Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell


Niniejsza książka Harvest Gleanings - Tom 1 (ang. "Pokłosie Żniwa") jest zbiorem artykułów Pastora Ch.T. Russella

     Pastor Charles Taze Russell zdobył reputację jednego z najpłodniejszych pisarzy religijnych naszych współczesnych czasów. Jego książki były wydane i wznawiane w milionach egzemplarzy w ponad 30 różnych językach.

     Jego najbardziej znanymi dziełami są: sześciotomowy zbiór "Wykładów Pisma Świętego", oraz jego miesięcznik, "Strażnica", którą redagował przez ponad 40 lat aż do swojej śmierci w 1916 roku. Wszystkie te książki, oraz kilka innych, pozostawały w druku przez kilka lat.

     Dodatkowo do tych dzieł jest także kilka innych mniej znanych dzieł, które albo nigdy wcześniej nie były wydane w wersji książkowej, albo których nakład jest obecnie wyczerpany. To właśnie pragnienie zachowania tych wartościowych pism od zniknięcia spowodowało, że Komitet Dodruków Książek Badaczy Pisma Świętego z Chicago (ang. Chicago Bible Students' Book Republishing Committee) zdecydował wydać wielotomową kolekcję pozostałych pism Pastora Russella - niniejszy tom jest jej pierwszą pozycją.

Książka podzielona jest na pięć działów:

(1) Trzy Światy,

(2) Debaty Russell kontra Eaton,

(3) Debaty Russell kontra White,

(4) Broszury "Kwartalnika Staroteologicznego" (ang. "Old Theology Quarterly Tracts"),

(5) Broszury "Miesięcznika Badaczy Pisma Świętego" (ang. "Bible Student's Monthly"),

     Pierwszy z powyższych działów jest ponownym wydaniem pierwszej książki opatrzonej autorstwem i wydrukowanej przez Pastora Russella (za wyjątkiem wczesnej broszurki odnośnie Wtórej Obecności naszego Pana). Dzieło to, "Trzy Światy", było współautorstwa Russella i jego pierwotnego współpracownika, Nelsona H.Barboura. Poglądy wyrażone na jej stronach są szkicem dla wielu z jego późniejszych pism, choć wiele z myśli uległo korekcie we własnym umyśle jej autora. Dział ten został ponownie wydany głównie ze względów historycznych, oraz aby ukazać rozwój poglądów w kaznodziejskiej służbie Pastora Russella.

     Poglądy z "Trzech Światów" były uaktualnione w późniejszej publikacji, "Pokarm dla Myślących Chrześcijan", w 1881 roku. Tom ten był szeroko rozprowadzany przy drzwiach Kościoła wśród całego narodu przy użyciu posłańców Western Union. Zawartość tej książki może być znaleziona w Reprintach Strażnicy z września 1881 roku, na stronach R250-255 (tak właściwie: R249-284 przyp.tłum). Później była ona ponownie przejrzana i opublikowana w jego najbardziej znanym dziele "Boski Plan Wieków", czyli 1 tomie Wykładów Pisma Świętego.

     Drugi i trzeci dział niniejszego tomu to stenograficzne zapisy dwóch znanych debat pomiędzy Russellem a wpływowymi duchownymi ówczesnego czasu. Debata z E.L. Eatonem miała miejsce w Pittsburghu, w Pennsylwanii, w 1903 roku, a debata z L.S. Whitem - w Cincinnati, w Ohio, w roku 1908. Debaty Russell kontra Eaton zostały skopiowane z Pittsburskiej Depeszy (ang. Pittsburgh Dispatch - prawdopodobnie chodzi o kolejne numery miejscowej gazety - przyp. tłum), która zawierała kompletny zapis tego wydarzenia. Zapis debat Russell kontra White został przedrukowany z książki zawierającej pełny zapis, rozprowadzanej przez Kościół Chrystusowy, którego White był Pastorem.

