Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell


    Rok 1914 jest szczególnie pamiętny. Wybuchła wtedy wojna, której nie da się porównać z niczym na przestrzeni dziejów. Również w tym roku miało miejsce inne wydarzenie historyczne: odbyła się premiera filmu Fotodrama Stworzenia, który przez połączenie przeźroczy z ruchomym obrazem przykuł publiczną uwagę. Nigdy przedtem nie połączono koloru i dźwięku w jednym ruchomym filmie. Fotodrama pobiła wiele rekordów, nie tylko technologicznych, ale również pod względem niebywale licznej widowni. Przez dwa lata, w USA, Kanadzie i Europie zachodniej Fotodrama Stworzenia przyciągała rekordową ilość widzów.

    Daleko bardziej trwałe okazało się jednak przesłanie Fotodramy, zachowane w niniejszej niewielkiej książeczce, po raz pierwszy wydanej również w roku 1914. Nigdy wcześniej nie przedstawiono tak pełnego wyjaśnienia historii świata z perspektywy Biblii. Znajduje się tu zapowiedź, że za naszych czasów miało nadejść "uciśnienie, jakiego nie było, jako narody poczęły być" (Dan. 12:1; Mat. 24:21), po którym nastanie "Złoty Wiek" w historii człowieka. Także Arnold Toynbee, jeden z czołowych współczesnych historyków, określił nasze czasy mianem "czasów niezrównanych ucisków". Wierzymy, że nastąpi po nich Złoty Wiek Królestwa Chrystusa.


 • Można zakupić: sklep,

  Inne wydania książkowe:

