Strona o Pastorze Ch.T. Russellu | Polskojęzyczna strona poswięcona życiu i twórczosci Pastora Charlesa Taze Russella Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

 Historia Badaczy Pisma Świętego

Historia Kościoła w latach 1517 – 1799

Następny omawiany przez nas temat dotyczy historii kościoła w latach 1517 – 1799, "Reformacja i Marcin Luter".

     Odurzający przepych włoskiego Renesansu był w zupełnej sprzeczności z konserwatywną kulturą rodzącą się w północnej Europie. W Niemczech, wittenbergowska arystokracja kościelna wciąż była dumna z kolekcji świętych relikwii. Relikwie znajdowały się w stosownej, złotej i srebrnej oprawie i – aby utrzymać tajemniczość – „wyjmowane na światło dzienne” wyłącznie przy okazji Dnia Wszystkich Świętych. W budynku kościelnym, rzeźby Marii i świętych spoglądały na wiernych z piedestałów. Mówiono, że czekają w gotowości, jako wstawiennicy, jeżeli błagało się ich o pomoc w modlitwie lub zapalając świeczkę na ich cześć.

     W południe 31-go października 1517 roku, w przeddzień Dnia Wszystkich Świętych, augustiański mnich, który służył jako profesor teologii na miejscowym uniwersytecie udał się do bram kościoła w Wittenberdze. Następnie wbił w drzwi ręcznie napisany po łacinie dokument, który nosił tytuł „Dysputa nad mocą i skutecznością odpustów”. „Dysputa” składała się z dziewięćdziesięciu pięciu rozprawek rzucających wyzwanie teologii sprzedaży odpustów za grzechy. Marcin Luter był pewien, że jest to zła teologia katolicka. Ponieważ większość mieszkańców miasta potrafiła czytać i znała łacinę, kwestionująca rozprawa Lutra była czytana z wielkim zainteresowaniem. Umiejący czytać przekazywali jej treść pozostałym.

     Władze kościelne szybko ruszyły, aby stłamsić „podżegacza”. Ale świat się zmieniał. Siedemdziesiąt lat wcześniej, Johannes Guttenberg skonstruował pierwszą prasę drukarską wykorzystując ruchomą czcionkę i tym samym rozpoczął erę masowej komunikacji. Dla Papiestwa, wykorzystywane sposoby na radzenie sobie z różnicą poglądów okazały się tym razem nieskuteczne. W ciągu dwóch tygodni, wydrukowane egzemplarze dziewięćdziesięciu pięciu rozprawek rozeszły się po całych Niemczech; po pięciu tygodniach dotarły do Watykanu. Wyłaniająca się piśmienna klasa średnia nie mogła być dłużej kontrolowana za pomocą przesądów, zabobonów i niewiedzy.

     W miarę rozwoju wydarzeń, zawarcie kompromisu z Rzymem stało się niemożliwe. Biblijne świadectwo o tym, że „sprawiedliwy z wiary żyć będzie” miało mieć coraz większy wpływ na wiarę Lutra. Marcin Luter był niezwykły w swej moralnej odwadze, wymowności, energiczności i niezłomności w swych przekonaniach wobec Rzymu. Na swoim procesie w Wormacji, 17-go kwietnia 1521 roku, mówiąc po niemiecku, a nie po łacinie, oszołomił zgromadzonych swoją mową końcową: „O ile nie będę skazany przez Pismo Święte i jasne przyczyny, nie przyjmuję wyroku Papiestwa i Soboru, ponieważ sami sobie nawzajem zaprzeczają – moje sumienie jest jeńcem Bożego słowa. Nie wyprę się niczego, ponieważ być w sprzeczności z sumieniem nie jest ani właściwe, ani bezpieczne. Oto moje stanowisko. Niech Bóg mi dopomoże. Amen.

     Szlachta, ryzykując swe tytuły, majątki i życie miała wkrótce ukrywać i aktywnie wspierać Lutra w walce o Protestantyzm. To, co rozpoczęło się próbą zakwestionowania przez profesora idei odpustów, zakończyło się zmianą oblicza Europy.