Jednym z wykonanych w największej skali przedsięwzięć przeprowadzonych przez Russella i jego współpracowników, była dystrybucja broszurek i pozostałej Bezpłatnej Literatury.

     Pierwsza z regularnej serii broszur noszących ogólny tytuł "Kwartalnik Staroteologiczny" (ang. "Old Theology Quarterly"), zaczęła być wydawana w 1889 roku i została przedstawiona w Strażnicy z marca tego roku. Można ją znaleźć w Reprintach na stronie R1109.

     Broszury te były pisane głównie do publicznego rozpowszechniania, oraz pokrywały szeroki zakres doktrynalnych, proroczych i innych Biblijnych tematów, przeplatanych z pokłosiem aktualnych wydarzeń i odkryć naukowych. Te krótkie artykuły informacyjne również zostały włączone w niniejszy tom aby dać historyczny kontekst dla Biblijnych przesłań, które składały się na główny temat owych broszur.

     Ta seria broszur była drukowana jako broszury wielostronicowe o wymiarach około 5 na 7 cali (1 cal = 2,54 cm, przyp. tłum), często mając nawet 24 strony objętości. Były one bezpłatnie dystrybuowane na wielką skalę.

     W 1909 częstotliwość publikacji została zmieniona z kwartalnej na miesięczną, oraz ustanowiono większy format druku. Ten nowy styl broszury został wprowadzony pod tytułem "Miesięcznik Badaczy Pisma Świętego" (ang. "Bible Students Monthly" przyp. tłum) i był drukowany w formacie czterostronicowej gazety.

     Broszury te były używane nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale zostały udostępnione także w następujących językach: angielskim, niemieckim, francuskim, szwedzkim, duńskim, norweskim, fińskim, walijskim, polskim, węgierskim, holenderskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim, greckim, rosyjskim, armeńskim, arabskim, tamilskim, (malajalam), zuluskim, esperanto, maori, gujarti, marathi, telegu, urdu, chińskim (dialekty wenli i mandaryński), koreańskim i japońskim. Edycje brailowe wydano w wersji amerykańskiej, wersji angielskiej, oraz wersji New York Point (konkurencyjne wersje zapisów języka Braila, przyp.tłum), a także dla czytelników niemieckich, francuskich, szwedzkich i duńskich. Powyższa informacja może być znaleziona w Reprintach Strażnicy na stronie R5353, opatrzonej datą 15 listopada 1913 roku (ta strona nie jest dostępna jako strona Reprintu, niemniej jest do znalezienia w internecie pod adresem: http://www.harvesttruthdatabase.com/htdbv5/zwt0246.htm , akapit zatytułowany "Free literature in thirty languages" //przyp.tłum). Wiele z tego samego materiału było jednocześnie wydawane w trzech innych seriach broszur i w podobnym formacie - "Kazalnica Ludowa" (ang. "The People's Pulpit" przyp. tłum), "Wieczna Ewangelia" (ang. "Everlasting Gospel" //przyp. tłum), oraz "Gazeta dla Wszystkich" (ang. "Everybody's Paper" przyp.tłum). W seriach pod tymi tytułami pojawiły się bardzo nieliczne artykuły, których nie można znaleźć w serii "Miesięcznik Badaczy Pisma Świętego". Będą one opublikowane jako sekcja rozmaitości przy końcu ostatniego tomu niniejszej serii książek.

     Większość pozostałej części tej serii będzie przeznaczona do publikowania Kazań Pastora Russella, które były rozprowadzane do około 800 gazet w Stanach Zjednoczonych, oraz ponad 200 kolejnych na Wyspach Brytyjskich oraz w Australii (R5365 podaje, że było to 1424 gazety w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, oraz około 600 w Wielkiej Brytanii, Południowej Afryce, oraz Australii, przyp.tłum). Aby ułatwić używanie niniejszych tomów jako narzędzi badawczych do studiowania Pisma Świętego został przygotowany indeks wszystkich tekstów cytowanych w każdej z owych książek. Chociaż temat nie został wyczerpany, to jednak usiłowaliśmy uczynić materiał w niniejszych tomach tak kompletnym jak to możliwe. Dług wdzięczności należy się wielu przyjaciołom Pastora Russella, którzy tak łaskawie zaopatrzyli nas w materiał, który został tutaj przedrukowany.

