Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

     NIEWIELU LUDZI NAPISAŁO WIĘCEJ NIŻ ON. Sama jego korespondencja byłaby wystarczająca, by wypełnić całe życie pracowitego i utalentowanego człowieka. Gdy weźmiemy pod uwagę, że rocznie otrzymywał ponad 300 tysięcy listów i pocztówek, oraz że nadzorował udzielanie odpowiedzi na ten ogrom przesyłek pocztowych, a na sporą część nadchodzącej korespondencji osobiście udzielał odpowiedzi, możemy w jakimś stopniu zdać sobie sprawę z ilości tej korespondencji oraz czasu i wysiłku, jaki trzeba było jej poświęcić. Jako autor brat Russell napisał sześć niezrównanych książek na temat Biblii, których łączny nakład osiągnął za jego życia 10 milionów egzemplarzy. Opublikował też pewną liczbę broszur o wielkiej wartości, a jedna z nich, na temat piekła, została rozpowszechniona bardziej niż jakakolwiek inna broszura kiedykolwiek napisana. Napisał ponad 200 traktatów, a niektóre z nich osiągnęły nakład ponad 50 milionów egzemplarzy. Jego kazania, pojawiające się regularnie każdego tygodnia przez trzynaście lat, były przez część tego okresu publikowane jednocześnie w ponad 2 tysiącach gazet, osiągając łączny nakład ponad 15 milionów egzemplarzy. Wydawał też czasopismo religijne ukazujące się jako dwutygodnik o nakładzie około 45 tysięcy egzemplarzy. Jego Fotodrama Stworzenia była rozpowszechniana na olbrzymią skalę, tak samo jak nagrania wykładów ukazujące się pod tytułem "Angelofon". Napisane przez niego artykuły na temat lekcji Międzynarodowych Szkół Niedzielnych docierały do wielu nauczycieli Szkół Niedzielnych w specjalnej publikacji, jak również w jego dwutygodniowym czasopiśmie i w setkach gazet. Systematycznie współpracował z licznymi czasopismami, a oprócz regularnych cotygodniowych kazań, często pisywał specjalne artykuły do różnych gazet, z których niektóre donosiły również o jego częstych wykładach. ... więcej >>

    Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury wydawanej przez towarzystwo biblijne Zion's Watch Tower w latach 1879-1916, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule oraz w wydane w formie broszur lub książek. Użytkownicy poniższych zasobów mogą korzystać także z angielskich tekstów źródłowych.

    Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

Inne wydania książkowe:

A
B
C
D
E
F
P
T
Q
BS
CR
H1
H2
H3
OM
SM
NN

Zbiór artykułów z różnych źródeł - 2762 szt.

Objaśnienia do tabel: ... więcej >>

Przyjęty został standard kodowania polskich znaków - Środkowoeuropejski (ISO-8859-2)


Zobacz >> Ostatnio dodane:  |  Ostatnio odwiedzane:

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 H2 586 Złota zasada
Tak
|
2 R 1241 b Znaczenie słów
Tak
|
3 R 5761 b Dwie części pracy żniwa
Tak
|
4 R 5159 a Przyczyny i skutki potopu
Tak
|
5 R 1560 a Szczególna opatrzność Boża.
Nie
|
6 R 2002 a Arka Przymierza wprowadzona do Jerozolimy
Tak
|
7 R 5653 a Pan jest pasterzem moim
Nie
|
8 R 2411 a Noworoczne pozdrowienie i napomienie
Tak
|
9 R 2442 a Błogosławienie Boga i przeklinanie ludzi
Tak
|
10 R 5818 a Pracowita miłość będzie nagrodzona
Tak
|
11 R 3304 a Potęga myśli w kształtowaniu charakteru
Tak
|
12 R 1366 a Starożytny i interesujący dokument
Nie
|
13 R 2585 a Zauważ człowieka doskonałego! - Oto sprawiedliwy!
Nie
|
14 R 1937 a Z mów usprawiedliwiony; z mów potępiony
Nie
|
15 R 5508 a Nasz wielki pomocnik
Tak
|
16 R 2004 a Restytucja, cudowne leczenie, modlitwy itp.( Część 2)
Nie
|
17 R 3542 a Umywając jedni drugim stopy
Tak
|
18 R 5710 a Źródło prawdziwego wywyższenia
Tak
|
19 R 2068 a Grzech Salomona
Nie
|
20 R 3135 a Co dobre, to zachowujcie,
Tak
|
21 R 1281 a Refleksje noworoczne. Nasze talenty i ich wykorzystanie
Nie
|
22 R 3020 a Trwanie w miłości Bożej
Tak
|
23 R 5740 a Wierność w małych rzeczach
Tak
|
24 R 2753 a Bieżenie do kresu
Nie
|
25 R 5387 a Odpoczynek dla Ludu Bożego
Tak
|
26 R 2733 a Końcem przykazania jest miłość z czystego serca i sumienia dobrego
Tak
|
27 R 553 a Sprzedaż odpustów
Tak
|
28 R 3033 a Miłość rozróżnia
Nie
|
29 R 4274 b Konwencja w Nowej Szkocji
Tak
|
30 R 3069 a Przystojne zabieganie
Tak
|
31 R 5544 a Radowanie się w utrapieniu.
Nie
|
32 R 3125 a Noworoczne rozważanie
Nie
|
33 R 5876 a W jaki sposób jesteśmy uświęcani?
Tak
|
34 R 1183 b Religie świata
Tak
|
35 R 3544 a Prawdziwy krzew winny i jego owoc
Tak
|
36 R 573 d On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł
Tak
|
37 R 3 a Strażnica Syjonu i posłannik Chrystusowej obecności
Tak
|
38 R 5896 a Knowania Szatana - jak go pokonać
Tak
|
39 R 5695 a Nadchodząca burza i jej wspaniały efekt
Tak
|
40 R 3325 a Kosztowne ugody
Tak
|
41 R 2211 a Pożyczanie Panu
Nie
|
42 R 3 b Rozmaitości -Odnośnie “Ostatniej Trąby”
Tak
|
43 R 8 a Co to jest prawda?
Nie
|
44 SM 35 „Łazarzu, wynijdź!”
Tak
|
45 R 5823 a Z punktu widzenia Strażnicy
Tak
|
46 R 11 a Boska “krótka chwila”
Tak
|
47 R 654 a Przypowieść o owcach i kozłach
Tak
|
48 D 11 Wykład 6 - Babilon wezwany przed Wielki Sąd - Jego zamieszanie – kościelne
Tak
|
49 H2 72 Chrystus, nasz Baranek wielkanocny
Tak
|
50 R 2140 a Pierwsza podróż misyjna Ap. Pawła
Nie
|
51 R 4930 b Czekając na Mesjasza
Tak
|
52 BS 1 Co to jest chrzest?
Tak
|
53 BS 2 Dlaczego Jezus umarł za grzeszników?
Tak
|
54 H1 23 Sposób wtórego przyjścia Chrystusa
Tak
|
55 CR 369 Uczta miłości
Nie
|
56 R 2097 a „Drogoście kupieni”
Tak
|
57 H2 633 Pieśni wybranych
Tak
|
58 R 2863 a Jakób staje się spadkobiercą Abrahama
Nie
|
59 P 1 Fotodrama - Strona Tytułowa
Tak
|
60 R 5716 a Obecne korzyści z wiary
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016