Anabaptyści

     Europa szybko się zmieniała. Wkrótce działania wojenne, zaraza, bieda i ubóstwo stawały się powszechne. Przerażające egzekucje czekały na wszystkich – Katolików, Protestantów, Anabaptystów i często Żydów – którzy nie chcieli podporządkować się miejscowej większości. Brzemienny w skutki dzień w Wittenberdze rozpoczął w Europie 131-letni okres beznadziei i nieszczęścia. Dopiero na mocy Pokoju Westfalskiego (1648), w którym Katolicy i Protestanci przystali na zawieszenie broni, ustalona została współczesna mapa Europy. Jednak po zakończeniu jednych działań wojennych, rozpoczęły się inne – wewnętrzne, mające ustalić narodowe wyznanie, czy to Protestantyzm, czy Katolicyzm.

     Reformacja doprowadziła do plądrowania kościołów i palenia obrazów, rzeźb i relikwii. Ziemie kościelne były konfiskowane. Monastery i klasztory były pustoszone. Podobnie jak Luter, wielu będących wcześniej w celibacie zawarło małżeństwa i założyło rodziny. W przypadku Lutra, małżeństwo z byłą zakonnicą wprawiło wielu pobożnych katolickich stronników w zażenowanie.

     Surowe wnętrza kościołów protestanckich były teraz bardziej wypełnione życiem niż kiedykolwiek. Chrystus został uznany za jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Nie msza, ale kazania były najważniejszym punktem usług kościelnych. Luter wierzył że „Diabeł, pomysłodawca smutku i trwogi, ucieka przed dźwiękiem muzyki prawie tak samo, jak przed Bożym słowem.” Parafianie zgodnie wykonywali podtrzymujące na duchu pieśni, w tym chóralny utwór Lutra „Potężną twierdzą jest nasz Bóg”.

     Wzmagała się działalność wydawnicza. Wkrótce publikacje biblijne trafiały bezpośrednio do rąk rozważnych, coraz bardziej oczytanych obywateli. Gdziekolwiek dotarł Protestantyzm, powstawały grupy pełne zapału do nauki czerpanej z Pisma Świętego. Nie dało się powstrzymać szybko rozwijającego się reformatorskiego nurtu religijnego. Anabaptyści byli daleko idący i zaangażowani w doktrynę, jednak trzy cechy były dla nich najbardziej charakterystyczne. Protestowali przeciw każdemu związkowi państwa z kościołem, utrzymując, że jest to cudzołóstwo. Przeciwstawili się Lutrowi i czołowemu szwajcarskiemu reformatorowi, Urlichowi Zwingliemu, co do stosowności chrztu niemowląt. Ponieważ chrzcili dorosłych, nazywani byli „Anabaptystami” lub „tymi, którzy chrzczą ponownie.” Wierzyli, że chrzest był jedynie dla tych, którzy otrzymali Jezusa Chrystusa i pragnęli mieć go za swego Pana, Króla i Oblubieńca, wiązali się z nim publicznie, poddawali się mu w prawdzie i zaręczali się z nim poprzez chrzest, jak również oddawali się mu martwi, ukrzyżowani, podlegli w gorliwości, dla jego woli i przyjemności” — „The Ordinance of God”, (tłum. „Boże Rozrządzenie”), Melchior Hofmann (1530).

     Kością niezgody było również to, że Luter popierał mszę (obejmującą raczej konsubstancjację niż katolicką transsubstancjację). Tutaj Anabaptyści, Zwingli oraz inni reformatorzy spierali się, że podczas ostatniej wieczerzy Chrystus ustanowił chleb i wino symbolem pamiątki, a nie ofiary. Na spotkaniu z Zwinglim dotyczącym sprawy mszy, Luter podszedł do tablicy i napisał: „Oto ciało moje.” Kreda złamała mu się w ręce. Dla Lutra był to koniec dyskusji.

     Anabaptyści byli skupieni na badaniu Biblii. Studiowali przybytek i rozpoznali, że jego ceremonia była cieniem Chrystusa. Niektórzy Anabaptyści z północnych Włoch, Polski i Rumunii zaprzeczali również, jakoby Bóg był w trzech osobach. Prawie sto lat później, w przededniu wojny trzydziestoletniej, dostali dowód największego uznania od zaciekłego wroga:

     „Spośród wszystkich heretyckich sekt pochodzących od Lutra, żadna nie posiada lepszego wizerunku od Anabaptystów. Pozostałe sekty są w większości wzburzone i hałaśliwe, krwiożercze i oddane cielesnym żądzom. Anabaptyści przedstawiają się zupełnie inaczej. Nazywają się nawzajem braćmi, nie używają przekleństw, nie są niegrzeczni ani nieżyczliwi, nie używają broni do obrony, nie mają nic w prywatnym posiadaniu, wszystko jest wspólne. Nie wnoszą spraw przed sąd, ale znoszą wszystko cierpliwie, jak powiadają, w Duchu Świętym. Kto by pomyślał, że pod tą owczą skórą skrywają się szukające łupu wilki?” – „Of the Cursed Beginnings of the Anabaptists”, (tłum. „O przeklętych początkach Anabaptystów”), Christoph Fischer, Rzymskokatolik (1615).