     Z bardzo wielu odnośników do innych dzieł Pastora Russella czytelnik zauważy, że duża część materiału w jego broszurach była przedrukowana z innych źródeł. Tytuły te dołączono z dwóch powodów - (1) aby pomóc czytelnikowi w odnalezieniu pełnego tekstu gdzie indziej, oraz (2) aby poinformować czytelnika o całym materiale użytym w tym obszernym wydaniu broszur.

     Z nadzieją, że niniejszy tom może, choć w jakiejś małej części, pomóc zachować zarówno jasne zrozumienie prawd Pisma Świętego, jak i równie jasne zrozumienie ich ciągłego ogłaszania, jego obecny wydawca wysyła go w drogę.

Z poważanem w Chystusie, Badacze Pisma Świętego z Chicago, Komitet Dodruków Książek.

Inne wydania książkowe:

A
B
C
D
E
F
P
T
Q
BS
CR
H1
H2
H3
OM
SM
NN

Tom 1 - Harvest Gleanings

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 H1 23 Sposób wtórego przyjścia Chrystusa
Tak
|
2 H1 68 Prorok Eliasz
Tak
|
3 H1 341 Powrót naszego Pana
Tak
|
4 H1 371 Pogodni chrześcijanie
Tak
|
5 H1 375 Boskie przeznaczenie względem ludzkości
Tak
|
6 H1 379 Sprzedanie pierworodztwa
Tak
|
7 H1 388 Przysięgą potwierdzone przymierze
Tak
|
8 H1 408 Siedem niewiast
Tak
|
9 H1 419 Cena zapłacona za grzeszników
Tak
|
10 H1 432 Pożądanie wszystkich narodów
Tak
|
11 H1 435 Odzyskany raj
Tak
|
12 H1 438 Nadchodzące królestwo Boże
Tak
|
13 H1 441 Pierwszeństwo duchowego Izraela
Nie
|
14 H1 445 Wybieranie królów
Tak
|
15 H1 448 Córka królewska, Oblubienica, Małżonka Baranka
Nie
|
16 H1 451 Dążenie do celu
Tak
|
17 H1 468 Wartość mądrości
Tak
|
18 H1 495 Klucze piekła i śmierci
Tak
|
19 H1 542 Boskie przeznaczenie
Nie
|
20 H1 543 Miłujący rozkosze więcej niż Boga
Tak
|
21 H1 592 Dar Boży dla ludzkości
Tak
|
22 H1 596 Nasz ukrzyżowany Pan i umierający łotr.
Tak
|
23 H1 610 Filozofia potopu
Tak
|
24 H1 614 Błędnie głoszona ewangelia
Tak
|
25 H1 645 Pokuta na łożu śmierci
Nie
|
26 H1 653 Dlaczego Jezus umarł za grzeszników
Tak
|
27 H1 655 Szkodliwość fałszywych wierzeń
Tak
|
28 H1 663 Powrót Wielkiego Króla Chwały
Tak
|
29 H1 666 Utrata wszystkiego dla uzyskania Chrystusa
Tak
|
30 H1 669 Bliska jest chwała Mesjasza
Tak
|
31 H1 674 Uciśnienie narodów poprzedza Armagieddon
Tak
|
32 H1 683 Sąd narodów
Tak
|
33 H1 714 Sąd nad Babilonem
Tak
|
34 H1 741 Dobry żołnierz Chrystusa
Tak
|
35 H1 750 Złote i srebrne naczynia
Tak
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016