Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1909

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 4303 a Widoki z wieży strażniczej
Tak
|
2 R 4304 a „Wstąpił na wysokość”
Tak
|
3 R 4306 a Błogosławieństwo pięćdziesiątnicy
Tak
|
4 R 4307 a Wyzwólcie się od tego rodzaju
Nie
|
5 R 4309 a Wyraz pośrednik użyty w inny sposób.
Nie
|
6 R 4312 a Konwencja w Nashville
Tak
|
7 R 4312 b Przeprowadzka siedziby Stowarzyszenia
Tak
|
8 R 4313 a „Większe sprawy czynić będziecie”
Nie
|
9 R 4316 a Życiowe zdarzenia i kierownictwo Boże
Nie
|
10 R 4317 a Braterstwo w Pomazańcu
Tak
|
11 R 4318 a Trzy wielkie przymierza
Tak
|
12 R 4322 a Żydowskie perspektywy (fragment)
Tak
|
13 R 4328 a Pierwszy męczennik chrześcijański
Nie
|
14 R 4329 a Pieniądze niech z tobą będą na zginienie
Nie
|
15 R 4330 a Starożytni godni pod przymierzem wiary
Nie
|
16 R 4331 a Sposobni Słudzy Nowego Przymierza
Tak
|
17 R 4332 a Jeżeliby mi kto wyłożył
Nie
|
18 R 4334 a Odnośnie wielkiego Pośrednika
Tak
|
19 R 4335 a Pełna dobrych uczynków i jałmużny
Nie
|
20 R 4338 a Zachowujcie jedność ducha
Tak
|
21 R 4340 a Który dał samego siebie na okup
Nie
|
22 R 4342 a Otwarcie [siedziby] w Brooklynie
Tak
|
23 R 4344 a Pierwszy nawrócony poganin
Tak
|
24 R 4345 a Czystość serca ważniejsza niż znajomość.
Tak
|
25 R 4346 a Uwolnienie w odpowiedzi na modlitwę
Tak
|
26 R 4348 a Czyńcie koleje proste nogami waszemi
Tak
|
27 R 4350 a Nowe przymierze a nowy testament
Nie
|
28 R 4351 a Kazania brata Russella
Tak
|
29 R 4352 a Ofiara za grzech, Odkupiciel, Pojednawca, Orędownik, Pośrednik
Nie
|
30 R 4355 a Dlaczego mnie prześladujesz?
Tak
|
31 R 4357 a Pierwsi chrześcijanie w Antiochii
Tak
|
32 R 4359 a Misyjny duch chrześcijaństwa
Tak
|
33 R 4364 a Niegodni życia wiecznego
Tak
|
34 R 4365 a Pośrednik Nowego Przymierza
Tak
|
35 R 4368 a Przez wiele ucisków wchodzicie do królestwa
Nie
|
36 R 4370 a Trzy wielkie przymierza
Tak
|
37 R 4373 a Międzynarodowy festiwal pokoju
Tak
|
38 R 4374 a Ustalanie różnic doktrynalnych
Tak
|
39 R 4377 a I was ożywił
Nie
|
40 R 4378 a Nie dał nam Bóg ducha bojaźni
Tak
|
41 R 4380 a Język mocą ku dobremu lub złemu
Nie
|
42 R 4383 a Prominentny Ottomański Syjonista
Tak
|
43 R 4384 a Ofiary paschalne, a w dniu pojednania
Nie
|
44 R 4385 a Bohaterowie wiary
Tak
|
45 R 4390 a Doskonałymi uczynił tych, którzy bywają poświęceni
Tak
|
46 R 4391 a Cichość, dobrotliwość, cierpliwość, charakter
Tak
|
47 R 4397 a „Bo to uczynił raz”
Tak
|
48 R 4398 a Jeżeli z nim cierpimy.
Nie
|
49 R 4399 a Przyjdź i ratuj nas
Tak
|
50 R 4400 a “Jest-ci grzech na śmierć
Tak
|
51 R 4401 a Chodźmy uczciwie jako we dnie.
Nie
|
52 R 4406 a Europejska podróż brata Russella
Tak
|
53 R 4406 b Co czynić, aby być zbawionym
Tak
|
54 R 4407 a Berianie byli zacniejsi
Nie
|
55 R 4409 a Wielbienie nieznanego Boga