Kwakrzy i Świadectwo Hugenotów

     „Nieście krzyż i pozostawajcie wiernymi Bogu, da wam bowiem wieczną koronę chwały, która nie zostanie wam odebrana. Nie ma innej drogi niż ta, którą podążali dawni mężowie.” – Thomas Loe, Quaker (1662).

     Kazania głoszone przez Loe’a w Oxfordzie skłoniły młodego Williama Penna do tego, aby otwarcie krytykować Kościół w Anglii, co przyczyniło się do usunięcia go z Uniwersytetu Oxfordzkiego. Penn, syn brytyjskiego admirała, wyruszył do Francji i szybko odnalazł drogę do L’Academie Protestante de Saumur (tłum. Protestancka Akademia w Saumur), a następnie kwitnącego centrum nauk protestanckich Hugenotów. Może się wydawać zaskakujące, że takie centrum przez krótki czas działało we Francji. Było to spowodowane faktem panowania liberalnej polityki ustanowionej w 1598 przez urodzonego i wychowanego w duchu protestanckim Henryka IV.

     Henryk IV pragnął naprawić błędy popełnione przez swego poprzednika Karola IX, który doprowadził do masakry w Dniu Św. Bartłomieja w 1572 roku. Świat się zmieniał. W obliczu mających nadejść tragedii, wyłaniała się nowa świadomość. Mimo że w późniejszym czasie Hugenoci mieli zostać wypędzeni z Francji (1685), metody podobne do tych, jakie miały miejsce podczas Dnia Św. Bartłomieja, takie jak wyrywanie języków, przybijanie heretyków do powozów, palenie, czy topienie traciły na popularności jako dopuszczalne instrumenty władzy państwowej.

     Cały Saumur huczał od dyskusji na temat proroctw w Księdze Daniela i Objawieniu Św. Jana. Zbiorowa opinia głosiła, że kościoły z Objawienia następowały jeden po drugim i że obecnie Kościół znajdował się w szóstym, Filadelfijskim stadium. Teza ta mocno zapadła Penn’owi w pamięci na całe jego życie. Hugenocki uczony, Pierre de Launay (1573 – 1661), pragnął ustalić od którego momentu w czasie najazdów Gotów i Wandalów na Rzym należy liczyć 1 260 dni Daniela, wykorzystując metodę: dzień za rok. Najbardziej znaczącym uczonym w tamtym czasie był Pierre Jurieu (1637 – 1713), wówczas stosunkowo młody. Po wypędzeniu Hugenotów z Francji w 1686 roku, Jurieu rozwinął metodę Launay’ego wnioskując, że Francję czeka szczególny sąd pański – dziesiątą część miasta – w latach 1780-90, a z pewnością przed 1796 rokiem.

     Po powrocie do Anglii Penn znalazł się pośród Kwakrów i wkrótce został aresztowany za  przekraczanie praw religijnych. Powaga oskarżenia wzrastała i w końcu jego rozprawa naukowa „The Sandy Foundation Shaker” (tłum. „Wzruszony fundament na piasku”) przesądziła o skazaniu go na więzienie w londyńskiej Tower pod zarzutem bluźnierstwa. Penn skrytykował wiarę w Trójcę Świętą i przedstawił ją jako niebiblijną i nielogiczną, „Ponieważ jakiż rozsądny człowiek mógłby uznać, że istnieją trzy odrębne nieskończoności” oraz “jawne jest, że choć zaprzeczam istnieniu Trójcy odrębnych istot zespolonych w jednym Bogu, to jednak nie zaprzeczam boskości Jezusa Chrystusa

Krzyż i Korona

     Siedmiomiesięczny pobyt w więzieniu Penn spędził na pisaniu dzieła „Brak krzyża – Brak Korony”, bardzo rozpowszechnionej rozprawy, która utrwaliła wizerunek krzyża i korony w sercach i umysłach pańskiego ludu. Słowa Penna były proste, szczere i biblijne: „Jakiż jest nasz kielich, który powinniśmy pić, i krzyż, który powinniśmy cierpieć? Są one wyrzeczeniem się i ofiarowaniem samych siebie, w tym samym duchu, czynić lub cierpieć wolę Bożą, dla jego służby i chwały, co jest prawdziwym posłuszeństwem wobec krzyża Jezusowego”.

