazana umarłym
Nie
|
41 R 3250 a Chrystus w was
Tak
|
42 R 3252 a Właściwe szukanie Boskiej łaski
Nie
|
43 R 3253 a Szczera pokuta króla Dawida
Nie
|
44 R 3260 a Boska miłość przebaczająca
Nie
|
45 R 3265 a “Znacie powołanie wasze, bracia”
Tak
|
46 R 3268 a Pan jest mym Pasterzem
Nie
|
47 R 3272 a Bojowanie dobrego boju wiary
Tak
|
48 R 3277 a Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości
Tak
|
49 R 3279 a Alleluja! Co za Zbawca
Tak
|
50 R 3282 a Poświęcenie Świątyni
Nie
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016