Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-4797 b,   z 1911 roku.
Zmień język na

Olbrzymowie ziemscy

"A jako było za dni Noego tak będzie i za dni Syna człowieczego" - Łuk.17:26.

Rozważając oświadczenie Pana, - że jak było za dni Noego, tak będzie podczas jego przyjścia (parousia, obecności), przy końcu tego wieku, - należy zauważyć, że obecność Pana nie ma być wiadoma światu; bo zaraz po tym oświadczeniu czytamy następujące słowa Jezusa: "Albowiem jako za dni onych przed potopem, jedli i pili i ożeniali się i za mąż wydawali - i nie spostrzegli się - tak będzie i przyjście (parousia, obecność) Syna człowieczego". - Mat.24:37-39.

Nie należy rozumieć, iż myślą powyższego orzeczenia jest, że jedzenie, picie itd. jest czymś złym, ale raczej, że w tym okresie przełomowym, przy końcu obecnego wieku, nie stanie się nic takiego na zewnątrz, co mogłoby ludzi zaniepokoić lub mogło wstrzymać naturalny bieg rzeczy. Przed potopem, przy końcu pierwszej dyspensacji, widocznie nie zaszło nic takiego, co mogłoby wskazywać, że coś nadzwyczajnego ma nastąpić. Widocznie, że Pan Jezus zamierzył zwrócić naszą uwagę na fakt, że jak wówczas katastrofa nadeszła niepostrzeżenie, tak i teraz nastąpi podobnie.

Koniec pierwszej dyspensacji a koniec obecnej są zadziwiająco do siebie podobne. Przed zakończeniem się tamtej wyższe, ponadludzkie wpływy rozeszły się po ziemi. Potęga pochodząca ze sfer anielskich wytworzyła bardzo nieprzyjazne warunki, przywodząc do nielegalnej egzystencji nowej rasy, którą byli "olbrzymowie" i "mocarze" (1Moj. 6:1-4). Podobne warunki spostrzegamy i dziś. Gdziekolwiek pewna miara ducha Prawdy wstąpiła do złego i przewrotnego umysłu ludzkiego, tam często rozwinęły się złe warunki olbrzymich rozmiarów. Czy znajdziemy gdziekolwiek na całym świecie więcej intelektualnej potęgi, jaka się ujawnia w tych ludziach, którzy do pewnego stopnia mieli styczność z Duchem Bożym, z duchem prawdy? Lecz gdy duch ten wejdzie do złego serca, to i skutki okażą się złymi.

Duch ten wytworzył sławnych mężów, mężów o genialnym umyśle, mężów zdolnych, którzy dokonali wiele zadziwiających rzeczy. Znamienne zdobycze naszych czasów, one przeróżne wynalazki, nie byłyby możliwe gdyby nie fakt, że Duch Boży rozpływa się po ziemi szeroko. Ogólna tendencja tej kombinacji, ducha umiejętności w złym sercu spowodowała wytworzenie olbrzymów, których znamy pod nazwą Trustów, na przykład: Trust Cukrowy, Trust Węglowy, Stalowy itp. Jak olbrzymowie za dni Noego kontrolowali wszystkim, tak obecni olbrzymowie zdobywają coraz większą kontrolę nad całą sytuacją. Jak się rzecz miała wówczas, tak i obecnie ci olbrzymowie zdają się opanowywać cały świat. Jak potop zniszczył tamtych olbrzymów, tak teraz on wielki kataklizm, ucisk zburzy wszystkie te trusty i handlowe agencje, które ludzkość gnębią. Czytamy w Słowie Bożym, że one będą zupełnie zniszczone, bez żadnej nadziei ponownego powstania. - Iz.26:13,14.

Straż 1928 str. 118.   W.T. R-4797 b - 1911 r.

  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016