     Penn ponownie zbadał Biblijne obietnice, przekazywane od czasów Św. Augustyna. Teologowie zminimalizowali wagę doświadczeń Kościoła, uznając je jedynie za wspomnienia „rozpraszające się jak chmury”. Penn doszedł do wniosku, że te doświadczenia życiowe zdobyte w niesprzyjających warunkach staną się wieczną korzyścią; świadomość cierpienia Kościoła wraz z Chrystusem stopniowo się wyłaniała.

     W 1670 roku zmarł Sir William Penn. Rodzinny majątek, w tym olbrzymi dług, jaki miała wobec Sir Williama Penna Korona pozostawał teraz w rękach młodego Penna. Penn miał wreszcie środki, aby niemalże bez przerwy prowadzić swoją duchową pielgrzymkę. Podróżował po Anglii, Irlandii i wzdłuż Rzeki Ren głosząc doktryną Kwakra. Uznając, że Korona nigdy nie spłaci ciągle rosnącego długu, zwrócił się do króla z prośbą o podarowanie mu kolonii w Ameryce w zamian za umorzenie zobowiązania. Skupił swe działania na „świętej próbie” założenia Pensylwanii oraz wzniesienia miasta Filadelfia; co stało się jego najbardziej znaną spuścizną.  W nazwie Filadelfia zabrzmiało echo wspomnień nauk wyniesionych z Saumur.

     W polityce William Penn okazał się bardzo zdolnym prawodawcą, mediatorem i pacyfistą. Pokojowe nastawienie i podejście do Indian pod wielkim wiązem Shakamaxon przyczyniło się do zawieszenia broni. Rządy Penna stały się legendarne. Jeszcze długo po jego śmierci mówiono o Indianach opłakujących odejście drogiego brata wobec którego zobowiązali się „żyć we wzajemnej miłości”.

     Wojny na terenie Europy zostały zakończone. Nadchodzące stulecie okazało się okresem gwałtownego rozwoju i wzrostu. Nauka kwitła. Poznano, że Ziemia obraca się wokół Słońca, wyjaśniono orbitowanie księżyca, pojęto jak działa światło, skonstruowano silnik mechaniczny mający zastąpić siłę pociągową zwierząt. Rozwiązywano zadania matematyczne, które przez tysiące lat stanowiły niewiadome. Tworzono nowe formy muzyczne. Dobro ogólne stało się centrum nowych nauk mających pomóc zrozumieć społeczne, polityczne i ekonomiczne teorie. Wszystkie te wydarzenia zapładniały umysły tych, którzy myśleli o rewolucji w porządku społecznym i politycznym.. Jednak przede wszystkim, wydarzenia te odbijały się na religii. Pod wpływem doświadczeń z niedalekiej przeszłości, w środowisku elit cień padł na wszystko, co miało związek z religią. Od przywódców społecznych oczekiwano postaw z gatunku agnostycznych, deistycznych, czy unitarianistycznych.

Francja i Filadelfia – 1776 – 1799

     Podczas gdy to Francja stanowiła centralny punkt w większości tych wydarzeń, to jednak broszury po angielsku, rozprowadzane za granicą miały wzniecić płomienie rewolucji w amerykańskich koloniach. W ślad za deklaracją niepodległości, która zrodziła się w Filadelfii 4-go lipca 1776 roku, po pięciu latach walk amerykańskie kolonie wreszcie pomyślnie odłączyły się od Anglii.

     Rewolucja następnie zwróciła się w stronę Francji. Wśród okrzyków: „Wolność, Równość, Braterstwo” obywatele stanęli na czele tej niezwykle krwawej rewolucji, na każdym kroku przypominając monarchom, że ich dni są policzone. Rewolucja Francuska przyczyniła się do stworzenia potęgi Napoleona.

     Okres panowania Napoleona jest dla historii świata szczególny; ani wcześniej, ani później nie pojawił się nikt równie niezwykły. Podobnie jak kiedyś Aleksander Wielki, Napoleon pragnął przemienić europejską kulturę. Sojusz Papiestwa z Aliantami skierowany przeciwko Republice Francuskiej i morderstwo francuskiego attaché – Basseville’a – w Rzymie sprowokowały Napoleona do ataku na stany papieskie. Natarcie zakończyło się rozejmem w Bolonii 25-go czerwca 1796 roku.

