Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell


Jest to pierwszy tom z cyklu Wykłady z Pisma Świętego. Został napisany przez Charles T. Russella w 1886 r.

Dzięki niniejszej książce Czytelnik może z łatwością dostrzec ukazany w Biblii podział historii ludzkości na wieki oraz działanie Boga w każdym z nich. Niniejsze dzieło pomogło bardzo wielu osobom w zrozumieniu Biblii, dlatego jego entuzjastyczni czytelnicy nazywają je "kluczem do Pisma Świętego"

W niezwykle dokładny sposób określił Autor niniejszego dzieła objawy i oznaki "czasu ucisku" na całym świecie. Podczas gdy inni mówili o pokoju, on odważnie przepowiadał paroksyzmy wojny, rewolucji i anarchii, osiągających szczyt w upadku rządów świata. Ten "ucisk" został tu dokładnie przedstawiony. Lecz zakres zagadnień poruszanych w niniejszej książce sięga także poza najciemniejsze chwile ucisku, ukazując chwałę "Królestwa, które przyszło".

Dla lepszego zrozumienia opisywanych zagadnień do lektury dołączony jest rysunek z wykresem "Planu Wieków". • Pliki do pobrania ... więcej >>
 • Można zakupić: sklep,

  Inne wydania książkowe:

  A
  B
  C
  D
  E
  F
  P
  T
  Q
  BS
  CR
  H1
  H2
  H3
  OM
  SM
  NN

  Tom I - Boski Plan Wieków

  LP Kat. Numer T y t u ł Wer
  Język
  1 A 1 Strona Tytułowa - Tom I - Boski Plan Wieków
  Tak
  |
  2 A 2 Spis Treści
  Tak
  |
  3 A 3 Przedmowa Wydawców
  Tak
  |
  4 A 4 Przedmowa Autora
  Tak
  |
  5 A 5 Wykład 1 - Noc grzechu na ziemi zakończy się porankiem radości
  Tak
  |
  6 A 6 Wykład 2 - Ustalenie istnienia Najwyższego Inteligentnego Stwórcy
  Tak
  |
  7 A 7 Wykład 3 - Biblia jako Boskie Objawienie rozpatrywana w świetle rozumu
  Tak
  |
  8 A 8 Wykład 4 - Epoki I Wieki w Rozwoju Boskiego Planu
  Tak
  |
  9 A 9 Wykład 5 - "Tajemnica zakryta od wieków i od pokoleń, a teraz objawiona Świętym Jego"
  Tak
  |
  10 A 10 Wykład 6 - Powrót naszego Pana, cel Jego powrotu - Restytucja wszystkich rzeczy
  Tak
  |
  11 A 11 Wykład 7 - Dozwolenie zła i jego związek z Boskim planem
  Tak
  |
  12 A 12 Wykład 8 - Dzień Sądu
  Tak
  |
  13 A 13 Wykład 9 - Okup i Restytucja
  Tak
  |
  14 A 14 Wykład 10 - Natury ludzka i duchowa są odrębne i różne
  Tak
  |
  15 A 15 Wykład 11 - Trzy drogi: Szeroka, Wąska, Gościniec
  Tak
  |
  16 A 16 Wykład 12 - Objaśnienie wykresu przedstawiającego Plan Wieków
  Tak
  |
  17 A 17 Wykład 13 - Królestwa tego świata
  Tak
  |
  18 A 18 Wykład 14 - Królestwo Boże
  Tak
  |
  19 A 19 Wykład 15 - Dzień Jahwe
  Tak
  |
  20 A 20 Wykład 16 - Myśli końcowe
  Tak
  |

  Do góry

 • Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
  Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

  © pastor-russell.pl 2004 - 2016