Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell


    Jednym z najbardziej znaczących i efektywnych zakresów działania Pastora Charlesa Taze Russella w jego wysiłkach przedstawienia światu poselstwa Biblijnej prawdy było używanie przez niego publicznej prasy.

    W szczycie jego służby ponad 800 gazet w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, oraz kolejnych 400 na Wyspach Brytyjskich, regularnie publikowało jego rozprowadzane kazania (R5365 podaje, że było to 1424 gazety w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, oraz około 600 w Wielkiej Brytanii, Południowej Afryce, oraz Australii - przyp.tłum). Wraz z szerokim używaniem kolporterów i teatralnym przedstawianiem "Fotodramy Stworzenia", codzienne i cotygodniowe gazety były narzędziami w czynieniu jego imienia powszechnie znanym, oraz w jak najszerszej prezentacji jego kontrowersyjnych nauk.

    Kazania, które zostały zebrane w niniejszym tomie "Pokłosi Żniwa" nie mają pretensji bycia wyczerpującymi, ale są wielce reprezentatywne. Ten konkretny tom zawiera kazania z okresu od 1901 do 1910 roku. Mamy nadzieję opublikować w przyszłości kolejny zbiór obejmujący lata od 1911 do 1916.

    Wiele z oryginalnego materiału, z którego powstała niniejsza książka, jest zniszczona z powodu wieku, oraz nieczytelna ze względu na znikanie albo luki. Zostały one wypełnione tak dokładnie jak to możliwe. Interpunkcja, wielkie litery, oraz słownictwo pochodzi z oryginalnych gazet i odzwierciedla częściowy brak ciągłości, a to ze względu na ilość gazet z których korzystano.

    Wydawcy publikują niniejszy tom w tej nadziei, że materiał zawarty w tych kazaniach dowiedzie bycia tak inspirującym dla współczesnych czytelników, jak czynił to na początku XX wieku.

Z poważaniem w Chrystusie, Badacze Pisma Świętego z Chicago, Komitet Dodruków Książek

Inne wydania książkowe:

A
B
C
D
E
F
P
T
Q
BS
CR
H1
H2
H3
OM
SM
NN

Tom 2 - Harvest Gleanings

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 H2 72 Chrystus, nasz Baranek wielkanocny
Tak
|
2 H2 103 Używanie świata, a nie używanie go w zły sposób
Tak
|
3 H2 188 Mąż boleści i cierpienia
Tak
|
4 H2 525 „Oto wszystko nowe czynię!”
Tak
|
5 H2 537 Ewangelia głoszona przez apostoła Pawła
Tak
|
6 H2 561 Nie odrzucajmy naszej ufności
Tak
|
7 H2 586 Złota zasada
Tak
|
8 H2 633 Pieśni wybranych
Tak
|
9 H2 855 Szatan księciem złego świata
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016