Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

     NIEWIELU LUDZI NAPISAŁO WIĘCEJ NIŻ ON. Sama jego korespondencja byłaby wystarczająca, by wypełnić całe życie pracowitego i utalentowanego człowieka. Gdy weźmiemy pod uwagę, że rocznie otrzymywał ponad 300 tysięcy listów i pocztówek, oraz że nadzorował udzielanie odpowiedzi na ten ogrom przesyłek pocztowych, a na sporą część nadchodzącej korespondencji osobiście udzielał odpowiedzi, możemy w jakimś stopniu zdać sobie sprawę z ilości tej korespondencji oraz czasu i wysiłku, jaki trzeba było jej poświęcić. Jako autor brat Russell napisał sześć niezrównanych książek na temat Biblii, których łączny nakład osiągnął za jego życia 10 milionów egzemplarzy. Opublikował też pewną liczbę broszur o wielkiej wartości, a jedna z nich, na temat piekła, została rozpowszechniona bardziej niż jakakolwiek inna broszura kiedykolwiek napisana. Napisał ponad 200 traktatów, a niektóre z nich osiągnęły nakład ponad 50 milionów egzemplarzy. Jego kazania, pojawiające się regularnie każdego tygodnia przez trzynaście lat, były przez część tego okresu publikowane jednocześnie w ponad 2 tysiącach gazet, osiągając łączny nakład ponad 15 milionów egzemplarzy. Wydawał też czasopismo religijne ukazujące się jako dwutygodnik o nakładzie około 45 tysięcy egzemplarzy. Jego Fotodrama Stworzenia była rozpowszechniana na olbrzymią skalę, tak samo jak nagrania wykładów ukazujące się pod tytułem "Angelofon". Napisane przez niego artykuły na temat lekcji Międzynarodowych Szkół Niedzielnych docierały do wielu nauczycieli Szkół Niedzielnych w specjalnej publikacji, jak również w jego dwutygodniowym czasopiśmie i w setkach gazet. Systematycznie współpracował z licznymi czasopismami, a oprócz regularnych cotygodniowych kazań, często pisywał specjalne artykuły do różnych gazet, z których niektóre donosiły również o jego częstych wykładach. ... więcej >>

    Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury wydawanej przez towarzystwo biblijne Zion's Watch Tower w latach 1879-1916, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule oraz w wydane w formie broszur lub książek. Użytkownicy poniższych zasobów mogą korzystać także z angielskich tekstów źródłowych.

    Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

Inne wydania książkowe:

A
B
C
D
E
F
P
T
Q
BS
CR
H1
H2
H3
OM
SM
NN

Zbiór artykułów z różnych źródeł - 2762 szt.

Objaśnienia do tabel: ... więcej >>

Przyjęty został standard kodowania polskich znaków - Środkowoeuropejski (ISO-8859-2)


Zobacz >> Ostatnio dodane:  |  Ostatnio odwiedzane:

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 H2 586 Złota zasada
Tak
|
2 R 1241 b Znaczenie słów
Tak
|
3 R 1560 a Szczególna opatrzność Boża.
Nie
|
4 R 5761 b Dwie części pracy żniwa
Tak
|
5 R 5159 a Przyczyny i skutki potopu
Tak
|
6 R 5818 a Pracowita miłość będzie nagrodzona
Tak
|
7 R 5653 a Pan jest pasterzem moim
Nie
|
8 R 2411 a Noworoczne pozdrowienie i napomienie
Tak
|
9 R 2442 a Błogosławienie Boga i przeklinanie ludzi
Tak
|
10 R 3542 a Umywając jedni drugim stopy
Tak
|
11 R 2002 a Arka Przymierza wprowadzona do Jerozolimy
Tak
|
12 R 3304 a Potęga myśli w kształtowaniu charakteru
Tak
|
13 R 5710 a Źródło prawdziwego wywyższenia
Tak
|
14 R 2585 a Zauważ człowieka doskonałego! - Oto sprawiedliwy!
Nie
|
15 R 1937 a Z mów usprawiedliwiony; z mów potępiony
Nie
|
16 R 2068 a Grzech Salomona
Nie
|
17 R 4274 b Konwencja w Nowej Szkocji
Tak
|
18 R 5508 a Nasz wielki pomocnik
Tak
|
19 R 3135 a Co dobre, to zachowujcie,
Tak
|
20 R 2004 a Restytucja, cudowne leczenie, modlitwy itp.( Część 2)
Nie
|
21 R 573 d On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł
Tak
|
22 R 2753 a Bieżenie do kresu
Nie
|
23 R 1281 a Refleksje noworoczne. Nasze talenty i ich wykorzystanie
Nie
|
24 R 3020 a Trwanie w miłości Bożej
Tak
|
25 R 3 a Strażnica Syjonu i posłannik Chrystusowej obecności
Tak
|
26 R 3325 a Kosztowne ugody
Tak
|
27 R 553 a Sprzedaż odpustów
Tak
|
28 R 2211 a Pożyczanie Panu
Nie
|
29 R 1366 a Starożytny i interesujący dokument
Nie
|
30 R 5387 a Odpoczynek dla Ludu Bożego
Tak
|
31 R 5740 a Wierność w małych rzeczach
Tak
|
32 R 3 b Rozmaitości -Odnośnie “Ostatniej Trąby”
Tak
|
33 R 2733 a Końcem przykazania jest miłość z czystego serca i sumienia dobrego
Tak
|
34 R 654 a Przypowieść o owcach i kozłach
Tak
|
35 D 11 Wykład 6 - Babilon wezwany przed Wielki Sąd - Jego zamieszanie – kościelne
Tak
|
36 R 8 a Co to jest prawda?
Nie
|
37 R 11 a Boska “krótka chwila”
Tak
|
38 R 5876 a W jaki sposób jesteśmy uświęcani?
Tak
|
39 R 3069 a Przystojne zabieganie
Tak
|
40 R 4930 b Czekając na Mesjasza
Tak
|
41 R 5823 a Z punktu widzenia Strażnicy
Tak
|
42 R 3125 a Noworoczne rozważanie
Nie
|
43 R 3544 a Prawdziwy krzew winny i jego owoc
Tak
|
44 SM 35 „Łazarzu, wynijdź!”
Tak
|
45 R 3033 a Miłość rozróżnia
Nie
|
46 R 5544 a Radowanie się w utrapieniu.
Nie
|
47 R 2140 a Pierwsza podróż misyjna Ap. Pawła
Nie
|
48 R 5896 a Knowania Szatana - jak go pokonać
Tak
|
49 BS 1 Co to jest chrzest?
Tak
|
50 R 2863 a Jakób staje się spadkobiercą Abrahama
Nie
|
51 BS 2 Dlaczego Jezus umarł za grzeszników?
Tak
|
52 H2 72 Chrystus, nasz Baranek wielkanocny
Tak
|
53 H1 23 Sposób wtórego przyjścia Chrystusa
Tak
|
54 CR 369 Uczta miłości
Nie
|
55 R 5695 a Nadchodząca burza i jej wspaniały efekt
Tak
|
56 P 1 Fotodrama - Strona Tytułowa
Tak
|
57 H2 633 Pieśni wybranych
Tak
|
58 R 1750 a Czasopismo to i jego posłannictwo
Nie
|
59 D 15 Wykład 10 - Proponowane środki zaradcze - społeczne i finasowe
Tak
|
60 H3 546 Błędy średniowiecza.
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016