Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-726 b,   z 1885 roku.
Zmień język na

Panowanie Chrystusa

Słowo 'Pan' oznacza mistrz, władca, naczelnik. Panowanie oznacza dominację, siłę, władzę .... "Gdyż na to Chrystus i umarł i powstał i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panował". Rzym. 14: 7-9.

1. Jest zaznaczone, że: "Chrystus jest Panem zarówno żyjących jak i umarłych". 
2. W jaki sposób stał się Panem: Przez śmierć i zmartwychwstanie. 
3. Nasze zadanie: Aby być Jego, powinniśmy być mu posłuszni. 

Odnośnik w tym tekście jest do chrześcijan, Chrystus UMARŁ ZA WSZYSTKICH, a zatem ma prawo do roszczeń o posłuszeństwo wszystkich. Chrześcijanin to ktoś taki, który uznaje owe roszczenia, i jest posłuszny .... Jego moc nad ludzkością jest zabezpieczona poprzez okup. Definicja: –

Odkupić (czasownik), odebrać należność płacąc cenę. 
Okup (rzeczownik), cena za należność.

Okup ma związek z rzeczą kupioną jako jej odpowiednika. Należy zwrócić uwagę na wartość śmierci Chrystusa. "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie." 1 Tym. 2: 5,6. Człowiek za człowieka jest okupem prawnym. On stał się człowiekiem, aby mógł "dać swoje życie (z greckiego psuchee – naturalne życie), na okup za wielu" Mat. 20:28. To było życie ludzkie. "Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od Aniołów, Jezusa, widzimy przez ucierpienie śmierci..., aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował." Żyd. 2:9

"Bo zaiste nigdzie nie przyjął Aniołów, ale nasienie Abrahamowe przyjął." Żyd. 2:16

To pozwoliło mu zarówno współczuć jak i odkupić. "Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział ( nie jako miałby umrzeć za samego siebie, jako jednego z nas, ale), aby przez śmierć zniszczyć tego który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła i aby wyzwolić" od śmierci tych, którzy, gdy żyli, bali się umrzeć.(Zobacz: wersety 14-15.) To nie było życie przed tym ziemskim, "aleś ciało dla mnie przysposobił .... Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże .... Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze." Żyd. 10: 5-10 "Ponieważ przez człowieka (Adama) przyszła śmierć, przez człowieka (Chrystusa) przyszło też zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy ożywieni będą". 1 Kor. 15: 21,22. Powstanie z 22 wersetu jest wyraźnie ożywieniem "z martwych" z 21 wersetu. .... On "śmierć zgładził, i ŻYWOT na jaśnie wywiódł, i NIEŚMIERTELNOŚĆ" 2 Tym. 1:10. On daje życie wszystkim "stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia WIECZNEGO." Żyd. 5, 9.

Zaprawdę, Chrystus jest Panem wszystkich – aniołów, ludzi, stanów i rzeczy. Bóg w Chrystusie jest naszym Odkupicielem i Zbawicielem. Nasza zależność jest dobrze ustalona przez Słowo.

On ma najwyższe roszczenia do naszych serc i życia, ze względu na OKUP i chwalebny wyraz swojej miłości w tym i wszystkim innym co dla NAS robi.

Niech "cierpliwe trwanie w czynieniu dobrze" zagwarantuje NAM "chwałę, cześć i nieśmiertelność", które obiecał. Rzym. 2: 7.

J. H. PATON.

[Jest to przedruk z naszego wydania z grudnia 1879. Przedstawia dowody, że nauka oparta na tej fundamentalnej doktrynie okupu jest taka sama teraz jaka była kiedyś. Należy pamiętać również, porównując wypowiedzi wymienione powyżej z niektórymi cytowanymi w naszym ostatnim z "An Inconsistent Contemporary", że definicje podane powyżej, uznane za prawdziwe, nie można zmieniać ze zmieniającymi się teoriami ludzkimi. Mamy nadzieję, że powyższy tekst zostanie ponownie, starannie przeczytany, ponieważ szczerze i skutecznie traktuje o ważnym temacie. --WYDAWCA].

W.T. R-726b-1885r

  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016