Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell


Jest to pierwszy tom z cyklu Wykłady z Pisma Świętego. Został napisany przez Charles T. Russella w 1886 r.

Dzięki niniejszej książce Czytelnik może z łatwością dostrzec ukazany w Biblii podział historii ludzkości na wieki oraz działanie Boga w każdym z nich. Niniejsze dzieło pomogło bardzo wielu osobom w zrozumieniu Biblii, dlatego jego entuzjastyczni czytelnicy nazywają je "kluczem do Pisma Świętego"

W niezwykle dokładny sposób określił Autor niniejszego dzieła objawy i oznaki "czasu ucisku" na całym świecie. Podczas gdy inni mówili o pokoju, on odważnie przepowiadał paroksyzmy wojny, rewolucji i anarchii, osiągających szczyt w upadku rządów świata. Ten "ucisk" został tu dokładnie przedstawiony. Lecz zakres zagadnień poruszanych w niniejszej książce sięga także poza najciemniejsze chwile ucisku, ukazując chwałę "Królestwa, które przyszło".

Dla lepszego zrozumienia opisywanych zagadnień do lektury dołączony jest rysunek z wykresem "Planu Wieków".  • Pliki do pobrania ... więcej >>
  • Można zakupić: sklep,

    Inne wydania książkowe:

    A
    B
    C
    D
    E
    F
    P
    T
    Q
    BS
    CR
    H1
    H2
    H3
    OM
    SM
    NN

    Tom I - Boski Plan Wieków

    LP Kat. Numer T y t u ł Wer
    Język
    1 A 1 Strona Tytułowa - Tom I - Boski Plan Wieków
    Tak
    |
    2 A 2 Spis Treści
    Tak
    |
    3 A 3 Przedmowa Wydawców
    Tak
    |
    4 A 4 Przedmowa Autora
    Tak
    |
    5 A 5 Wykład 1 - Noc grzechu na ziemi zakończy się porankiem radości
    Tak
    |
    6 A 6 Wykład 2 - Ustalenie istnienia Najwyższego Inteligentnego Stwórcy
    Tak
    |
    7 A 7 Wykład 3 - Biblia jako Boskie Objawienie rozpatrywana w świetle rozumu
    Tak
    |
    8 A 8 Wykład 4 - Epoki I Wieki w Rozwoju Boskiego Planu
    Tak
    |
    9 A 9 Wykład 5 - "Tajemnica zakryta od wieków i od pokoleń, a teraz objawiona Świętym Jego"
    Tak
    |
    10 A 10 Wykład 6 - Powrót naszego Pana, cel Jego powrotu - Restytucja wszystkich rzeczy
    Tak
    |
    11 A 11 Wykład 7 - Dozwolenie zła i jego związek z Boskim planem
    Tak
    |
    12 A 12 Wykład 8 - Dzień Sądu
    Tak
    |
    13 A 13 Wykład 9 - Okup i Restytucja
    Tak
    |
    14 A 14 Wykład 10 - Natury ludzka i duchowa są odrębne i różne
    Tak
    |
    15 A 15 Wykład 11 - Trzy drogi: Szeroka, Wąska, Gościniec
    Tak
    |
    16 A 16 Wykład 12 - Objaśnienie wykresu przedstawiającego Plan Wieków
    Tak
    |
    17 A 17 Wykład 13 - Królestwa tego świata
    Tak
    |
    18 A 18 Wykład 14 - Królestwo Boże
    Tak
    |
    19 A 19 Wykład 15 - Dzień Jahwe
    Tak
    |
    20 A 20 Wykład 16 - Myśli końcowe
    Tak
    |

    Do góry

  • Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
    Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

    © pastor-russell.pl 2004 - 2016