Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell


     Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w roku 1881 i dzięki błogosławieństwu Pana okazało się być dużą pomocą dla tych, dla których było ono szczególnie przeznaczone - dla Królewskiego Kapłaństwa. Wielu z nich stwierdziło, że był to palec Boży wskazujący im w Starym Testamencie takie obrazy i figury, których nigdy wcześniej nie dostrzegali. W ten sposób prowadziło ich to drogą samoofiarowania, pokazując im prawdziwe znaczenie biblijnych oświadczeń - "Stawiajcie wasze ciała ofiarą żywą", "Dopełniajmy ostatków ucisków Chrystusowych", "Jeśli z nim cierpimy, z nim też królować będziemy", "Wynijdźmyż tedy do niego za obóz, nosząc urąganie jego" - a także wielu innych wersetów, które wykazują związek Pana i Jego ludu zarówno "w cierpieniach teraźniejszego czasu, jak i w chwale, która ma nastąpić".

     Autor raduje się z tego i prosi o Boskie błogosławieństwo również na to nowe wydanie, które okazało się niezbędne, aby zaspokoić potrzeby czytelników. Pragnieniem naszym było także, aby forma tej książki była przystosowana do serii Wykładów Pisma Świętego - ponieważ można ją uważać za dodatek i dalszy ciąg piątego tomu tego dzieła, wydany osobno dla wygody czytelników. Oprócz tych zmian redakcyjnych, dodania jednego rozdziału i kilku uzupełnień wprowadzonych w celu wyjaśnienia pewnych zagadnień, innych zmian nie ma. Żadne szczególne poprawki nie wydawały się możliwe ani potrzebne.

     Wyrozumienie zagadnień przedstawionych w tej książce wydaje się być kierowane z nieba, "otrzymane od Boga" w czasie, kiedy światło było bezwzględnie konieczne dla pełnego i jasnego przedstawienia Planu Wieków. Ci, którzy otrzymali błogosławieństwo z treści zawartych w tej książce, a także ci, którzy, jak ufamy, otrzymają podobne błogosławieństwo w przyszłości, mogą cieszyć się, że są również "wyuczeni od Boga"; autor starał się udowodnić każde stwierdzenie za pomocą Słowa Bożego i nie mówić nic od siebie. To, co otrzymał od Pana przez Jego Słowo i przez Ducha, przedstawił - wraz z dowodami - wszystkim, którzy mają uszy ku słuchaniu.

     Uważny czytelnik rozpozna, że jeżeli zastosowanie obrazów i figur, przedstawione tutaj, jest poprawne, to potwierdzają one cały Plan Wieków - usprawiedliwienie, uświęcenie i uwielbienie najpierw dla Kościoła, a potem restytucję dla wszystkich z narodów ziemi, którzy będą chcieli z niej skorzystać. Jakże chwalebną Ewangelię otwiera nam ten klucz!

     Drogi Czytelniku! Jeżeli przedstawione poniżej zagadnienia uznasz za prawdziwe, to powinny one pobudzić twoją energię i gorliwość do poświęcania ziemskich spraw, aby zdobyć nagrodę wysokiego powołania - abyś stał się jednym z królewskich kapłanów, którzy wkrótce połączą się z "Arcykapłanem wyznania naszego" w wielkim dziele błogosławienia wzdychającego rodzaju ludzkiego. Jeżeli prawdy te okażą się dla Ciebie błogosławieństwem i staniesz się uczestnikiem ich ducha, to zapewne przekażesz ten kielich orzeźwienia innym, którzy potrzebują go dla pobudzenia swoich omdlewających serc. A jeżeli chcesz współpracować w tej służbie, to wiedz, że wszystko zostało tak zorganizowane, aby można było nabyć te broszury po bardzo niskiej cenie - na tuziny lub na setki. Każdy, kto otrzymuje pokarm ze stołu Pańskiego, ma przywilej udziału w tej służbie - jako "pomocnik Boży".

Miłujący was brat i sługa w Chrystusie Charles T. Russell

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016