     Przy próbie wywołania rewolucji w Rzymie, zastrzelony został francuski generał Duphot, po czym Francuzi zajęli Rzym 10-go lutego 1798 roku i w pięć dni później ogłosili powstanie Republiki Rzymskiej. Ponieważ papież odmówił poddania się, został uprowadzony z Rzymu nocą 20-go lutego i przeniesiony do Sieny, a następnie Florencji. Pod koniec marca 1799 roku, mimo dolegliwości papież został w pośpiechu przerzucony do Parmy, Piacenzy, Turynu, a następnie przez Alpy do Briançon i Grenoble, wreszcie do Walencji, gdzie musiał poddać się leczeniu zanim przewieziono go dalej.

     Podpisując konkordat z Piusem VII, koronowanym w marcu 1800 roku następcą Piusa VI, Napoleon jasno sprecyzował swoje żądania. Pius VII odmówił przyjęcia przedstawionych warunków, wskutek czego został skazany na areszt domowy (odbywał go 14 lat) oraz został usunięty z Włoch i przeniesiony do Fontainebleau. Mimo że po upadku Napoleona w 1814 roku Pius VII triumfalnie powrócił do Rzymu, przez resztę stulecia Papiestwo miało tracić prestiż, władzę i własność.

     Żadne z tych epokowych wydarzeń nie zostało przeoczone przez Johna Lathropa (1731-1820), teologa wykształconego w Yale. Lathrop wykazał się szczególną aktywnością zwracając uwagę na badania Jurieu, który przewidział Francuską Rewolucję prawie sto lat wcześniej. Dzięki wnikliwej pracy Lathrop poznał wagę biblijnej chronologii. Wkrótce William Miller (1782 – 1849) i inni mieli odkryć inne długo pozostające w ukryciu perły.

Swoboda Wyznania

     W tym samym czasie, rozwaga prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Adamsa uchroniła młodą republikę przed wojną z Napoleonem. Ze swojego gabinetu w Filadelfii, pierwszej siedziby rządu, Adams patrzył na ulice i był świadkiem wielkich zmian wpływających na formę religii. Prezydent doskonale zdawał sobie sprawę, że potęga religii nie może być wykorzystywana dla dobra bądź zła. Adams generalnie uważał, że została jak dotąd wykorzystana w złym celu i usilnie wspierał ideę oddzielenia państwa od kościoła. Jego rola okazała się nie do przecenienia. Jak tylko konstytucja nowego narodu została ratyfikowana, Adams natychmiast uznał ją za niekompletną, ponieważ nie określała ochrony praw człowieka.

     Jefferson i Madison zgodzili się sporządzić projekt ustawy i skorygować niedopatrzenie. Tekst wprowadzający  poprawkę do konstytucji ratyfikowanej 15-go grudnia 1791 roku wyznaczył istotny zwrot w stosunkach pomiędzy państwem, a kościołem. Po raz pierwszy w historii, swoboda wyznania stała się częścią oficjalnej polityki państwa: „Kongres amerykański nie będzie zajmował się ustawodawstwem w celu ustanowienia kościoła panującego ani również ustawodawstwem zabraniającym wyznawania jakiejkolwiek religii.”

     Minęło 265 lat od śmierci Felixa Manza, pierwszego Anabaptysty – męczennika podczas „trzeciego chrztu” w mroźnych odmętach rzeki Limmat w okolicach Wellenbergu w Szwajcarii. W końcu błaganie Anabaptystów o podział pomiędzy państwem a kościołem zostało  uregulowane prawnie. U progu dziewiętnastego wieku kultura w Europie i Północnej Ameryce przybrała formy religijne, społeczne, polityczne i naukowe, o jakich Luter nawet nie śnił. Jest to spełnieniem obietnicy danej przez Chrystusa zborowi w Filadelfii: „Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć” (Obj. 3:8). W następnym stuleciu przewrót ekonomiczny będący wynikiem „rewolucji przemysłowej” oraz postęp naukowy miały zarówno stawić Chrześcijaństwu wielkie wyzwania, jak i zapewnić wielki triumf.

źródło: The Herald '04,4-7.

powrót do początku >> historia


<<poprzedni  —  następny>>

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016