Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell


Drugi tom z serii Wykłady Pisma Świętego napisany został w 1889 roku przez Charles T. Russella. W języku polskim dzieło to ukazało się w 1919 r. pod tytułem Nadszedł Czas. Niewielu książkom poświęconym tematyce proroctw biblijnych udało się przetrwać próbę czasu. Jednak w przypadku II Tomu upływ czasu jedynie uwydatnił i potwierdził jego treści. Autor książki, na podstawie świadectw Biblijnych, przepowiedział światową erupcję roku 1914. Przewidział też, że przygotowanie do ustanowienia Królestwa Chrystusowego obejmie schyłek i upadek światowych organizacji kościelnych. Mówił o nadejściu ucisku, który swym zasięgiem obejmie cały świat. Zapowiadał narodowe odrodzenie Izraela w jego własnej ziemi. I rzeczywiście, bliski był czas wypełnienia się wszystkich tych rzeczy, zapowiedzianych jeszcze w 1889 roku. Żywioły rozpętane w 1914 roku będą szaleć tak długo, aż cały porządek społeczny upadnie w ogólnoświatowej anarchii. Dopiero potem przyjdzie Królestwo Boże.

Książka Nadszedł Czas stała w znacznym kontraście z dominującym optymizmem ówczesnych pisarzy chrześcijańskich. Uważano, że nauka rozwiąże wszystkie bolączki świata, od choroby po głód, a światło wiedzy odmieni serca ludzi i doprowadzi do braterstwa narodów. Kościoły owego czasu ogłosiły wiek XX stuleciem chrześcijaństwa, w którym naukowcy, nauczyciele i działacze religijni mieli się starać o zaprowadzenie Królestwa Bożego na ziemi. W 1901 r. amerykańskie czasopismo Chrześcijańska wyrocznia zmieniło swą nazwę na Chrześcijańskie stulecie. W roku 1951, to samo czasopismo wyznało: Zbliżając się do punktu wyznaczającego połowę stulecia, stwierdzamy, że nastroje, z jakimi ludzie wkraczali w obecny wiek, w porównaniu z nastrojami obecnymi, były tak odmienne, wprost nie do pogodzenia, że trudno uwierzyć, iż optymistyczne oczekiwania r. 1901 były tak powszechne i głęboko zakorzenione, iż prawie nikt ich nie kwestionował.

Tymczasem Autor II Tomu kwestionował optymizm tamtych czasów i podawał biblijne uzasadnienie słuszności swego stanowiska. Przyznać należy, że oczekiwał on, iż proces niszczenia obecnego porządku społecznego zakończy się szybciej. Spodziewał się też rychłego ustanowienia Królestwa Chrystusowego i wyzwolenia wiernych. Jednak w swej przedmowie z roku 1916 sugeruje on bardziej stopniowe wypełnianie się tych proroctw. Z perspektywy czasu Czytelnik z pewnością dostrzeże poszerzone rozmiary ucisku i upewni się w przekonaniu, że tryumf Chrystusa i Jego Królestwa jest już bliski.

Gorąco polecamy tę książkę w nowym tłumaczeniu polskim, które, jak wierzymy, jeszcze mocniej uwydatni konsekwencję, z jaką odwołuje się ona do proroctw, wiążąc je z zagadnieniem powrotu naszego Pana.


 • Pliki do pobrania ... więcej >>
 • Można zakupić: sklep,

  Inne wydania książkowe:

  A
  B
  C
  D
  E
  F
  P
  T
  Q
  BS
  CR
  H1
  H2
  H3
  OM
  SM
  NN

  Tom II - Nadszedł Czas

  LP Kat. Numer T y t u ł Wer
  Język
  1 B 1 Strona Tytułowa - Tom II - Nadszedł Czas
  Tak
  |
  2 B 2 Spis Treści
  Tak
  |
  3 B 3 Przedmowa Wydawców
  Tak
  |
  4 B 4 Przedmowa Autora
  Tak
  |
  5 B 5 Wykład 1 - Specjalne czasy i chwile wyznaczone przez Boga
  Tak
  |
  6 B 6 Wykład 2 - Chronologia Biblijna
  Tak
  |
  7 B 7 Wykład 3 - Wypełnienie proroctw czasowych w czasie pierwszego przyjścia Chrystusa - Dan. 9:23-27.
  Tak
  |
  8 B 8 Wykład 4 - Czasy Pogan
  Tak
  |
  9 B 9 Wykład 5 - Sposób powrotu i ukazania się naszego Pana
  Tak
  |
  10 B 10 Wykład 6 - Wielki Jubileusz Ziemi
  Tak
  |
  11 B 11 Wykład 7 - Równoległe Dyspęsacje
  Tak
  |
  12 B 12 Wykład 8 - Eliasz Miał Przyjść Pierwej
  Tak
  |
  13 B 13 Wykład 9 - Człowiek Grzechu - Antychryst
  Tak
  |
  14 B 14 Wykład 10 - Nadszedł czas
  Tak
  |

  Do góry

 • Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
  Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

  © pastor-russell.pl 2004 - 2016