Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: T-9 ,   z 1881 roku.
Zmień język na

Spis treści

Rozdział I

Przybytek obrazowy

Obóz – Dziedziniec – Przybytek – Ołtarz miedziany – Umywalnia – Stół chlebów pokładnych – Świecznik – Ołtarz złoty – Ubłagalnia i Arka – Brama – Pierwsza zasłona – Druga zasłona – Ich znaczenie i pozafigura. 11

Rozdział II

Izraelici, Lewici i kapłani

Klasy rodzaju ludzkiego wyobrażane przez Izraelitów, Lewitów i kapłanów – Pomazanie kapłanów – Pozafiguralne znaczenie szat chwały i piękności Najwyższego Kapłana – Obraz przymierza Abrahamowego, przymierza Zakonu i Nowego Przymierza. 25

Rozdział III

Poświęcenie kapłanów

3 Księga Mojżeszowa 8:14-33

Odłączeni do służby Bożej – “Bądź wierny aż do śmierci” – “Poświęćcie się”, a “Ja poświęcę was” – Cielce i barany poświęcenia – Namaszczający olej poświęcenia. 39

Rozdział IV

Wielki Dzień Pojednania

3 Księga Mojżeszowa 16:3-33

Porządek obrazu i jego pozafiguralne znaczenie – Cielec – Kapłan – Wejście do wnętrza Przybytku z krwią – Kadzidło, wonność i odór – Wejście do Świątnicy Najświętszej – Kozioł Pański – Kozioł Azazela – Błogosławienie ludu. 49

Rozdział V

Inny obraz ofiar pojednania

3 Księga Mojżeszowa 9

Ponowne przedstawienie różnych szczegółów ofiar pojednania – Mojżesz i Aaron weszli do Przybytku, wyszli z niego i błogosławili lud – “Objawi się tym, którzy Go wyczekują” – “A po śmierci sąd” – Okazanie Boskiego przyjęcia ofiar Dnia Pojednania. 79

Rozdział VI

Ofiary składane po Dniu Pojednania

Ofiary te przedstawiają pokutę, śluby, przymierza itp. podczas Tysiąclecia – Całopalenia ludu – Ofiary spokojne ludu – Ofiary śniedne ludu – Ofiary ludu za występek – Obrazy wskazujące, że ustanie różnica płci. 93

Rozdział VII

“Popiół jałowicy pokrapiający splugawione”

List do Hebrajczyków 9:13

Ofiara nie należąca do Dnia Pojednania – Ani też nie będąca ofiarą za lud, składaną po Dniu Pojednania – Klasa przedstawiona przez tę ofiarę – Apostoł Paweł jako kapłan świadczący o pozafigurze – Pokropienie popiołem ku oczyszczeniu ludu odbędzie się podczas wieku Tysiąclecia – W jaki sposób dokona się oczyszczenie. 105

Rozdział VIII

Inne ważne figury

Słupy dziedzińca – Białe zasłony – Srebrne haczyki – Słupy u drzwi Świątnicy Świętej i Świątnicy Najświętszej – Złoty stół – Złoty świecznik – Pozafiguralni kapłani, którzy widzą głębokie rzeczy i Lewici, którzy tego nie widzą – Złoty ołtarz – Arka Przymierza w Świątnicy Najświętszej – Jej zawartość i znaczenie tej zawartości – Ubłagalnia – Dwa Cherubiny – Kapłan bez zmazy – Tajemnica zakryta od wieków. 113

 

Cienie Przybytku str.9-10 – 1881 r.

  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016