Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: NN-5 ,   z 1908 roku.
Zmień język na

List późniejszej daty.

„Otrzymałam odpowiedź brata Russell'a i cieszę się, że otrzymałam to wyrozumienie i że mogę być z tym w harmonii. Byłoby pożytkiem dla wielu, gdyby tak jak ja szukali zupełnego zrozumienia i czytali jego list”. M. E. G.

Droga Siostro w Panu: — Pożądany list siostry z dnia 9 b.m. otrzymałem i czytałem go z zadowoleniem. Cieszę się, że siostra znajduje się jeszcze na wąskiej drodze i jeszcze się stara poznawać i czynić wolę Pańską. Zgadzam się w zupełności z siostrą, że nie powinniśmy bezkrytycznie przyjmować to, co nam powiadają, lecz powinniśmy badać Pismo, abyś my mogli dobrze rozbierać Słowo Prawdy.

Co się tyczy nauki, że Kościół ma udział w „ofierze za grzech”, tak mówi Apostoł, a nie my. — Żyd. 13:11 „Albowiem bydląt, których krew bywa wnoszona za grzech do Świątnicy przez najwyższego kapłana, tych ciała palone bywają za obozem”. Zgodnie z tym Jezus cierpiał poza obozem; a nam również pokazane jest cierpieć „poza obozem”, ponieważ mamy udział w ofierze za grzech. — Nie możemy cierpieć poza obozem, chyba, że mamy udział w ofierze za grzech; ponieważ trzeba zrozumieć, że poza obozem żadne inne ciała zwierząt palone nie były. Nie jest to nowe tłumaczenie, droga siostro, lecz to samo, które już przed trzydziestu laty wyrażone zostało w Cieniach Przybytku.

Chrystus ciągle jeszcze jest Pośrednikiem Nowego Przymierza, choć jeszcze nie ukończył pośrednictwa — jeszcze krwią Swoją świętą go nie zapieczętował — uczyni On to w „czasie słusznym”. Nowe przymierze nie jest jeszcze tym wszystkim, co Pismo o nim mówi — przewodem, przez który Jego Pośrednik, Chrystus, nasienie Abrahamowe, błogosławić będzie wszystkie narody ziemi.

Że nowe przymierze będzie miało do czynienia z ludźmi cielesnymi, najpierw z Żydami, to jest wyraźnie w Piśmie zaznaczone. Nie jesteśmy dziećmi przymierza figurowanego w Keturze, lecz przymierza wyobrażonego w Sarze. Jak to już w wykładach wykazaliśmy, ten Wiek Ewangelii jest rodzajem zachęty w Planie Bożym, czasem powołania, w którym Kościół, jako oblubienica i współdziedziczka Zbawiciela został wybrany—jako członki ciała wielkiego Pośrednika. Jak to Pan nasz powiedział do Swoich uczniów: „To jest krew nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Pijcie z tego wszyscy” (Mat. 26:27-28). Ci, którzy sobie ją w ten sposób przyswoją i życie swe poświęcają z Chrystusem, jako współofiarnicy, z Nim cierpią i dopełniają ucierpień Chrystusowych, składają tym sposobem swą krew czyli życie, którą Pośrednik przyjmuje jako krew własna. Niezadługo On pokropi nią tron łaski za grzechy ludu i tak zapieczętuje dla nich Przymierze Nowe Swoją krwią. Potem zaś w harmonii z Boskim Planem obejmie On panowanie nad ludzkością i rządzić będzie tysiąc lat w celu usunięcia grzechu i śmierci i podźwignięcia ludzkości.

Gdy przypomnimy sobie rzeczywiste znaczenie słowa pośrednik, według Pisma — że wskazuje ono na kogoś, który pośredniczy między dwoma wrogimi sobie stronami, to poznamy wnet, że słowo to nie może określać stosunku, który istnieje między Ojcem, Synem, a Kościołem; lecz dobrze określa warunki przyszłości.

Jeśli, jak Pismo Św. mówi, jesteśmy przez Ojca pociągani i miłowani i sami szukamy Boga byśmy Go szukając znaleźć mogli, jakże byłaby jeszcze potrzebna służba Pośrednika, by nas niefortunnie uważać za wrogów? Potrzebujemy Orędownika i mamy go, Pana naszego i Zbawiciela, naszą Głowę.

Powiedziane jest, że pod Nowym Przymierzem ma być odjęte serce kamienne a dane ma być serce mięsiste. Nasze zaś błogosławieństwo jest zupełnie innego rodzaju.

Ufam, droga siostro, że jeśli siostra całą tą rzecz z punktu zapatrywania Pisma Świętego na nowo zbada, wówczas ujrzy całą piękność i harmonię, której, jak to sama mówi, obecnie nie widzi. Wszystko wówczas będzie ku czci i chwale i ku uwielbieniu Króla naszego.

Wasz w miłości i w służbie Zbawiciela.

C. T. Russell.

Allegheny, 19 list., 1908 r.

Straż 05/1932 str. 72    NN C.T.Russell – 5/32 - 1908 r.

  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016