Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-4885 a,   z 1911 roku.
Zmień język na

Niezależne badanie Biblii

Pewien brat prosi o naszą opinię pytając, czy mądrym i właściwym jest przeprowadzanie przez zbory zebrań typu “niezależne studiowanie Biblii”.

Nie wiemy, jakie znaczenie i moc ten Brat przypisuje słowu  niezależne. Pewnym jest, że każda jednostka ma pełne prawo do studiowania Biblia bez przeszkód ze strony osób trzecich, podobnie każde zgromadzenie ma takie prawo, wolność. Jednakże, dobrze byłoby abyśmy podczas korzystania z naszej wolności wykazali tyle „mądrości z góry”, ile możliwe. Od czterech wieków protestantyzm przyznaje sobie prawo do prywatnej oceny interpretacji Słowa Bożego i korzysta z tego prawa, a my bylibyśmy ostatni do podważania tego. Jednakże, warto pamiętać o dwóch rzeczach:

(1) Było bardzo niewiele niezależnego badania Biblii przez cały ten czas

(2) Podczas tych stuleci nie doszło do zbyt wyraźnego zrozumienia Biblii

Tłumaczymy to przypuszczeniem, że właściwy czas Pański na otworzenie Jego słowa dla naszych umysłów nadszedł dopiero teraz. Jeśli teraz Pan błogosławi nas jaśniejszymi poglądami na Jego Słowo, to powinniśmy pamiętać, że nie otrzymaliśmy tego, dlatego że przez czterysta lat niezależnie studiowano Biblię, ale z powodu specjalnego zwrócenia naszej uwagi w Jego osobliwy sposób w ostatnich latach. Mądrość nie mniej niż pokora powinna pouczać nas, abyśmy nie byli ani zbyt chełpliwi, ani zbyt lekkomyślni w naszym użyciu słowa ‘niezależne’ w związku z tym zapytaniem. Chociaż mamy takie same prawo do niezależności jak nasi ojcowie, może to przynieść nam nie więcej dobra niż im. Powinniśmy raczej pragnąć zależnego studiowania Biblii niż niezależnego. Nasze poleganie nie powinno być na człowieku, ale na Panu; jednakże możemy spodziewać się, że Pan użyje ludzkich narzędzi w teraźniejszości, podobnie jak w przeszłości.

Każdy chrześcijanin i każdy zbór muszą sami podjąć decyzję. Pan nie dał żadnych zasad w tym przedmiocie. Jego dzieci mają używać „mądrości z góry pochodzącej” odnośnie tej i pozostałych kwestii.

Być może pytający ma na myśli rozróżnienie pomiędzy bereańskim badaniem lub tematami z naszego spisu tematycznego naszych nowych Biblii a badaniem rozdziału lub listu Apostołów bez żadnego wsparcia czy przewodnika, chyba że takowy byłby dany przez przewodniczącego zboru i jego członków. Jeśli tak, dużo zależy od sług zboru i ich rozwoju w wiedzy prawdy. To zbór sam ma zadecydować odnośnie wszelkich szczegółów swoich zebrań. I zbór może sobie zdecydować, że ma zupełne prawo do wypróbowania różnych metod i ocenienia, która okaże się najbardziej korzystną.

W każdym przypadku, ci którzy posiadają nowe pomoce do studiowanie Biblii, mogą śledzić prawie każdą lekcję w Nowym Testamencie sprawdzając odniesienia i badając je, a jeśli byłoby to korzystne, przynieść je do zboru. Każdy przewodniczący zboru, który by się sprzeciwiał odniesieniom do Strażnicy czy tomów w związku z dyskutowanym tematem, powinien wzbudzać podejrzenia jako nauczyciel. Czemu miałby się sprzeciwiać komentarzom z jakiegokolwiek źródła? A zwłaszcza, czego miałby się obawiać oraz unikać sam lub chcieć, by inni unikali odniesień do pism, w których Bóg daje instrukcje dla niego i innych w Piśmie Świętym?

Straż 3/2011    W.T. R-4885a-1911r

  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016