Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell


     Sto lat temu, w roku 1897, ukazał się czwarty tom z serii Wykładów Pisma Świętego. Pierwsze wydanie tej książki nosiło tytuł "Day of Vengeance" [Dzień Pomsty]. Piętnaście lat później, w roku 1912, o stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych ubiegał się Theodore Roosevelt. W trakcie swej kampanii wyborczej wypowiedział on znamienne słowa: "Stoimy w obliczu Armagieddonu i Walki Pańskiej". Autor serii WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO, C. T. Russell, odwołując się do tej wypowiedzi, napisał nową przedmowę i wydał jeszcze raz czwarty tom swej serii, opatrując go nowym tytułem "Battle of Armageddon", czyli "Walka Armagieddonu". Za dwa lata miała rozpocząć się I wojna światowa, najbardziej znamienny ze wszystkich konfliktów w historii świata.

     Choć książka "Walka Armagieddonu" koncentruje się głównie na zagadnieniu sądu nad Babilonem, w jego kościelnych i cywilnych aspektach, jaki miał miejsce przy końcu XIX wieku, to jednak czytając te rozważania dziś, po stu latach od ich napisania, trudno oprzeć się wrażeniu, że dotykają one również problemów końca dwudziestego stulecia. Głód, bezrobocie, dysproporcje społeczne, marnotrawstwo ekonomiczne, bezduszność struktury gospodarczej wzniesionej na bazie egoistycznej rywalizacji sprzecznych interesów, zagrożenie konkurencją państw dalekowschodnich, brak nadziei na znalezienie jakiegokolwiek rozwiązania tej sytuacji oraz nieustanny wzrost niezadowolenia społecznego pomimo coraz większego dobrobytu to zjawiska, które na przestrzeni ostatnich stu lat nie straciły nic ze swej aktualności, a rządy i społeczeństwa współczesnych państw nadal nie znajdują odpowiedzi na dręczące pytania pojawiające się na kartach tej książki.

     Tendencje do jednoczenia podzielonego chrześcijaństwa, jakie zaznaczyły się w drugiej połowie ubiegłego stulecia, znalazły również słuszny komentarz w niniejszym dziele. Kompromis uzyskany kosztem odstąpienia od fundamentalnych zasad idei Chrystusa to cena, jaką nominalni chrześcijanie byli i nadal są skłonni płacić za uzyskanie fałszywego poczucia jedności. Jakże wymownego znaczenia nabierają przestrogi autora czwartego tomu z serii Wykładów Pisma Świętego wobec coraz to nowych prób zjednoczeniowych podejmowanych przez chrześcijan u progu trzeciego tysiąclecia.

     Polski czytelnik czwartego tomu będzie zapewne zdumiony niezwykle trafną oceną przykrych skutków nadużyć idei komunizmu i socjalizmu, wywołanych ludzkim samolubstwem. Brak właściwej motywacji do rzetelnej pracy, korupcja, rozwój bezwładnych struktur władzy, brak wolności, tego wszystkiego doświadczyły kraje, które pomimo istnienia przesłanek ostrzegających o nieskuteczności tych ideologii znalazły się na drodze ich praktycznego doświadczenia. Książka ta opisuje również konsekwencje obalenia komunizmu i socjalizmu oraz zapowiada wzrost znaczenia systemów religijnych, a zwłaszcza papiestwa.

     Szczególną wartość przedstawia jednak opis postawy wierzącego człowieka wobec wszystkich tych zjawisk. Umiar w postępowaniu w połączeniu z bezkompromisowym potępieniem grzechu i egoizmu to sposób zachowania prezentowany i zalecany na kartach tej książki.


 • Pliki do pobrania ... więcej >>
 • Można zakupić: sklepik,

  Inne wydania książkowe:

  A
  B
  C
  D
  E
  F
  P
  T
  Q
  BS
  CR
  H1
  H2
  H3
  OM
  SM
  NN

  Tom IV - Walka Armagieddonu

  LP Kat. Numer T y t u ł Wer
  Język
  1 D 1 Strona Tytułowa - Tom IV - Walka Armagieddonu
  Tak
  |
  2 D 2 Spis Treści
  Tak
  |
  3 D 3 Przedmowa Wydawców - Objaśnienia
  Tak
  |
  4 D 4 Przedmowa Autora
  Tak
  |
  5 D 5 Przedmowa - Walka Armagieddonu
  Tak
  |
  6 D 6 Wykład 1 - Dzień Pomsty
  Tak
  |
  7 D 7 Wykład 2 - Brzemie Babillonu - Chrześcijaństwa, Mene, Mene, Thekel, Upharsin
  Tak
  |
  8 D 8 Wykład 3 - Konieczność i Sprawiedliwość Dnia Pomsty
  Tak
  |
  9 D 9 Wykład 4 - Babilon wezwany przed Wielki Sąd
  Tak
  |
  10 D 10 Wykład 5 - Babilon wezwany przed Wielki Sąd - Jego zamieszanie narodowe
  Tak
  |
  11 D 11 Wykład 6 - Babilon wezwany przed Wielki Sąd - Jego zamieszanie – kościelne
  Tak
  |
  12 D 12 Wykład 7 - Zgromadzenie narodów i przygotowanie żywiołów dla wielkiego dnia zapalczywości Pańskiej
  Tak
  |
  13 D 13 Wykład 8 - Wołania Żeńców
  Tak
  |
  14 D 14 Wykład 9 - Nieuchronność konfliktu - Świadectwo mądrych tego świata
  Tak
  |
  15 D 15 Wykład 10 - Proponowane środki zaradcze - społeczne i finasowe
  Tak
  |
  16 D 16 Wykład 11 - Walka Armagieddonu
  Tak
  |
  17 D 17 Wykład 12 - Wielkie proroctwo Naszego Pana - Mat. 24; Mar. 13; Łuk. 21:5-36; 17:20-37
  Tak
  |
  18 D 18 Wykład 13 - Ustanowienie Królestwa i sposób jego objawienia się
  Tak
  |
  19 D 19 Wykład 14 - Uwielbienie podnóżka JHWAE
  Tak
  |
  20 D 20 Skorowidz Cytatów Biblijnych
  Tak
  |

  Do góry

 • Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
  Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

  © pastor-russell.pl 2004 - 2016