Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell


    Niniejsza książka stanowi uwieńczenie trzytomowej serii "Pokłosi Żniwa". Całościowo seria ta zawiera ponad 2500 stron z pismami świętej pamięci Charlesa Taze Russella, będących nie do odnalezienia w innych obecnie dostępnych materiałach.

    Pierwszy tom tej serii zawiera przedruk książki "Trzy Światy", debat pomiędzy Pastorem Russellem, oraz dwoma duchownymi, odpowiednio E. L. Eatonem oraz L. S. Whitem, oraz zbiór materiałów z broszur wydanych w ramach serii "Kwartalnik Staroteologiczny" oraz "Miesięcznik Badaczy Pisma Świętego". Drugi tom składał się wyłącznie z kazań Pastora Russella opublikowanych w rozmaitych gazetach w okresie od 1901 do 1910 roku.

    Obecny tom jest podzielony na trzy działy. Pierwszy z nich zawiera 20 broszurowych artykułów z "Miesięcznika Badaczy Pisma Świętego", które były niedostępne w czasie publikowania tomu pierwszego. W dziale drugim wydawcy dołączają 24 broszurowe artykuły z "Kwartalnika Staroteologicznego", oraz niektóre będące oryginalnie wydane w ramach serii tytułowych "Gazety dla Wszystkich" i "Kazalnicy Ludowej". W ostatnim dziale dołączamy 262 kazania, które wypełniają luki istniejące w tomie pierwszym i drugim, oraz obejmują okres do śmierci Pastora Russella w 1916 roku. Do działu tego dołączony jest także traktat z "Kwartalnika Staroteologicznego", zatytułowany "Badanie Pisma Świętego i Przydatna Pomoc Do Niego"; broszura zawierająca trzy sugerowane wykłady odnośnie Wykresu Planu Wieków, oraz nieopublikowane poprzednio wydanie "Strażnicy", zatytułowane "Konspiracja Wyjawiona, oraz Przesiewania Żniwa" (ang. "A Conspiracy Exposed, and Harvest Siftings" //przyp. tłum).

    Chociaż kolejne materiały z wczesnych dni ruchu Badaczy Pisma Świętego wciąż kontynuują pojawianie się, wydawcy niniejszego tomu nie rozważają publikacji kontytuacji tego trzeciego tomu "Pokłosi Żniwa". Mamy nadzieję, modlimy się i ufamy, że wiara, która tak pobudzała Badaczy Pisma Świętego sprzed około 100 lat, może być odnowiona poprzez niniejszej przedrukowanie tych prawd, które były tak znaczącymi dla braterstwa w tamtym czasie, oraz pozostają takimi dla wielu obecnie.

Z poważaniem, Badacze Pisma Świętego z Chicago, Komitet Dodruków Książek

Inne wydania książkowe:

A
B
C
D
E
F
P
T
Q
BS
CR
H1
H2
H3
OM
SM
NN

Tom 3 - Harvest Gleanings

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 H3 546 Błędy średniowiecza.
Tak
|
2 H3 638 Narody upite są fałszywymi naukami
Tak
|
3 H3 642 Początek nowej epoki oraz nowego roku
Tak
|
4 H3 768 Dziękczynienie
Tak
|
5 H3 771 Jehowa doświadcza poświęcony mu lud
Tak
|
6 H3 776 Kościół Chrystusowy zbiera to, co sieje
Tak
|
7 H3 797 Komu służę, Bogu czy szatanowi?
Tak
|
8 H3 799 Figuralne ścięcie Klasy Chrystusowej
Tak
|
9 H3 814 Zbawienie Boże jest dla wszystkich ludzi
Tak
|
10 H3 817 Błogosławieństwo Boże nad jego prawdziwym ludem
Tak
|
11 H3 822 Przygotowanie Królewskieg0 Kapłaństwa.
Tak
|
12 H3 824 Naturalne prawo porównane z duchowym
Tak
|
13 H3 827 Wysokość i głębokość miłości Bożej
Tak
|
14 H3 836 Przejście z śmierci do żywota w Jezusie Chrystusie
Tak
|
15 H3 841 Miłość a bojaźń, jako siły pobudzające łańcuch, którym szatan krępuje miliony ludzi,
Tak
|
16 H3 844 Podobieństwo Boże konieczne do zbawienia
Tak
|
17 H3 857 Pomyślcie o Nim
Tak
|
18 H3 860 Wątpliwi chrześcijanie znieważają Boga
Tak
|
19 H3 862 Ostatnie przesłanie Pastora C. T. Russella
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016