  A
  B
  C
  D
  E
  F
  P
  T
  Q
  BS
  CR
  H1
  H2
  H3
  OM
  SM
  NN

  Fotodrama Stworzenia

  LP Kat. Numer T y t u ł Wer
  Język
  1 P 1 Fotodrama - Strona Tytułowa
  Tak
  |
  2 P 5 Fotodrama -Przedmowa
  Tak
  |
  3 P 6 Niebiosa opowiadają chwałę Bożą
  Tak
  |
  4 P 8 Pierwszy dzień epokowy
  Tak
  |
  5 P 10 Drugi dzień epokowy
  Tak
  |
  6 P 12 Trzeci dzień epokowy
  Tak
  |
  7 P 14 Czwarty dzień epokowy
  Tak
  |
  8 P 16 Piąty dzień epokowy
  Tak
  |
  9 P 18 Szósty dzień epokowy
  Tak
  |
  10 P 20 Siódmy dzień epokowy
  Tak
  |
  11 P 22 Stworzenie matki Ewy
  Tak
  |
  12 P 24 Zwiedzenie matki Ewy
  Tak
  |
  13 P 26 Wypędzenie z raju
  Tak
  |
  14 P 28 Pycha – zazdrość – złość – morderstwo
  Tak
  |
  15 P 30 Pierwszy męczennik Abel
  Tak
  |
  16 P 32 Początek smutku i żałoby
  Tak
  |
  17 P 34 Synowie Boży i córki ludzkie
  Tak
  |
  18 P 36 “Kiedy korab gotowano”
  Tak
  |
  19 P 38 Wytracenie nefilimów
  Tak
  |
  20 P 40 Koniec tamtego wieku
  Tak
  |
  21 P 42 Tęcza jako rękojmia
  Tak
  |
  22 P 44 Półbogowie Grecji i Egiptu
  Tak
  |
  23 P 46 Adam (Mena) był pierwszym faraonem
  Tak
  |
  24 P 48 Wieża Babel
  Tak
  |
  25 P 50 Abraham Bożym przyjacielem
  Tak
  |
  26 P 52 Zniszczenie Sodomy
  Tak
  |
  27 P 54 Melchizedek – kapłan i król
  Tak
  |
  28 P 56 Nieszczęścia Ijoba i restytucja
  Tak
  |
  29 P 58 Poszukiwanie żony dla Izaaka
  Tak
  |
  30 P 60 Jakóbowy sen o drabinie
  Tak
  |
  31 P 62 Rozpoznanie szaty Józefa
  Tak
  |
  32 P 64 “Doprowadzicie sędziwość moją do szeolu”
  Tak
  |
  33 P 66 Józef i jego bracia
  Tak
  |
  34 P 68 Przy płonącym krzaku
  Tak
  |
  35 P 70 Ustanowienie Święta Przejścia
  Tak
  |
  36 P 72 Doświadczenia Izraela na puszczy
  Tak
  |
  37 P 74 Przymierze Prawa na górze Synaj
  Tak
  |
  38 P 76 Obrazowy Przybytek
  Tak
  |
  39 P 78 Przejście przez Jordan
  Tak
  |
  40 P 80 Długi dzień Jozuego
  Tak
  |
  41 P 82 Namaszczenie Dawida przez Samuela
  Tak
  |
  42 P 84 Darowanie życia królowi Saulowi
  Tak
  |
  43 P 86 Los Amalekitów
  Tak
  |
  44 P 88 Czarownica z Endor
  Tak
  |
  45 P 90 Strofowanie przez proroka
  Tak
  |
  46 P 92 Salomon w całej swej chwale
  Tak
  |
  47 P 94 Świątynia Pańska
  Tak
  |
  48 P 96 Eliasz i prorocy Baala
  Tak
  |
  49 P 98 Oślepienie króla Sedekiasza
  Tak
  |
  50 P 100 Siedemdziesiąt lat spustoszenia Jerozolimy
  Tak
  |
  51 P 102 Wykład snu Nabuchodonozora
  Tak
  |
  52 P 104 Inne spojrzenie na sen Daniela
  Tak
  |
  53 P 106 Uczta króla Balsazara
  Tak
  |
  54 P 108 Królowie Dariusz i Cyrus
  Tak
  |
  55 P 110 Dolina suchych kości
  Tak
  |
  56 P 112 Logos stał się ciałem
  Tak
  |
  57 P 114 Zwiastowanie wielkiej radości
  Tak
  |
  58 P 116 Jan Poprzednik
  Tak
  |
  59 P 118 Chrzest Jezusa
  Tak
  |
  60 P 120 Ewangelia Królestwa
  Tak
  |
  61 P 122 Przypowieści o Królestwie
  Tak
  |
  62 P 124 Syn marnotrawny
  Tak
  |
  63 P 126 Nie umarła, ale śpi
  Tak
  |
  64 P 128 Kapernaum “strącone aż do piekła”
  Tak
  |
  65 P 130 Przypowieść o owcach i kozłach
  Tak
  |
  66 P 132 Ilustracja dzieła Królestwa
  Tak
  |
  67 P 134 Hosanna na wysokościach
  Tak
  |
  68 P 136 Cena Królestwa
  Tak
  |
  69 P 138 Wieczerza Pańska
  Tak
  |
  70 P 140 “Ecce Homo!” – Oto człowiek!
  Tak
  |
  71 P 142 Nadzieja umierającego złoczyńcy
  Tak
  |
  72 P 144 “Ożywiony duchem”
  Tak
  |
  73 P 146 Św. Tomasz Niewierny
  Tak
  |
  74 P 148 Odpocznienie Pięćdziesiątnicy
  Tak
  |
  75 P 150 Kazanie w dniu Pięćdziesiątnicy
  Tak
  |
  76 P 152 Wybrane naczynie Boże
  Tak
  |
  77 P 154 Poganie stają się współdziedzicami
  Tak
  |
  78 P 156 Kościół w Antiochii
  Tak
  |
  79 P 158 Badacze Biblii w Berei
  Tak
  |
  80 P 160 Sukcesja apostolska
  Tak
  |
  81 P 162 Święte Cesarstwo Rzymskie
  Tak
  |
  82 P 164 Wyprawy krzyżowe i krzyżowcy
  Tak
  |
  83 P 166 Hus, Wycliffe, Tyndale i inni
  Tak
  |
  84 P 168 Luter, Zwingli, Melanchton
  Tak
  |
  85 P 170 Tetzel sprzedający odpusty
  Tak
  |
  86 P 172 “Święta” Inkwizycja
  Tak
  |
  87 P 174 Kalwin i Serwet
  Tak
  |
  88 P 176 Motłoch przeciwko Wesleyom
  Tak
  |
  89 P 178 Nasze współczesne świątynie
  Tak
  |
  90 P 180 Odepchnięty i wzgardzony
  Tak
  |
  91 P 182 Daniel w jaskini krytyków
  Tak
  |
  92 P 184 Wiele ich przebieży
  Tak
  |
  93 P 186 “Rozmnoży się umiejętność”
  Tak
  |
  94 P 188 “Czas uciśnienia”
  Tak
  |
  95 P 190 Katolicki, wojowniczy, zwycięski
  Tak
  |
  96 P 192 Nowe niebiosa i nowa ziemia
  Tak
  |
  97 P 194 Ziemia przywrócona, udoskonalona i zupełna
  Tak
  |
  98 P 196 Chór Alleluja i wieki przyszłe
  Tak
  |

  Do góry

 • Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
  Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

  © pastor-russell.pl 2004 - 2016