Tak
|
56 R 4415 a Europejska podróż brata Russella
Tak
|
57 R 4416 a Ja mam wielki lud w tym mieście.
Tak
|
58 R 4417 a Pasterski list św. Pawła do Tesaloniki
Tak
|
59 R 4422 a Europejska Podróż Br. Russella
Tak
|
60 R 4426 a Okup a pojednanie za grzech.
Nie
|
61 R 4431 a I przywołam zboża, i rozmnożę je
Tak
|
62 R 4432 a Dosyć masz na łasce mojej.
Nie
|
63 R 4433 a Przekręcanie Pism
Tak
|
64 R 4436 a Podwójne znaczenie Racheli
Tak
|
65 R 4438 a Podobni do Jannesa i Jambresa
Tak
|
66 R 4439 b Trzy żony Abrahama
Tak
|
67 R 4442 a Sprawiedliwość zakonu a sprawiedliwość z wiary
Nie
|
68 R 4442 b „Lecz z nich największa jest miłość” – 1 Kor. 13:1-13
Tak
|
69 R 4444 a Zboczenie do ciemności zewnętrznych
Tak
|
70 R 4446 a “Pilnie Przestrzegać Tych Rzeczy”
Tak
|
71 R 4451 a Nasienie Abrahamowe i jego dzieło
Nie
|
72 R 4458 a Pilnujcie samych siebie i trzody.
Nie
|
73 R 4460 a Poznali je, iż byli z Jezusem.
Nie
|
74 R 4466 a Bądź wola twoja.
Nie
|
75 R 4470 b Trwanie u mety
Nie
|
76 R 4478 a Powściągliwość w używaniu wolności
Tak
|
77 R 4479 a Różne stopnie miłości
Tak
|
78 R 4482 a On sługa i jego wspósłudzy
Nie
|
79 R 4484 b Ambasador Chrystusowy więźniem.
Tak
|
80 R 4485 a Pokrzyżowanie zamysłów ludzkich
Tak
|
81 R 4487 b Zgorszycie się ze mnie.
Nie
|
82 R 4492 a Uciski Chrystusowe za Kościół i świat
Tak
|
83 R 4496 a Przymierze Abrahamowe nie jest tym samym, co nowe przymierze.
Tak
|
84 R 4499 a Czyste sumienie
Tak
|
85 R 4501 a Swarliwym odda gniew.
Nie
|
86 R 4503 a Mojżesz, Pośrednik, Kapłanem, Aaron
Tak
|
87 R 4504 a "Na zgładzenie grzechów"
Nie
|
88 R 4504 b Pozafigura zaczyna się tam gdzie figura się kończy
Nie
|
89 R 4505 a Niewolnik nadziei miotany burzą
Tak
|
90 R 4506 a „Ponieważ Bóg był z nim”
Tak
|
91 R 4510 a Nowe Przymierze wg Listu do Żydów
Tak
|
92 R 4514 a Szał złudzenia
Nie
|
93 R 4515 a Jeden Pośrednik - "Człowiek Chrystus Jezus"
Nie
|
94 R 4517 b Autobiografia Ap. Pawła
Tak
|
95 R 4517 a Moc woli - samokontrola
Tak
|
96 R 4518 a Punkty dotyczące okupu, o których należy pamiętać
Tak
|
97 R 4519 a Czy jest poprawnie powiedziane?
Tak
|
98 R 4521 a Zachęta do imigracji do Palestyny/fragment/
Tak
|
99 R 4524 a Obmowa i nienawiść
Nie
|
100 R 4525 a Nasza weselna szata.
Nie
|
101 R 4526 a Apostoł Paweł o łasce udzielania
Tak
|
102 R 4526 b Ostatnie słowo apostoła Pawła
Tak
|
103 R 4527 a Mesjasz - Pośrednik
Tak
|
104 R 4530 a Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego „Watch Tower” od grudnia 1908 do grudnia 1909 (fragment)
Tak
|
105 R 4534 b Narodzenie Zbawiciela
Tak
|
106 R 4535 a Stawiajcie ciała wasze ofiarą żywą.
Nie
|
107 R 4537 a Przygotowanie wypełnienia duchowej obietnicy dla Abrahama
Tak
|
108 R 4538 a Boskie wieczne prawo przymierza
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016