Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

1892

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 1350 a Zło, które Bóg stwarza
Nie
|
2 R 1351 Król i Królestwo
Tak
|
3 R 1352 Pieśń triumfu
Tak
|
4 R 1358 Któż uwierzył kazaniu naszemu
Tak
|
5 R 1358 a Modlitwa i wybawienie Ezechiasza
Tak
|
6 R 1362 a „Ażby Pan przyszedł”
Nie
|
7 R 1363 Łaskawe zaproszenie
Tak
|
8 R 1364 Nowe Przymierze
Tak
|
9 R 1366 a Starożytny i interesujący dokument
Nie
|
10 R 1371 a „Zmartwychwstanie potępionych”
Tak
|
11 R 1371 c Niegodziwość Joakima
Tak
|
12 R 1372 Upadek Judy
Tak
|
13 R 1372 a Jeremiasz prześladowany
Tak
|
14 R 1373 Obietnica nowego serca
Tak
|
15 R 1377 Podsumowanie kwartalne
Tak
|
16 R 1378 Pocieszajcie mój lud
Tak
|
17 R 1386 a „Oblubienica małżonka barankowa”
Tak
|
18 R 1410 Ale my mamy jednego Boga
Tak
|
19 R 1414 Królowanie Mesjasza
Tak
|
20 R 1415 Wylanie ducha przysposobienia synowskiego
Tak
|
21 R 1437 Wszyscy w Adamie i wszyscy w Chrystusie
Tak
|
22 R 1440 Oni będą moją własnością
Tak
|
23 R 1442 Uniwersalne zbawienie (część II)
Tak
|
24 R 1443 a Wiara i uczucie
Nie
|
25 R 1448 a Kto jest mądry między wami?
Tak
|
26 R 1449 Mojżesz i Eliasz
Tak
|
27 R 1453 b Uniwersalne zbawienie (część III)
Tak
|
28 R 1457 Charakter i metody Bożych wyborów
Tak
|
29 R 1468 a Czyściec. Czy jest Rzymską, Protestancką lub Biblijną doktryną?
Tak
|
30 R 1478 a Narodzenie Chrystusa
Nie
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016