Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

     NIEWIELU LUDZI NAPISAŁO WIĘCEJ NIŻ ON. Sama jego korespondencja byłaby wystarczająca, by wypełnić całe życie pracowitego i utalentowanego człowieka. Gdy weźmiemy pod uwagę, że rocznie otrzymywał ponad 300 tysięcy listów i pocztówek, oraz że nadzorował udzielanie odpowiedzi na ten ogrom przesyłek pocztowych, a na sporą część nadchodzącej korespondencji osobiście udzielał odpowiedzi, możemy w jakimś stopniu zdać sobie sprawę z ilości tej korespondencji oraz czasu i wysiłku, jaki trzeba było jej poświęcić. Jako autor brat Russell napisał sześć niezrównanych książek na temat Biblii, których łączny nakład osiągnął za jego życia 10 milionów egzemplarzy. Opublikował też pewną liczbę broszur o wielkiej wartości, a jedna z nich, na temat piekła, została rozpowszechniona bardziej niż jakakolwiek inna broszura kiedykolwiek napisana. Napisał ponad 200 traktatów, a niektóre z nich osiągnęły nakład ponad 50 milionów egzemplarzy. Jego kazania, pojawiające się regularnie każdego tygodnia przez trzynaście lat, były przez część tego okresu publikowane jednocześnie w ponad 2 tysiącach gazet, osiągając łączny nakład ponad 15 milionów egzemplarzy. Wydawał też czasopismo religijne ukazujące się jako dwutygodnik o nakładzie około 45 tysięcy egzemplarzy. Jego Fotodrama Stworzenia była rozpowszechniana na olbrzymią skalę, tak samo jak nagrania wykładów ukazujące się pod tytułem "Angelofon". Napisane przez niego artykuły na temat lekcji Międzynarodowych Szkół Niedzielnych docierały do wielu nauczycieli Szkół Niedzielnych w specjalnej publikacji, jak również w jego dwutygodniowym czasopiśmie i w setkach gazet. Systematycznie współpracował z licznymi czasopismami, a oprócz regularnych cotygodniowych kazań, często pisywał specjalne artykuły do różnych gazet, z których niektóre donosiły również o jego częstych wykładach. ... więcej >>

    Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury wydawanej przez towarzystwo biblijne Zion's Watch Tower w latach 1879-1916, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule oraz w wydane w formie broszur lub książek. Użytkownicy poniższych zasobów mogą korzystać także z angielskich tekstów źródłowych.

    Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2426 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916

Inne wydania książkowe:

A
B
C
D
E
F
P
T
Q
BS
CR
H1
H2
H3
OM
SM
NN

Zbiór artykułów z różnych źródeł - 2673 szt.

Objaśnienia do tabel: ... więcej >>

Przyjęty został standard kodowania polskich znaków - Środkowoeuropejski (ISO-8859-2)


Zobacz >> Ostatnio dodane:  |  Ostatnio odwiedzane:

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 1241 b Znaczenie słów
Tak
|
2 R 5159 a Przyczyny i skutki potopu
Tak
|
3 R 5818 a Pracowita miłość będzie nagrodzona
Tak
|
4 R 5653 a Pan jest pasterzem moim
Nie
|
5 R 2442 a Błogosławienie Boga i przeklinanie ludzi
Tak
|
6 R 2411 a Noworoczne pozdrowienie i napomienie
Tak
|
7 R 5761 b Dwie części pracy żniwa
Tak
|
8 R 3304 a Potęga myśli w kształtowaniu charakteru
Tak
|
9 R 5710 a Źródło prawdziwego wywyższenia
Tak
|
10 R 2002 a Arka Przymierza wprowadzona do Jerozolimy
Tak
|
11 R 4274 b Konwencja w Nowej Szkocji
Tak
|
12 R 2585 a Zauważ człowieka doskonałego! - Oto sprawiedliwy!
Nie
|
13 R 1937 a Z mów usprawiedliwiony; z mów potępiony
Nie
|
14 R 5508 a Nasz wielki pomocnik
Tak
|
15 R 2068 a Grzech Salomona
Nie
|
16 R 573 d On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł
Tak
|
17 R 3135 a Co dobre, to zachowujcie,
Tak
|
18 R 2753 a Bieżenie do kresu
Nie
|
19 R 3 a Strażnica Syjonu i posłannik Chrystusowej obecności
Tak
|
20 R 2004 a Restytucja, cudowne leczenie, modlitwy itp.( Część 2)
Nie
|
21 R 3020 a Trwanie w miłości Bożej
Tak
|
22 R 2211 a Pożyczanie Panu
Nie
|
23 R 1281 a Refleksje noworoczne. Nasze talenty i ich wykorzystanie
Nie
|
24 R 3 b Rozmaitości -Odnośnie “Ostatniej Trąby”
Tak
|
25 R 1366 a Starożytny i interesujący dokument
Nie
|
26 R 4930 b Czekając na Mesjasza
Tak
|
27 R 5387 a Odpoczynek dla Ludu Bożego
Tak
|
28 R 654 a Przypowieść o owcach i kozłach
Tak
|
29 D 11 Wykład 6 - Babilon wezwany przed Wielki Sąd - Jego zamieszanie – kościelne
Tak
|
30 R 8 a Co to jest prawda?
Nie
|
31 R 5740 a Wierność w małych rzeczach
Tak
|
32 R 11 a Boska “krótka chwila”
Tak
|
33 SM 35 „Łazarzu, wynijdź!”
Tak
|
34 R 5876 a W jaki sposób jesteśmy uświęcani?
Tak
|
35 BS 1 Co to jest chrzest?
Tak
|
36 R 3544 a Prawdziwy krzew winny i jego owoc
Tak
|
37 R 5823 a Z punktu widzenia Strażnicy
Tak
|
38 R 2863 a Jakób staje się spadkobiercą Abrahama
Nie
|
39 R 553 a Sprzedaż odpustów
Tak
|
40 R 3125 a Noworoczne rozważanie
Nie
|
41 R 2140 a Pierwsza podróż misyjna Ap. Pawła
Nie
|
42 BS 2 Dlaczego Jezus umarł za grzeszników?
Tak
|
43 R 2733 a Końcem przykazania jest miłość z czystego serca i sumienia dobrego
Tak
|
44 R 3069 a Przystojne zabieganie
Tak
|
45 R 3033 a Miłość rozróżnia
Nie
|
46 CR 369 Uczta miłości
Nie
|
47 H2 72 Chrystus, nasz Baranek wielkanocny
Tak
|
48 P 1 Fotodrama - Strona Tytułowa
Tak
|
49 R 5896 a Knowania Szatana - jak go pokonać
Tak
|
50 R 1750 a Czasopismo to i jego posłannictwo
Nie
|
51 H1 23 Sposób wtórego przyjścia Chrystusa
Tak
|
52 R 3542 a Umywając jedni drugim stopy
Tak
|
53 R 5544 a Radowanie się w utrapieniu.
Nie
|
54 H2 633 Pieśni wybranych
Tak
|
55 R 369 b „Usłysz, o Izraelu! Jahwe jest jedynym Naszym Bogiem –Jahwe”
Tak
|
56 H3 546 Błędy średniowiecza.
Tak
|
57 R 13 a Krew Chrystusowa
Tak
|
58 D 15 Wykład 10 - Proponowane środki zaradcze - społeczne i finasowe
Tak
|
59 B 12 Wykład 8 - Eliasz Miał Przyjść Pierwej
Tak
|
60 R 5695 a Nadchodząca burza i jej wspaniały efekt
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016