Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: P-158 ,   z 1914 roku.
Zmień język na

Badacze Biblii w Berei

Niewielkie zgromadzenie wierzących z Berei zasłynęło między ludem Bożym na skutek oświadczenia św. Pawła: “A cić [z Berei] byli zacniejsi nad one, co byli w Tesalonice, (…) na każdy dzień rozsądzając Pisma, jeśliby się [to co głosił św. Paweł] tak miało” – Dzieje Ap. 17:11. Stanowili oni niewielkie zgromadzenie, jednak ich wierność wobec Słowa Bożego sprawiła, że wsławili się jako beriańscy badacze Biblii. Pierwotny kościół nie spotykał się w kosztownych świątyniach, ich starsi i diakoni nie nosili bogatych szat liturgicznych, a ich nabożeństwa nie składały się z wystawnych obrzędów. Zgromadzali się oni całkiem zwyczajnie jako dzieci Boże, spłodzone z tego samego ducha świętego w jednej wierze raz świętym podanej. Zgromadzali się jako bracia Jezusa po to, by znaleźć się pod Jego kierownictwem i opieką, jako że On jest jedyną Głową Kościoła zgodnie z tym, co powiedział: “Jeden jest mistrz wasz, Chrystus, ale wy jesteście wszyscy braćmi”. Spotykali się po to, by rozważać posłannictwo Jezusa i Jego Apostołów.

Badacze Biblii w naszych czasach cieszą się pod wieloma względami korzystniejszą sytuacją niż oni. Mamy do dyspozycji tanie Biblie, mamy możliwość ich czytania, dysponujemy także dobrym oświetleniem, o którym nigdy nawet nie myśleli nasi przodkowie.

Dzisiejsi badacze Biblii znajdą także dodatkową zachętę w tym – wyraźnie wskazuje na to Biblia – że gdy wielu ich przebieży, a po całym świecie rozmnoży się umiejętność, wtedy także mądre panny, lud Boży, zrozumieją pewne zarysy Boskiego planu, które wcześniej, zgodnie z Boskim zamierzeniem, były zakryte. Dostrzegają oni, że żyjemy już w czasach, w których wielu na wszelkie sposoby biega tam i sam, że darmowe szkoły i obowiązkowe nauczanie przyczyniają się do przepowiedzianego rozwoju umiejętności. Te zjawiska wyznaczają czas, w którym mądrzy spośród ludu Bożego mieli zrozumieć Biblię. Jakże potrzebne jest to światło właśnie teraz, gdy tak wielu całkowicie traci wiarę w Pismo Święte, przyjmując nauczanie kierunku zwanego wyższym krytycyzmem, który zaprzecza temu, że Biblia jest natchnionym posłannictwem Bożym (Dan. 12:1-10). Powinniśmy się nie tylko przebudzić, ale jeszcze “wziąć zupełną zbroję Bożą”.

Strona 158

  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016